Комунальне некомерційне підприємство 'ПОЛІКЛІНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ' Міської ради міста Кропивницького'

 

ЗАПИТ цінових пропозицій (від 21.01.2015)
ЗАПИТ 
цінових пропозицій  від 21.01.2015 р.    

 

1. Замовник. 

1.1. Найменуваннякомунальний заклад «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 36421504

1.3. Місцезнаходження: 25009, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Габдрахманова, буд.5

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35423101055470, МФО 823016,   в Управлінні  Державної  казначейської служби  України у м.Кіровограді  Кіровоградської області,  адреса: індекс: 25022, м.Кіровоград, вул.Велика Перспективна, буд.31.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

Цатурян Роман Олександрович

Начальник планово-економічного відділу

Тел./факс: (0522) 33-20-50

Електронна адреса: klpzpo@ukr.net

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі295 320,00 грн (двісті дев’яносто п’ять тисяч триста двадцять грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 7% - 19 320,00 грн. (дев’ятнадцять тисяч триста двадцять грн. 00 коп)

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлюwww.kzpo.io.ua 

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі: 20.59.1 Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речовини (20.59.11-30.00 Фотопластинки й фотоплівки пласкі, сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких матеріалів; плівка для миттєвого друку пласка, сенсибілізована (крім як з паперу, картону чи тканини); 20.59.11-50.00 Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, неекспонована, з будь-яких матеріалів; плівка для миттєвого другу пласка, сенсибілізована, неекспонована (крім як з паперу, картону чи тканини; 20.59.12-00.00 Емульсії сенсибілізовані фотографічні, фотохімікати, н. в. і. у.) – 13 найменувань

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: згідно технічних вимог (додаток 2) 

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг25009, Кіровоградська область, м.Кіровоград, вул.Габдрахманова, буд.5

4.4. Строк поставки товарів або надання послугпротягом 2015 року

5. Основні умови договоруосновні умови договору визначаються замовником з урахуванням положень Цивільного і  Господарського кодексів України та Закону та відповідно до Додатку 3 запиту цінових пропозицій. 

6. Строк дії цінових пропозицій120 днів 

7. Подання цінових пропозицій.

7.1. Місце та спосіб подання25009, Кіровоградська обл.,   м. Кіровоград, вул. Габдрахманова, буд.5, кабінет 308 (приймальня головного лікаря), особисто або поштою 

7.2. Строк09.02.2015р. до 10:00 

8. Розкриття цінових пропозицій.

8.1. Місце. 25009, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул. Габдрахманова, буд.5, кабінет 308 (приймальня головного лікаря) 

8.2. Дата09.02.2015р.  

8.3. Час: 10:30 

9. Додаткова інформація. Додатки до запиту цінових пропозицій розміщено на сайті www.kzpo.io.uaу розділі «Державні закупівлі» 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Головний лікар                                                                     Амбарна О.М.

 

М.П.

 

 

 


 

 

ІНСТРУКЦІЯ

УЧАСНИКАМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

 

       Комунальний заклад “Поліклінічне об’єднання м.Кіровограда» пропонує Вам прийняти участь у запиті цінових пропозицій на закупівлю: 

20.59.1 Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речовини (20.59.11-30.00 Фотопластинки й фотоплівки пласкі, сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких матеріалів; плівка для миттєвого друку пласка, сенсибілізована (крім як з паперу, картону чи тканини); 20.59.11-50.00 Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, неекспонована, з будь-яких матеріалів; плівка для миттєвого другу пласка, сенсибілізована, неекспонована (крім як з паперу, картону чи тканини); 20.59.12-00.00 Емульсії сенсибілізовані фотографічні, фотохімікати, н. в. і. у.) – 13 найменувань

 

       Технічні вимоги (характеристики) наведено в Додатку 2 до цього листа.  

       Цінова пропозиція подається  за формою, наведеною у Додатку 1 до цього листа, за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності)  у запечатаному конверті та з надписом предмета закупівлі, поштової адреси учасника, повної назви учасника, кода ЄДРПОУ, та повинна містити надпис «Не вскривати до  09.02.2015 року до 10 години 30 хвилин»  Цінова пропозиція повинна бути подана  не пізніше кінцевого терміну, встановленого Замовником для її подання.

       Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

       У складі цінової пропозиції подаються документи оформлені  згідно  Додатків  1 - 5 доцього листа. Усі документи, що мають відношення до цінової пропозиції, та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.  Всі інші документи (в тому числі інформація щодо підтвердження відповідності товарів вимогам запиту), що мають відношення до пропозиції можуть бути складені як українською, так і російською мовами, а у разі надання цих документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською чи російською мовами. Переклад  повинен бути посвідчений підписом  та печаткою (за наявності) учасника торгів.

       У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, яка здійснює свою діяльність без печатки,  то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи.

       Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів, оформлених не за формами, зазначеними в додатках до запиту цінових пропозицій та підписаних невідповідним чином, несе Учасник.

       Кожний учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Усі документи, що мають відношення до цінової пропозиції, складаються українською мовою.

В ціновій пропозиції учасник повинен зазначити ціну з урахуванням ПДВ,  витрат на транспортування, страхування,  навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), інших платежів, що сплачені або мають бути сплачені і остаточно виводиться  підсумкова ціна пропозиції. Вартість цінової пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Ціна пропозиції зазначається у національній валюті (гривні).

       Під час розкриття цінових пропозицій складається протокол за формою, встановленою Уповноваженим органом.

       Копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому з учасників на його запит протягом одного робочого дня з дня  надходження такого запиту.

       Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з дня розкриття цінових пропозицій.

       Критерієм оцінки є ціна. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій  визнається учасник,  який подав пропозицію,  що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

       Замовник акцептує  цінову  пропозицію   в   день   визначення переможця.  Протягом  одного  робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції,  а всім учасникам -  повідомлення  про  результати  процедури  запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

       Повідомлення про  акцепт   цінової   пропозиції  обов'язково безоплатно   оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

       Замовник укладає   з   переможцем   договір   про   закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше  ніж  три  робочих  днів  з  дня  оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про  акцепт  цінової  пропозиції,  але  не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

       Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних  дій, виявлених у поданій ціновій пропозиції під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав цінову пропозицію. Помилки виправляються            Замовником у такій послідовності:

- при розбіжності між сумою прописом та в цифрах сума прописом є визначальною;

- якщо результат додавання числових даних не відповідає вказаній сумі, то розглядатися буде вірно виконане складання.

       Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

       Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його цінова пропозиція  відхиляється.

       Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

       Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 Закону.

  

Додатки:

  1. Форма «Цінова пропозиція» (додаток 1);
  2. Технічні вимоги  (додаток 2);
  3. Істотні умови договору (додаток 3);
  4. Перелік документів, що підтверджують відсутність передбачених Законом підстав для відмови учаснику в участі у торгах згідно ст. 17 Закону (додаток 4);
  5. Лист – згода (додаток 5)

 

  

Голова комітету з конкурсних торгів,

Головний лікар

Амбарна О.М.                                                           _____________

                                                                                     (підпис ) М.П


 


 

 

Додаток 1

 

ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

       Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі запиту цінових пропозицій на закупівлю: 20.59.1 Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речовини (20.59.11-30.00 Фотопластинки й фотоплівки пласкі, сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких матеріалів; плівка для миттєвого друку пласка, сенсибілізована (крім як з паперу, картону чи тканини); 20.59.11-50.00 Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, неекспонована, з будь-яких матеріалів; плівка для миттєвого другу пласка, сенсибілізована, неекспонована (крім як з паперу, картону чи тканини; 20.59.12-00.00 Емульсії сенсибілізовані фотографічні, фотохімікати, н. в. і. у.) – 13 найменувань , згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на загальну суму  (сума цифрами та прописом) гривень, в тому числі ПДВ (сума цифрами та прописом) гривень за наступними цінами:

 

№ п/п

Найменування
продукції

Одиниця виміру

Загальна кількість

Ціна за одиницю виміру продукції в грн. (без ПДВ, з тарою, витратами на завантаження продукції в місцях навантаження, транспортними та іншими витратами)

ПДВ

Загальна сума вартості продукції в грн. (з ПДВ
з тарою, витратами на завантаження продукції в місцях навантаження, транспортними та іншими витратами)

 1

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії 18*24 см №50 (зеленочутлива)

Коробка

15

 

 

 

 2

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії 24*30 см №100 (зеленочутлива)

Коробка

4

 

 

 

 3

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії 24*30 см №100 (синьочутлива)

Коробка

5

 

 

 

4

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії 30*40 см №100 (зеленочутлива)

Коробка

32

 

 

 

5

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії 30*40 см №100 (синьочутлива)

Коробка

10

 

 

 

6

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії 35,6*35,6 см №50 (синьочутлива)

Коробка

15

 

 

 

7

Плівка радіографічна медична для загальної 35,6*35,6 см рентгенографії №50 (зеленочутлива)

Коробка

10

 

 

 

8

Плівка флюорографічна медична 70мм*30,5м

Бабина/

рулон

120

 

 

 

9

Проявник для ручної обробки плівки концентрований 5л на 25л розчину

Каністра

20

 

 

 

10

Фіксаж для ручної обробки плівки концентрований 5л на 25л розчину

Каністра

20

 

 

 

11

Регенератор (відновник) для ручної обробки плівки

Пакет

15

 

 

 

12

Проявник G 139 для автоматичної обробки плівки концентрований

Комплект

9

 

 

 

13

Фіксаж G 334 для автоматичної обробки плівки концентрований

Комплект

9

 

 

 

Вартість продукції без ПДВ

 

 

крім того ПДВ

 

 

Загальна вартість продукції з ПДВ

 

 

 

       1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваш запит разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша цінова пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

       2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття цінових пропозицій. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

       3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через 3 робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

       Строк поставки Товару  протягом 2015 року. 

 

 

 

Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа

 

_____________________

 

________________________

 

(підпис)

МП (за наявності)

(ініціали та прізвище)

 

 


 

 

Додаток 2

 

Медико-технічні вимоги фотопластини й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні незмішані  речовини (ДК 016:2010 - 20.59.1)

 

       Плівка рентгенівська медична зеленочутлива:

 

Листова двостороння сенсибілізована плівка на поліетилентерефталатній (лавсановій) основі.

Плівка призначена для обробки в ручному та автоматичному режимах.

Плівка повинна бути упакована в коробки по 100 аркушів.

Формати плівки : 30x40 см. 24х30 см; 35,6х35,6 см

Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання:

температура зберігання: +10...+25;

відносна вологість, %: 30...50 плюс/мінус 10%;

термін збереження не менше 24 місяців.

Плівка повинна відповідати наступним технічним характеристикам:

Параметри

Ручна обробка

Машина обробка

Чутливість

Не менше 1400

Не менше 1600

Контрасність

Не менше 2,6

Не менше 2,6

Щільність вуалі

Не больше 0,1

Не больше 0,1

Вміст срібла

Не менше 4,4 г/м.кв.

Не менше 4,4 г/м.кв.

 

 

       Плівка рентгенівська медична синьочутлива:

 

Листова двостороння сенсибілізована плівка на поліетилентерефталатній (лавсановій) основі.

Плівка призначена для обробки в ручному та автоматичному режимах.

Плівка повинна бути упакована в коробки по 100 аркушів.

Формати плівки : 30x40 см; 24х30 см; 35,6х35,6 см

Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання:

температура зберігання: +10...+25;

відносна вологість, %: 30...50 плюс/мінус 10%;

термін збереження не менше 24 місяців.

Плівка повинна відповідати наступним технічним характеристикам:

Параметри

Ручна обробка

Машина обробка

Чутливість

Не менше 1400

Не менше 1600

Контрасність

Не менше 2,6

Не менше 2,6

Щільність вуалі

Не больше 0,1

Не больше 0,1

Вміст срібла

Не менше 4,4 г/м.кв.

Не менше 4,4 г/м.кв.

 

 

       Плівка медична флюорографічна:

Листова двостороння сенсибілізована плівка на поліетилентерефталатній (лавсановій) основі.

Плівка призначена для обробки в ручному режимі.

Плівка повинна бути в рулонах 70 мм х 30,5 м.

Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання:

температура зберігання: +10...+25;

відносна вологість, %: 30...50 плюс/мінус 10%;

термін збереження не менше 24 місяців

 

6. Плівка повинна відповідати наступним технічним характеристикам:

Параметри

Ручна обробка

Чутливість

Не менше 1400

Контрасність

Не менше 2,6

Щільність вуалі

Не больше 0,1

Вміст срібла

Не менше 4,4 г/м.кв.

 

 

   

Концентрований проявник для ручної обробки рентгенплівки 5л (на 25 літрів)

 

Наявність листа з інструкцією по застосуванню;

Екологічна чиста упаковка;

Наявність кришечок та етикеток із поліетилену для забезпечення можливостей повторного використання промитих ємкостей;

З метою безпечного використання ємкості з проявником та фіксажем повинні відрізнятися кольором кришечок або наклейками, синій - для фіксажу, червоний - для проявника.

Концентрований фіксаж для ручної обробки рентгенплівки 5 л (на 25 літрів)

Наявність листа з інструкцією по застосуванню;

Екологічна чиста упаковка;

Наявність кришечок та етикеток із поліетилену для забезпечення можливостей повторного використання промитих ємкостей;

З метою безпечного використання ємкості з проявником та фіксажем повинні відрізнятися кольором кришечок або наклейками, синій - для фіксажу, червоний - для проявника.

 

Регенератор (відновник) для ручної обробки на 5 л

 

Наявність листа з інструкцією по застосуванню.

Екологічно чиста упаковка.

Наявність фасування, що дозволяє використання  на 5л.

 

Проявник І регенератор для автоматичної обробки, комплект G 139 

Наявність листа з інструкцією по застосуванню;

Екологічна чиста упаковка:

Наявність кришечок та етикеток із поліетилену для забезпечення можливостей повторного використання промитих ємкостей:

З метою безпечного використання ємкості з проявником та фіксажем повинні відрізнятися кольором кришечок, синій - для фіксажу, червоний - для проявника;

Наявність фасування. що дозволяє отримати готовий розчин в кількості 20л.

Фіксаж і регенератор для автоматичної обробки, комплект G 334 

Наявність листа з інструкцією по застосуванню;

Екологічна чиста упаковка;

Наявність кришечок та етикеток із поліетилену для забезпечення можливостей повторного використання промитих ємкостей;

З метою безпечного використання ємкості з проявником та фіксажем повинні відрізнятися кольором кришечок, синій - для фіксажу, червоний - для проявника:

Наявність фасування, що дозволяє отримати готовий розчин в кількості 20л.

 

 

ЯКІСНІ ВИМОГИ

Рентгенплівка та хімреактиви повинні бути дозволені до використання в Україні (надати копії свідоцтв пре державну реєстрацію МОЗ України).

Термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 60% від загального терміну придатності. Обов’язкове надання Учасником гарантійного листа щодо терміну придатності.

Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись оригінальним гарантійним листом від виробника або офіційного представника виробника, що підтверджує можливість поставки товару у відповідній кількості, якості та у визначені строки.

 


 

Додаток 3 

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

 

1. Предмет договору 

 

1.1. 20.59.1 Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речовини (20.59.11-30.00 Фотопластинки й фотоплівки пласкі, сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких матеріалів; плівка для миттєвого друку пласка, сенсибілізована (крім як з паперу, картону чи тканини); 20.59.11-50.00 Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, неекспонована, з будь-яких матеріалів; плівка для миттєвого другу пласка, сенсибілізована, неекспонована (крім як з паперу, картону чи тканини; 20.59.12-00.00 Емульсії сенсибілізовані фотографічні, фотохімікати, н. в. і. у.) – 13 найменувань, далі – Товар. 

1.2. Конкретне найменування  та кількість Товару зазначено в специфікації, що додається до цього Договору та є його невід’ємною частиною.  ( Додаток №1)

 

2. Ціна договору 

2.1. Ціна договору вказується в національній валюті України – гривні.

2.2. Ціна цього договору складає : _________________________________________________________________ ,

(визначається відповідно до суми, вказаної у в пропозиції конкурсних торгів) 

бюджетні  зобов’язання Замовника   за даним договором  виникнуть в 2015 році  виключно в межах його  затверджених  бюджетних призначень,    в залежності від реального фінансування , та  будуть  визначені додатковою угодою.

2.3. Ціна за одиницю Товару становить : Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії 18*24 см №50 (зеленочутлива) -__________грн. за  короб , Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії 24*30 см №100 (зеленочутлива) - _________ грн.  за короб, Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії 24*30 см №100 (синьочутлива) - __________ грн. за короб, Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії 30*40 см №100 (зеленочутлива) - ____________ грн. за короб, Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії 30*40 см №100 (синьочутлива) - ________ грн. за короб, Плівка радіографічна  медична для загальної рентгенографії 35,6*35,6 см №50 (синьочутлива) –________ грн. за короб; Плівка радіографічна  медична для загальної 35,6*35,6 см рентгенографії №50 (зеленочутлива) - ________ грн. за коробку, Плівка флюорографічна медична 70мм*30,5м -____________ грн. бабина/ рулон; Проявник для ручної обробки плівки концентрований 5л на 25л розчину - ______ грн.  за каністру;  Фіксаж для ручної обробки плівки концентрований 5л на 25 л розчину ______грн за каністру;   Регенератор (відновник) для ручної обробки плівки - ________ грн./пакет; Проявник  G 139 для автоматичної обробки плівки концентрований - __________ грн. /комплект; Фіксаж G 334 для автоматичної обробки плівки концентрований - ____________ грн./ комплект.

2.4. Ціна Товару включає всі податки і збори, що сплачені або мають бути сплачені в національній валюті України, витрати на транспортування, страхування тощо.

2.5.  Замовник може зменшувати обсяги закупівлі  залежно від реального фінансування видатків, шляхом укладання додаткової угоди, попередивши про це Постачальника протягом  трьох робочих днів до дня укладання додаткової угоди. Повідомленням Постачальника  вважається направлення  Замовником на адресу Постачальника  рекомендованого повідомлення. 

 

 

3. Якість  товару 

  

3.1. Якість Товару повинна відповідати сертифікатам якості або відповідності виробника або іншим документам, що підтверджують відповідність Товару встановленим вимогам, передбачених  чинним законодавством України.

3.2. Комплектність Товару встановлюється згідно специфікації, яка є невід’ємною частиною  цього Договору ( Додаток №1).  

3.3. Упаковка повинна забезпечувати повне збереження Товару від всякого роду пошкоджень і псування при перевезенні його будь-якими видами транспорту з урахуванням  можливих перевантажень в дорозі , а також  тривалого зберігання.

 

4. Порядок розрахунків 

 

4.1. Замовник проводить оплату за фактично поставлений Товар  згідно накладної в 30 денний термін з дня поставки.   У разі затримки бюджетного фінансування,  розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування даної  закупівлі.

4.2. Всі розрахунки на підставі даного договору здійснюються в національній валюті України  - гривні,  шляхом безготівкового розрахунку.

 

5. Поставка товару 

  

5.1. Учасник здійснює поставку Товару за адресою: 25009, Кіровоградська область,    м.Кіровоград, вул. Габдрахманова, буд 5

5.2. Строк поставки товару:  протягом 2015 року

5.3. Умови поставки:   партіями , щомісяця  після укладання договору,   за попередньою заявкою  Замовника. Заявка надсилається за допомогою поштового зв’язку  на адресу Постачальника або засобами факсимильного/ електронного  зв'язку, або усно (засобами телефонного зв’язку ).  Поставка здійснюється  транспортом,  за рахунок Постачальника.

5.4. Поставка здійснюється протягом 3 ( трьох) робочих днів  з дня отримання заявки Постачальником.

5.5. Разом з Товаром Постачальник  передає Замовнику бухгалтерські документи      (накладні).

 

6. Права та обов’язки сторін 

  

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі (за  наявності  бюджетного фінансування)  сплатити  за поставлений Товар.

6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно з накладною.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Повернути накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.

6.2.2. У випадках, передбачених чинним законодавством,  розірвати  даний договір.

6.3. Постачальник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим цим Договором.

6.3.3. У разі постачання Товару неналежної якості або Товару, що не буде відповідати умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний за свій рахунок усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості протягом 14  днів з дати пред’явлення  вимоги Замовником.  Всі витрати пов’язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та інше) несе Постачальник.  

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.

 

7. Відповідальність сторін 

  

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У випадку затримки поставки Товару понад термін, встановлений пунктом 5.4. цього Договору, Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 відсотка від  вартості непоставленого Товару за кожний день прострочення поставки Товару, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7 % (семи відсотків) від вартості непоставленого (неприйнятого) Товару.

7.3. За порушення умов зобов’язання щодо якості   Товару, що передбачено розділом ІІІ цього Договору з Постачальника стягується штраф у розмірі 20 % (двадцяти відсотків) вартості неякісного (некомплектного) Товару.

7.4 Замовник не несе відповідальності у разі прострочення оплати Товару, що пов’язана із затримкою бюджетного фінансування,  або   нездійсненням                   ( затримкою)   оплати платіжних доручень Замовника органами  Державної казначейської служби. 

 

8. Обставини непереборної сили 

 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідним компетентним органом. 

 

9.  Вирішення спорів 

 

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

 

10. Термін дії договору 

 

 10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2015 року , а в частині  виконання сторонами зобов’язань щодо  розрахунків за поставлений Товар до повного їх виконання.

 

11Юридичні адреси та реквізити  сторін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми ________________________, в особі _________________,погоджуємось з істотними умовами Договору, викладеними в даному Додатку 3.

       

М.П.                      

 

П.І.Б.________________________________________________ підпис ______

 

 

 


 

 

 

Додаток 4

Перелік документів,

що підтверджують відсутність передбачених Законом підстав

для відмови учаснику в участі у торгах згідно ст. 17 Закону

 

Підстава для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі

Документи, що підтверджують відсутність підстави для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі

Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника  винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі.

Довідка складається в довільній формі, підписується уповноваженою особою учасника та завіряється печаткою. Вона повинна містити інформацію, що учасник не пропонує, не дає і не погоджується дати винагороду з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця. 

Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення 

Оригінал або нотаріально завірена копія інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, на отримання відомостей про себе з Реєстру, що свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі.

Ця довідка повинна бути видана не раніше двох місяців до фактичної дати розкриття.

 (Довідка надається Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстицій в областях, м.Києві та Севастополі. (наказ МЮУ 11.01.2012 № 39/5)

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)

Довідка складається в довільній формі, підписується уповноваженою особою учасника та завіряється печаткою. Вона повинна містити інформацію, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

Оригінал або нотаріально завірена копія Довідки  Управління МВС України (про відсутність судимостей  за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку).

 Ця довідка повинна бути видана не раніше двох місяців до фактичної дати розкриття.

 

* Довідка подається виключно у разі коли Учасник – фізична особа ( фізична особа – підприємець).

 

Службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку     

 

Оригінал або нотаріально завірена копія Довідки  Управління МВС України (про відсутність судимостей  за злочин вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку).

Ця довідка повинна бути видана не раніше двох місяців до фактичної дати розкриття.

 

 * Довідка подається Учасником -  юридичною особою та надається на  осіб, які підписують документацію конкурсних торгів та   уповноважені підписувати договір про закупівлю.

 

** Додатково довідка повинна надаватись також  на  особу /осіб  ( у разі їх наявності),  які будуть представляти юридичну особу під час розкриття цінових пропозицій . У разі якщо під час розкриття цінових пропозицій  юридичну особу не будуть представляти представники,  даний документ подається лише у випадках, що зазначені  в абзаці, позначеному *

Пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника

Довідка складається в довільній формі, підписується уповноваженою особою учасника та завіряється печаткою. Вона повинна містити інформацію, що учасник не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника.

Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура

Оригінал або нотаріально завірена копія інформаційної довідки з Єдиної бази даних  про те, що на учасника не порушено провадження у справі про банкрутство/ визнання його банкрутом/ перебування у процедурі банкрутства. Ця довідка повинна бути видана не пізніше двох місяців до дати розкриття цінових пропозицій.

 (Довідка надається Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстицій в областях, м.Києві та Севастополі.

 (наказ МЮУ 15.09.2011 № 3018/5)

Також надати довідку, яка складається в довільній формі, підписується уповноваженою особою учасника та завіряється печаткою. Вона повинна містити інформацію, що учасник підтверджує, що відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.

Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) 

Оригінал довідки, або нотаріально завірена копія  довідки з податкової інспекції  про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету. Ця довідка повинна  бути дійсною  станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.  

Учасник не проводить господарську діяльність відповідно до положень його статуту 

Лист в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою. В цьому листі повинна бути інформація про статус учасника з посиланням на відповідний розділ (пункт, абзац тощо) установчих документів, в яких зазначено, що учасник веде господарську діяльність щодо предмету закупівлі.

-           завірена копія статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб) ; 

-          копія свідоцтва або виписки, або ж витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

-          копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість Ф-2 або витяг з реєстру платників ПДВ, або довідку з реєстру платників ПДВ.(* за наявності)

 

Учасник зареєстрований в офшорних зонах

Щодо резидентів України – витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців із зазначенням пункту "Місцезнаходження".

Для нерезидентів України – витяг із судового або торгового, або банківського реєстрів. 

Документ повинен діяти станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів

Інші вимоги

 

2.1.  Копія довідки при присвоєння ідентифікаційного коду для фізичних осіб (за наявності);

2.2. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію ( за наявності);

2.3. Копія паспорту (для фізичних осіб);

2.4.Відповідність цінової пропозиції учасника технічним вимогам Замовника згідно Додатку №2 (заповнити таблицю 1) та включаючи всі документи зазначені у даному додатку;

2.5. Відповідність цінової пропозиції істотним умовам договору Замовника згідно Додатку №3.

2.6. Лист згода згідно Додатку 5.

 

 

 


 

* Примітки:

 

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

 

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

 

В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати ( надавати)  будь-який із документів зазначених в цій документації,  такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.

 

Відповідальність за достовірність інформації наданої в ціновій пропозиції  несе Учасник.

 

 


 

Додаток 5 

 

 

 

Голові комітету з конкурсних торгів

_______________________________

_______________________________

 

 

 

 

Лист – згода

 

Відповідно до Закону України Про захист персональних даних»  від 01.06.10. №2297- VI  даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до  моїх персональних  даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель» ( в т.ч. щодо притягнення мене до адміністративної чи кримінальної відповідальності), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі запиту цінових пропозицій, цивільно-правових та господарських відносин).

 

 

 

Дата ______________

 

П.І.Б.   _________________/___________                                                                                               (підпис)                     (ПІБ)

 


 Создан 23 янв 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником