Комунальне некомерційне підприємство 'ПОЛІКЛІНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ' Міської ради міста Кропивницького'

 

Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2015 рік (від 19.02.2015)
ЗМІНИ ДО ДОДАТКУ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
по комунальному закладу «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36421504)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

28.29.2 Устатковання для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки

2210

+ 3 250,00 грн.
(три тисячі двісті п'ятдесят грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

+ 91 257,38 грн.
(дев'яносто одна тисяча двісті п'ятдесят сім грн. 38 коп.) з ПДВ

 

 

 

22.11.1 Шини та камери ґумові нові

2210

+ 12 400,00 грн.
(дванадцять тисяч чотириста грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

20.59.4 Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові

2210

+ 375,00 грн.
(триста сімдесят п'ять грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

29.32.3 Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у.

2210

+ 5 225,00 грн.
(п'ять тисяч двісті двадцять п'ять грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення

2210

+ 8 416,00 грн.
(вісім тисяч чотириста шістнадцять грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові

2210

+ 13 790,00 грн.
(тринадцять тисяч сімсот дев'яносто грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші

2210

+ 440,00 грн.
(чотириста сорок грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

27.40.3 Лампи та світильники, інші

2210

+ 1 500,00 грн.
(одна тисяча п'ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

25.73.1 Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому господарстві

2210

+ 270,00 грн.
(двісті сімдесят грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

20.52.1 Клеї

2210

+ 160,00 грн.
(сто шістдесят грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні

2210

+ 1 700,00 грн.
(одна тисяча сімсот грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

26.20.2 Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої

2210

+ 300,00 грн.
(триста грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові

2210

+ 40 000,00
(сорок тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші

2210

+ 120,00 грн.
(сто двадцять грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.

2210

+ 600,00 грн.
(шістсот грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки

2210

+ 120,00 грн.
(сто двадцять грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

28.23.1 Машинки друкарські, машини для обробляння текстів і лічильні машини

2210

+ 1 250,00 грн.
(одна тисяча двісті п'ятдесят грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

23.64.1 Розчини будівельні

2210

+ 600,00 грн.
(шістсот грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

25.73.3 Інструменти ручні, інші

2210

+ 3 700,00 грн.
(три тисячі сімсот грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові

2210

+ 9 400,00
(дев'ять тисяч чотириста грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані

2210

+ 5 800,00 грн.
(п'ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

13.92.1 Вироби текстильні готові для домашнього господарства

2210

+ 2 900,00 грн.
(дві тисячі дев'ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

13.92.2 Вироби текстильні готові, інші

2210

+ 900,00 грн.
(дев'ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

14.12.3 Одяг робочий, інший

2210

+ 28 700,00 грн.
(двадцять вісім тисяч сімсот грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

32.50.3 Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні та ветеринарні; крісла парикмахерські та подібні крісла; їхні частини

2210

+ 5 000,00 грн.
(п'ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

25.12.1 Двері, вікна й рами до них і пороги до дверей металеві

2210

+ 50 000,00 грн.
(п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

17.29.1 Вироби паперові та картонні, інші

2220

+ 4 800,00 грн.
(чотири тисячі вісімсот грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

17.12.7 Папір і картон оброблені

2220

+ 3 110,00 грн.
(три тисячі сто десять грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні продукти

2220

+ 40 000,00 грн.
(сорок тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

20.12.2 Екстракти фарбувальні та дубильні; таніни та їхні похідні; речовини фарбувальні, н. в. і.у

2220

+ 9 289,00 грн.
(дев'ять тисяч двісті вісімдесят дев'ять грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

10.41.2 Олії сирі

2220

+ 1 000,00 грн.
(одна тисяча грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.

2220

+ 10 000,00 грн.
(десять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

21.10.6 Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші речовини людського чи тваринного походження, н. в. і. у.

2220

+ 54 527,00 грн.
(п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот двадцять сім грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші

2220

+ 84 505,00 грн.
(вісімдесят чотири тисячі п'ятсот п'ять грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

20.59.5 Продукти хімічні різноманітні

2220

+ 63 448,42 грн.
(шістдесят три тисячі чотириста сорок вісім грн. 42 коп.) з ПДВ

 

 

 

20.13.2 Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти та сполуки неорганічні

2220

+ 9 524,00 грн.
(дев'ять тисяч п'ятсот двадцять чотири грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

23.19.2 Скло технічне та інше скло

2220

+ 3 162,00 грн.
(три тисячі сто шістдесят дві грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

21.10.2 Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліліди; аміди та їхні похідні й солі з цих речовин

2220

+ 33 759,00 грн.
(тридцять три тисячі сімсот п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

21.20.1 Ліки

2220

+ 13 400,00 грн.
(тринадцять тисяч чотириста грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні

2220

+ 27 300,00 грн.
(двадцять сім тисяч триста грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

22.19.7 Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми

2220

+ 30 423,00 грн.
(тридцять тисяч чотириста двадцять три грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

20.13.4 Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати і карбонатисульфат барію

2220

+ 2 800,00 грн.
(дві тисячі вісімсот грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами

2240

+ 2 100,00 грн.
(дві тисячі сто грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші

2240

+ 5 880,00 грн.
(п'ять тисяч вісімот вісімдесят грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень

2240

+ 5 400,00 грн.
(п'ять тисяч чотириста  грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

84.25.1 Послуги пожежних служб

2240

+ 7 000,00 грн.
(сім тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

96.09.1 Послуги індивідуальні інші, н. в. і. у.

2240

+ 27 750,00
(двадцять сім тисяч сімсот п'ятдесят грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання

2240

+ 34 000,00 грн.
(тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту

2240

+ 1 500,00 грн.
(одна тисяча п'ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

2240

+ 9 668,00 грн.
(дев'ять тисяч шістсот шістдесят вісім грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності

2240

+ 26 928,00 грн.
(двадцять шість тисяч дев'ятсот двадцять вісім грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

43.22.1 Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря

2240

+ 20 000,00 грн.
(двадцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

80.10.1 Послуги, пов'язані з особистою безпекою

2240

+ 20 000,00 грн.
(двадцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

68.20.1 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості

2240

+ 5,00 грн.
(п'ять грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання

2240

+ 10 200,00 грн.
(десять тисяч двісті грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

53.10.1 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг

2240

+ 15,00 грн.
(п'ятнадцять грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

63.11.1 Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою

2240

+ 1 760,00 грн.
(одна тисяча сімсот шістдесят грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів

2240

+ 7 102,50 грн.
(сім тисяч сто дві грн. 50 коп.) з ПДВ

 

 

 

65.12.4 Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек

2240

+ 3 670,00 грн.
(три тисячі шістсот сімдесят грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

84.12.1 Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, культури та інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування

2240

+ 10 000,00 грн.
(десять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами

2272

+ 72 095,77 грн.
(сімдесят дві тисячі дев'яносто п'ять грн. 77 коп.) з ПДВ

 

 

 

06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

2274

+ 91 415,24 грн.
(дев'яносто одна тисяча чотириста п'ятнадцять грн. 24 коп.) з ПДВ

 

 

 

85.59.1 Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.

2282

+ 3 890,00 грн.
(три тисячі вісімсот дев'яносто грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

65.12. 9 Послуги щодо страхування, не пов'язані зі страхуванням життя, інші

2730

+ 1 330,00 грн.
(одна тисяча триста тридцять грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні

3110

+ 24 000,00 грн.
(двадцять чотири тисячі грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.02.2015р.009-15

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                О.М.Амбарна

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                             Р.О. Цатурян Создан 20 фев 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником