Комунальне некомерційне підприємство 'ПОЛІКЛІНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ' Міської ради міста Кропивницького'

 

Додаток до річного плану закупівель (на 2015)
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік 
по Комунальному закладу «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» 

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36421504)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові

(17.23.13-13.00 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні)

 

2210

 

 245,50 грн.

(двісті сорок п’ять грн. 50 коп.) з ПДВ

     

 

26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні

(26.80.12-00.00 Носії інформації оптичні, не записані)

 

2210

 

 300,00 грн.

(триста грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

(19.20.21-00.00 Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин;

19.20.23-00.00 Оливи мінеральні легкі, легкі дистиляти, н. в. і. у.)

 

2210

 

 28 092,62 грн.

(двадцять вісім тисяч дев’яносто дві грн. 62 коп.) з ПДВ

     

 

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення

(20.41.31-50.00 Мило у формі пластівців, пласти;

20.41.32-50.00 Засоби мийні та засоби для чищення, з умістом або без умісту мила, не розфасовані для роздрібної торгівлі (зокрема допоміжні мийні засоби), крім тих, що їх використовують як мило, та поверхнево-активних засобів)

 

2210

 

 1 016,00

(одна тисяча шістнадцять грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

21.20.1 Ліки

(21.20.13-80.00 Ліки, інші, зі змішаних чи незмішаних препаратів, розфасовані для роздрібної торгівлі, н. в. і. у.)

 

2220

 

 5 000,00 грн.

(п’ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

20.12.2 Екстракти фарбувальні та дубильні; таніни та їхні похідні; речовини фарбувальні, н. в. і. у.

 

 

2220

 

 2 406,31 грн.

(дві тисячі чотириста шість грн. 31 коп.) з ПДВ

     

 

10.41.2 Олії сирі

(10.41.29-00.00 Олії, інші, сирі)

 

 

2220

 

 1 300,00 грн.

(одна тисяча триста грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

21.10.6 Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші речовини людського чи тваринного походження, н. в. і. у.
(21.10.60-20.00 Екстракти залоз чи інших органів або їхніх секретів (продукції їхньої секреції), органотерапевтичної призначеності;

21.10.60-40.00 Залози та інші органи або речовини терапевтичної чи профілактичної призначеності, н. в. і. у. (крім крові та екстрактів залоз чи інших органів)

 

2220

 

 13 292,00 грн.

(тринадцять тисяч двісті дев’яносто дві грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

20.59.5 Продукти хімічні різноманітні

(20.59.51-00.00 Пептони, речовини білкові, інші, та їхні похідні, н. в. і. у.; порошок із шкіри;

20.59.52-10.00 Реагенти діагностичні або лабораторні багатоскладові, зокрема папір, просочений чи покритий діагностичними чи лабораторними реагентами;

20.59.52-70.00 Середовища живильні готові для вирощування культур мікроорганізмів;

20.59.57-70.00 Сорбіт (крім D-глюциту);

20.59.59-57.00 Суміші моно-, ди- та триестерів жирних кислот гліцерину (емульгатори для жирів)

 

2220

 

 6 709,26 грн.

(шість тисяч сімсот дев’ять грн. 26 коп.) з ПДВ

     

 

20.13.2 Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти та сполуки неорганічні

(20.13.21-11.00 Хлор;

20.13.21-16.00 Йод, фтор, бром;

20.13.21-20.00 Сірка, сублімована чи осаджена; колоїдна сірка;

20.13.24-13.00 Хлорид водню (кислота соляна);

20.13.25-25.00 Гідроксид натрію (сода каустична; твердий;

20.13.25-35.00 Гідроксид калію (каустичний поташ), твердий)

 

2220

 

 7 599,04 грн.

(сім тисяч п’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 04 коп.) з ПДВ

     

 

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні

(32.50.13-79-00 Інструменти та прилади, інші)

 

2220

 

 2 700,00 грн.

(дві тисячі сімсот грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

21.10.2 Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліліди; аміди та їхні похідні й солі з цих речовин (21.10.20-10.00 Лізин та його естери, солі цих речовин)

 

2220

 

 9 473,50 грн.

(дев’ять тисяч чотириста сімдесят три грн. 50 коп.) з ПДВ

     

 

17.12.7 Папір і картон оброблені

(17.12.77-80.00 Папір і картон, крейдовані, просочені чи покриті, інші, н. в. і. у.)

 

2220

 

 439,20 грн.

(чотириста тридцять дев’ять грн. 20 коп.) з ПДВ

     

 

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші

(21.20.23-20.00 Реактиви для визначення групи крові;

21.20.24-40.00 Вата, марля та подібні вироби, вкриті фармацевтичними речовинами, розфасовані, для роздрібної торгівлі, н. в. і. у.)

 

2220

 

 12 886,69 грн.

(дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят шість грн. 69 коп.) з ПДВ

     

 

17.29.1 Вироби паперові та картонні, інші

(17.29.19-55.00 Рулони, аркуші та диски паперові чи картонні, розграфлені для самописних приладів)

 

2220

 

 2 000,00 грн.

(дві тисячі грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

20.13.4 Сульфіди, сульфати, нітрати, фосфати і карбонати (20.13.41-51.00 Сульфати барію чи алюмінію;

20.13.43-40.00 Карбонат кальцію)

 

2220

 

 625,00 грн.

(шістсот двадцять п’ять грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

22.19.7 Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми

(22.19.71-80.00 Вироби гігієнічні або фармацевтичні гумові (крім оболонкових контрацептивів, сосок, накладок для сосків і подібних виробів для новонароджених)

 

2220

 

 9 577,00 грн.

(дев’ять тисяч п’ятсот сімдесят сім грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні продукти

(20.20.14-30.00 Засоби дезінфекційні на основі четвертинних солей амонію, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби;

20.20.14-50.00 Засоби дезінфекційні на основі галогенових сполук, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби;

20.20.14-90.00 Засоби дезінфекційні, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби (крім одержаних на основі четвертинних солей амонію, на основі галогенових сполук)

 

2220

 

 10 000,00 грн.

(десять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

96.09.1 Послуги індивідуальні інші, н. в. і. у.

(96.09.19-00.00 Послуги різні, інші, н. в. і. у.)

 

2240

 

 25 000,00 грн.

(двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

84.25.1 Послуги пожежних служб

(84.25.11-00.00 Послуги щодо пожежогасіння та запобігання пожежам)

 

2240

 

 23 000,00 грн.

(двадцять три тисячі грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (33.12.19-00.00 Послуги щодо ремонтування та технічного обслуговування інших машин і устаткування загальної призначеності, н. в. і. у.)

 

2240

 

 6 420,00 грн.

(шість тисяч чотириста двадцять грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

80.10.1 Послуги, пов'язані з особистою безпекою

(80.10.19-00.00 Послуги, пов’язані з безпекою, інші)

 

2240

 

 3 672,10 грн.

(три тисячі шістсот сімдесят дві грн. 10 коп.) з ПДВ

     

 

62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

(62.02.20-00.00 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення)

 

2240

 

 2 420,00 грн.

(дві тисячі чотириста двадцять грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів

(38.11.69-00.00 Послуги підприємств щодо перевезення інших безпечних відходів)

 

2240

 

 1 860,00 грн.

(одна тисяча вісімсот шістдесят грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші

(81.29.13-00.00 Послуги щодо санітарного обробляння, інші)

 

2240

 

 1 320,00 грн.

(одна тисяча триста двадцять грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту

(65.12.29-00.00 Послуги щодо страхування автотранспорту, інші)

 

2240

 

 1 500,00 грн.

(одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень

(61.10.11-00.00 Послуги стаціонарного телефонного зв’язку – доступ і користування)

 

2240

 

 1 350,00 грн.

(одна тисяча триста п’ятдесят грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами

(61.10.43-00.00 Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами)

 

2240

 

 465,00 грн.

(чотириста шістдесят п’ять грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами

(36.00.20-00.00 Обробляння та розподіляння води трубопроводами)

 

2272

 

 22 626,60 грн.

(двадцять дві тисячі шістсот двадцять шість грн. 60 коп.) з ПДВ

     

 

06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

(06.20.10-00.00 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані)

 

2274

 

 28 584,75 грн.

(двадцять вісім тисяч п’ятсот вісімдесят чотири грн. 75 коп.) з ПДВ

     

 

85.59.1 Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.

(85.59.19-00.00 Послуги освітянські, н. в. і. у.)

 

2282

 

 572,49 грн.

(п’ятсот сімдесят дві грн. 49 коп.) з ПДВ

     

 

65.12.9 Послуги щодо страхування, не пов'язані зі страхуванням життя, інші (65.12.90-00.00 Послуги щодо страхування, не пов’язані зі страхуванням життя, інші)

 

2730

 

 30,00 грн.

(тридцять грн. 00 коп.) з ПДВ

     

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14.01.2015р.001-15 .

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                О.М.Амбарна

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                             Р.О. Цатурян Создан 15 янв 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником