Комунальне некомерційне підприємство 'ПОЛІКЛІНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ' Міської ради міста Кропивницького'

 

ЗАПИТ цінових пропозицій (до 7.11.2014)
ЗАПИТ

цінових пропозицій

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: комунальний заклад «Поліклінічне об’єднання м.Кіровограда»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36421504

1.3. Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Габдрахманова, буд.5, поштовий індекс: 25009

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35423101055470

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

Прізвище, ім’я, по батькові: Цатурян Роман Олександрович

Посада: начальник планово-економічного відділу 

Тел./факс: (0522) 33-20-50

Е-mail: klpzpo@ukr.net 

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської Ради, 30386669

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення)

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення)

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.kzpo.io.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: 26.51.5  Прилади для контролювання інших фізичних характеристик (комплект обладнання для імуноферментного аналізу: спектрофотометр, промивач для мікропланшетів, шейкер-інкубатор) – 1 комплект

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри  

5.4. Строк поставки товарів або надання послуг: протягом 2 (двох) робочих днів з моменту направлення Замовником заявки на поставку Товару на електронну адресу Постачальника, але в будь-якому випадку  після отримання Замовником фінансування на здійснення даної закупівлі

6. Основні умови договору: відповідно до ст. 40 Закону, чинного законодавства України та Додатку 3 запиту цінових пропозицій

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів

8. Подання цінових пропозицій

8.1. Місце та спосіб подання: 25009, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Габдрахманова, буд.5, кабінет 308 (приймальня головного лікаря), особисто або поштою

8.2. Строк: 07.11.2014 року до 10:00 год.

9. Розкриття цінових пропозицій

9.1. Місце: 25009, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Габдрахманова, буд.5, кабінет 308 (приймальня головного лікаря)

9.2. Дата: 07.11.2014р.

9.3. Час: 10:30

10. Додаткова інформація: Додатки до запиту цінових пропозицій розміщені на сайтіwww.kzpo.io.ua у розділі «Державні закупівлі» (www.kzpo.io.ua/s563683/derjavni_zakupivli)

 

 

Способи зв’язку для отримання додаткової інформації - klpzpo@ukr.net або тел./факс: (0522) 33-20-50  

 

Голова комітету з конкурсних торгів – Амбарна О.М.

 

 


 

 

ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

 

       Комунальний заклад “Поліклінічне об’єднання м.Кіровограда» пропонує Вам прийняти участь у запиті цінових пропозицій на закупівлю: 26.51.5  Прилади для контролювання інших фізичних характеристик (комплект обладнання для імуноферментного аналізу: спектрофотометр, промивач для мікропланшетів, шейкер-інкубатор). Технічні вимоги (характеристики) наведені в Додатку 2 до цього листа.  

Цінова пропозиція подається  за формою, наведеною у Додатку 1 до цього листа, за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті та з надписом предмета закупівлі, поштової адреси учасника, повної назви учасника, код ЄДРПОУ не пізніше кінцевого терміну їх подання. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

У складі цінової пропозиції подаються документи згідно  Додатків  1 - 5 до цього листа. Усі документи, що мають відношення до цінової пропозиції, та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.  Всі інші документи (в тому числі інформація щодо підтвердження відповідності товарів вимогам запиту), що мають відношення до пропозиції можуть бути складені як українською, так і російською мовами, а у разі надання цих документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською чи російською мовами. Переклад  повинен бути посвідчений підписом  та печаткою (за наявності) учасника торгів.

У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи.

 Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до Комітету з конкурсних торгів та підписаних невідповідним чином, несе Учасник.

Кожний учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Всі документи, що мають відношення до цінової пропозиції, складаються українською мовою.

 

В ціновій пропозиції учасник повинен зазначити ціну з урахуванням ПДВ,  витрат на транспортування, страхування,  навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), інших платежів, що сплачені або мають бути сплачені і остаточно виводиться  підсумкова ціна пропозиції. Вартість цінової пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Ціна пропозиції зазначається у національній валюті (гривні).

 

Під час розкриття цінових пропозицій складається протокол за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому з учасників на його запитпротягом одного робочого дня з дня надходження такого запиту.

Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з дня розкриття цінових пропозицій.

Критерієм оцінки є ціна. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій  визнається учасник,  який подав пропозицію,  що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

 

     Замовник акцептує  цінову  пропозицію   в   день   визначення переможця.  Протягом  одного  робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції,  а всім учасникам -  повідомлення  про  результати  процедури  запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

 

     Повідомлення про  акцепт   цінової   пропозиції  обов'язково безоплатно   оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

 

     Замовник укладає   з   переможцем   договір   про   закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше  ніж  три  робочих  днів  з  дня  оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про  акцепт  цінової  пропозиції,  але  не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних  дій, виявлених у поданій ціновій пропозиції під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав цінову пропозицію. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

- при розбіжності між сумою прописом та в цифрах сума прописом є визначальною;

- якщо результат додавання числових даних не відповідає вказаній сумі, то розглядатися буде вірно виконане складання;

Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його цінова пропозиція  відхиляється.

Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 Закону.

 

 

 

Додатки:

  1. Форма «Цінова пропозиція» (додаток 1);
  2. Технічні вимоги  (додаток 2);
  3. Істотні умови договору (додаток 3);
  4. Перелік документів, що підтверджують відсутність передбачених Законом підстав для відмови учаснику в участі у торгах згідно ст. 17 Закону (додаток 4);
  5. Лист – згода (додаток 5)

 

  

Голова комітету з конкурсних торгів,

Головний лікар

Амбарна О.М.

 

 


 

 

Додаток 1

 

ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі запиту цінових пропозицій на закупівлю: 26.51.5  Прилади для контролювання інших фізичних характеристик (комплект обладнання для імуноферментного аналізу: спектрофотометр, промивач для мікропланшетів, шейкер-інкубатор) – 1 комплект, згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на загальну суму  (сума цифрами та прописом) гривень, в тому числі ПДВ (сума цифрами та прописом) гривень за наступними цінами:

 

№ п/п

Найменування
продукції

Одиниця виміру

Загальна кількість

Ціна за одиницю виміру продукції в грн. (без ПДВ, з тарою, витратами на завантаження продукції в місцях навантаження, транспортними та іншими витратами)

ПДВ

Загальна сума вартості продукції в грн. (з ПДВ
з тарою, витратами на завантаження продукції в місцях навантаження, транспортними та іншими витратами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість продукції без ПДВ

 

 

крім того ПДВ

 

 

Загальна вартість продукції з ПДВ

 

 

 

     1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваш запит разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша цінова пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

        2.  Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття цінових пропозицій. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через 3 робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

Строк поставки ____________________ календарних днів.

 

 

Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа

 

_____________________

 

________________________

 

(підпис)

МП (за наявності)

(ініціали та прізвище)


 


 

 

Додаток 2

 

Технічні вимоги

 

№ п/п

Найменування

26.51.5  Прилади для контролювання інших фізичних характеристик (комплект обладнання для імуноферментного аналізу: спектрофотометр, промивач для мікропланшетів, шейкер-інкубатор) 

Кількість

1

Спектрофотометр

1 од.

2

Промивач для мікропланшетів

1 од.

3

Шейкер-інкубатор

1 од.

 

Таблиця 1

1. Спектрофотометр – 1 од.


Медико-технічні вимоги

Відповідність

ТАК/НІ

з посиланням на сторінку керівництва з експлуатації

Повнопланшетний спектрофотометр з зовнішнім персональним комп’ютером та лазерним принтером.

 

Зовнішній персональний комп’ютер на базі процесора Intel з монітором TFT не менше 17” з програмним забезпеченням російською або українською мовою та програмою для управління рідером російською або українською мовою, що надає можливість оператору вільно програмувати протоколи досліджень, обробляти результати досліджень, проводити кількісну та якісну оцінку, перевіряти достовірність тестів.

 

Можливість роботи під контролем зовнішнього  персонального комп’ютера з програмою для обробки та зберігання результатів досліджень українською або російською мовою.

 

Відкрита система, тобто можливість роботи з тест - системами різних виробників.

 

Діалоговий режим спілкування оператора з приладом.

 

Виведення результатів тестів на дисплей та зовнішній принтер після  проведення вимірів

 

Наявність стандартних портів для з'єднання з принтером та комп'ютером

 

Спектральний діапазон в межах 340 – 750 нм.

 

Похибка  ± 2 % або 0,007 одиниць ОЩ

 

Динамічний діапазон: 0 – 4,0 одиниць ОЩ

 

Проведення виміру в одно- та двохвильових режимах зчитування час виміру в однохвильовому режимі – не більше 5-6 сек; в двохвильовому  режимі – не більше 8-10 сек

 

Наявність не менш 4 фільтрів ( 405, 450, 492, 620 нм).

 

Можливість зберігання методик та побудови калібрувальних графіків.

 

Наявність копії Свідоцтва про державну реєстрацію

 

 

2. Промивач для мікропланшетів – 1 од.

 

Можливість роботи з планшетами різних виробників, як з цілою плашкою, так і з окремим стріпом.

 

Наявність внутрішньої пам‘яті не менше 70 програм промивання, забезпечення  різних циклів та об’ємів промивання.

 

Об‘єм промивочної рідини, що проходить через лунку за один промивочний цикл, повинен бути не меншим 3000 мкл

 

Забезпечення проточного промивання, перехресної аспірації, режиму придонної промивки

 

Обов’язкова комплектація 8-канальною миючою головкою.

 

Конструкція промивочної головки повинна бути розбірною.

 

Забезпечення можливості роботи з мікропланшетами різних форм (плоскодонні, V чи U-подібні)

 

Можливість зберігання в пам’яті режимів промивання, їх редагування.

 

Залишковий об’єм рідини не більше 2 мкл (для ІФА-планшетів). 

 

В разі аварійної зупинки прилад повинен забезпечувати продовження промивання з того номеру та циклу, де відбулась зупинка;

 

Помпа промивача  повинна бути вмонтована в середину приладу (вошеру) і не повинна бути винесена за його межі (для забезпеченні безпеки роботи персоналу)

 

Наявність копії Свідоцтва про державну реєстрацію

 

 

3. Шейкер-інкубатор – 1 од.

 

Забезпечення діапазону температури інкубації від 35 до 60 ºС.

 

Інтервал зміни температури – 1 ºС.

 

Інтервал коливань температури – 0,5 ºС.

 

Забезпечення інкубації планшетів як з шейкуванням, так і без шейкування.

 

Забезпечення одночасної інкубації не менш, як 4 планшетів.

 

Наявність дисплею (таймеру) з можливістю встановлення часу інкубації.

 

Інтервал зміни часу – 1 хвилина.

 

Забезпечення перемішування як при певній температурі, так і без нагрівання.

 

Наявність копії Свідоцтва про державну реєстрацію

 

 

 

 

Крім того, в складі пропозиції надати :

- Оригінал Свідоцтва про повірку робочого засобу вимірювання техніки, датоване 2014 р.

 

 


 

 

Додаток 3

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

1.      Предмет договору

 

1.1. 26.51.5   Прилади для контролювання інших фізичних характеристик (комплект обладнання  для  імуноферментного аналізу: спектрофотометр, промивач для мікропланшетів,  шейкер – інкубатор),    далі – Товар.

1.2. Найменування та кількість Товару зазначено в специфікації, що додається до цього Договору та є його невід’ємною частиною.  ( Додаток №1)

1.3. Дата виготовлення Товару повинна бути не раніше 2014 року.

 

2.      Ціна договору

 

2.1. Ціна договору вказується в національній валюті України – гривні.

2.2. Ціна цього договору складає : ________________________________________________(визначається відповідно до суми, вказаної у в пропозиції конкурсних торгів)

2.3. Ціна Товару включає всі податки і збори, що сплачені або мають бути сплачені в національній валюті України, витрати на транспортування, страхування тощо.

2.4.  Замовник може зменшувати обсяги закупівлі  залежно від реального фінансування видатків, шляхом укладання додаткової угоди, попередивши про це Постачальника протягом  трьох робочих днів до дня укладання додаткової угоди. Повідомленням Постачальника  вважається направлення  Замовником на адресу Постачальника  рекомендованого повідомлення.

 

3.      Якість товару

 

3.1. Якість Товару повинна відповідати сертифікатам якості або відповідності виробника або іншим документам, що підтверджують відповідність Товару встановленим вимогам, якщо такі передбачені чинним законодавством України.

3.2. Комплектність Товару встановлюється згідно специфікації, яка є невід’ємною частиною  цього Договору ( Додаток №1). 

3.3. Разом з Товаром  Постачальник повинен надати  копію Свідоцтва про державну реєстрацію та  Свідоцтва  про повірку робочого засобу вимірювальної техніки, датоване   2014 роком. 

 

4.      Порядок розрахунків

 

4.1. Замовник проводить оплату за фактично поставлений Товар до 31 грудня 2014 року.  У разі затримки бюджетного фінансування,  розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування даної  закупівлі.

4.2. Всі розрахунки на підставі даного договору здійснюються в національній валюті України  - гривні,  шляхом безготівкового розрахунку.

 

5.      Поставка товару

 

5.1. Учасник здійснює поставку Товару за адресою: 25009, Кіровоградська область,                     м.Кіровоград, вул. Габдрахманова, буд 5

5.2. Строк поставки товару:  протягом 2 ( двох  ) робочих днів    з моменту направлення  Замовником   заявки на поставку Товару на електронну адресу  Постачальника,  але в будь-якому випадку після отримання Замовником   фінансування на здійснення даної закупівлі. 

5.3. Умови поставки: транспортом,  за рахунок Постачальника.

5.4. Навантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються Постачальником  за власні кошти;

 

6.      Права та обов’язки сторін

 

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі (при наявності  бюджетного фінансування)  сплатити  за поставлений Товар.

6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно з накладною.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Контролювати поставку та введення в експлуатацію  Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.2. Повернути накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.

6.2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством,  розірвати  даний договір.

6.3. Постачальник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим цим Договором.

6.3.3. У разі постачання Товару неналежної якості або Товару, що не буде відповідати умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний за свій рахунок усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості протягом 14  днів з дати пред’явлення  вимоги Замовником.  Всі витрати пов’язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та інше) несе Постачальник. На письмову вимогу Замовника на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації).

6.3.4. Здійснювати гарантійне обслуговування Товару  протягом  24 –х  місяців  з дня підписання акту введення в експлуатацію

6.3.5.  Протягом 10 днів з моменту поставки Товару безкоштовно:

-   надіслати своїх  спеціалістів відповідної кваліфікації  та ввести Товар в експлуатацію ;

-   провести навчання спеціалістів  Замовника.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.

 

7.      Відповідальність сторін

 

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У випадку затримки поставки Товару понад термін, встановлений пунктом 5.2. цього Договору, Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 відсотка від  вартості непоставленого Товару за кожний день прострочення поставки Товару, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7 % (семи відсотків) від вартості непоставленого (неприйнятого) Товару.

7.3. За порушення умов зобов’язання щодо якості (комплектності)  Товару, що передбачено розділом ІІІ цього Договору з Постачальника стягується штраф у розмірі 20 % (двадцяти відсотків) вартості неякісного (некомплектного) Товару.

7.4. . За порушення умов зобов’язання, викладеного  в пп.6.3.4.  Даного Договору Постачальник сплачує  Замовнику штрафні санкції у розмірі 20  % ( двадцяти відсотків   ) від вартості Договору, що не позбавляє Постачальника  обов’язку виконувати свої зобов’язання в натурі.

7.6. За порушення умов зобов’язання, викладеного  в пп.6.3.5.  Даного Договору Постачальник сплачує  Замовнику штрафні санкції у розмірі 1  % ( одного відсотка  ) від вартості Договору за кожен день прострочення  виконання зобов’язання. 

7.7 Замовник не несе відповідальності у разі прострочення оплати Товару, що пов’язана із затримкою бюджетного фінансування,  або   нездійсненням ( затримкою)   оплати платіжних доручень Замовника органами  Державної казначейської служби. 

 

8.      Обставини непереборної сили

 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідним компетентним органом.

 

9.      Вирішення спорів


9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

 

10.      Термін дії договору

 

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2014 року , а в частині  виконання сторонами зобов’язань щодо  розрахунків за поставлений Товар та  гарантійних  зобов’язань, до повного їх виконання.

 

11.      Гарантійні   зобов’язання

 

11.1. Гарантійний строк обслуговування Товару – 24 місяці з моменту введення Товару в експлуатацію.

11.2. Гарантійний строк на комплектуючі вироби Товару повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на основний Товар.

11.3. Гарантійний строк зазначається в паспорті на Товар або в будь-якому іншому документі, що додається до Товару.

11.4. При виконанні гарантійного ремонту  Товару гарантійний строк збільшується на час перебування Товару в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли Замовник  звернувся з вимогою про усунення недоліків.

11.5.  При обміні Товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

11.6. Гарантійне зобов'язання не припиняється у разі неможливості виконання такого зобов'язання з причини відсутності необхідних для його виконання матеріалів, комплектуючих або запасних частин.

11.7.  У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Замовник, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

11.7.1. пропорційного зменшення ціни;

11.7.2. безоплатного усунення недоліків товару протягом 14 днів з моменту висунення вимоги Замовником;

11.7.3. відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

 

12.      Юридичні адреси та реквізити  сторін

 

 

 

 

 

 

Ми ______________________________________, в особі  __________________________________,

(назва учасника)

погоджуємось з істотними умовами Договору, викладеними в даному Додатку 3.

 

 

      М.П.                     П.І.Б.________________________________________________ підпис ______________

(у разі наявності)

 

 


 

Додаток 4

Перелік документів,

що підтверджують відсутність передбачених Законом підстав

для відмови учаснику в участі у торгах згідно ст. 17 Закону


Підстава для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі

Документи, що підтверджують відсутність підстави для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі

Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника  винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі.

Довідка складається в довільній формі, підписується уповноваженою особою учасника та завіряється печаткою. Вона повинна містити інформацію, що учасник не пропонує, не дає і не погоджується дати винагороду з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця. 

Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення 

Оригінал або нотаріально завірена копія інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, на отримання відомостей про себе з Реєстру, що свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі.

Ця довідка повинна бути видана не раніше двох місяців до фактичної дати розкриття.

 (Довідка надається Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстицій в областях, м.Києві та Севастополі. (наказ МЮУ 11.01.2012 № 39/5)) 

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)

Довідка складається в довільній формі, підписується уповноваженою особою учасника та завіряється печаткою. Вона повинна містити інформацію, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

Оригінал або нотаріально завірена копія Довідки  Управління МВС України (про відсутність судимостей  за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку).

 Ця довідка повинна бути видана не раніше двох місяців до фактичної дати розкриття.

 

Службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку     

Оригінал або нотаріально завірена копія Довідки  Управління МВС України (про відсутність судимостей  за злочин вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку).

Ця довідка повинна бути видана не раніше двох місяців до фактичної дати розкриття.

 

 

Пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника

Довідка складається в довільній формі, підписується уповноваженою особою учасника та завіряється печаткою. Вона повинна містити інформацію, що учасник не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника.

Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура

Оригінал або нотаріально завірена копія інформаційної довідки з Єдиної бази даних  про те, що на учасника не порушено провадження у справі про банкрутство/ визнання його банкрутом/ перебування у процедурі банкрутства. Ця довідка повинна бути видана не раніше дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

 (Довідка надається Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстицій в областях, м.Києві та Севастополі.

 (наказ МЮУ 15.09.2011 № 3018/5))

Також надати довідку, яка складається в довільній формі, підписується уповноваженою особою учасника та завіряється печаткою. Вона повинна містити інформацію, що учасник підтверджує, що відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.

Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) 

Оригінал довідки, або нотаріально завірена копія  довідки з податкової інспекції  про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету. Ця довідка повинна діяти станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.  

Учасник не проводить господарську діяльність відповідно до положень його статуту 

Лист в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою. В цьому листі повинна бути інформація про статус учасника з посиланням на відповідний розділ (пункт, абзац тощо) установчих документів, в яких зазначено, що учасник веде господарську діяльність щодо предмету закупівлі.

-           завірена копія статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб) ; 

-          копія свідоцтва або виписки, або ж витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

-          копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість Ф-2 або витяг з реєстру платників ПДВ, або довідку з реєстру платників ПДВ.(* за наявності)

-  копії відповідних дозволів, ліцензій, свідоцтв, патентів, сертифікатів, паспортів, довідок, посвідчень, погоджень, що дають  право Учаснику виробляти та/або реалізовувати товар запропонований в документації конкурсних торгів, що є предметом закупівлі, згідно з діючим законодавством України.

Учасник зареєстрований в офшорних зонах

Щодо резидентів України – витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців із зазначенням пункту "Місцезнаходження".

Для нерезидентів України – витяг із судового або торгового, або банківського реєстрів. 

Документ повинен діяти станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів

Інші вимоги

 

2.1. Відомості з ЄДРПОУ (копія довідки та/або витягу з ЄДРПОУ);

2.4. Копія довідки при присвоєння ідентифікаційного коду для фізичних осіб (за наявності);

2.5. Копія паспорту (для фізичних осіб);

2.6.Відповідність цінової пропозиції учасника технічним вимогам Замовника згідно Додатку №2 (заповнити таблицю 1) та включаючи всі документи зазначені у даному додатку;

2.7. Відповідність цінової пропозиції істотним умовам договору Замовника згідно Додатку №3.

2.8. Лист згода згідно Додатку 5.

 

 

 


* Примітки:

У разі, якщо Учасник надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям або у разі, якщо його пропозиція не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим Замовником, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється відповідно до частини першої статті 29 Закону України від 10.04.2014 року №1197-VIІ «Про здійснення державних закупівель».

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати будь-який із документів зазначених в цій документації,  такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.

 

Відповідальність за достовірність інформації наданої в ціновій пропозиції  несе учасник.

 

  

Додаток 5

 

 

 

 

 

Голові комітету з конкурсних торгів

_______________________________

_______________________________

 

 

 

 

Лист – згода

 

Відповідно до Закону України Про захист персональних даних»  від 01.06.10. №2297- VI  даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних  даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також  згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (щодо притягнення мене до адміністративної чи кримінальної відповідальності), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі запиту цінових пропозицій, цивільно-правових та господарських відносин.

 

 

 

Дата______________                                                                                                                             _________________/___________                                                                                                                                                                                                                 (підпис)                     (ПІБ)

 

 

 


 Создан 13 ноя 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником