Комунальне некомерційне підприємство 'ПОЛІКЛІНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ' Міської ради міста Кропивницького'


ПЕРЕЛІК МЕДИЧНИХ ПРОЦЕДУР (ПОСЛУГ) ТА ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

що виконуються лікарями КЗПО   1        Загальноклiнiчнi

     1A       Медичне спостереження за дорослими

       1AA      Загальне обстеження хворого

 

    AA1  02  Первинне лiкарське обстеження амбулаторного хворого

    AA1  03  Повторне лiкарське обстеження амбулаторного хворого

    AA1  05  Консультацiя амбулаторного хворого

    AA1  07  Консилiум амбулаторному хворому

    AA1  09  Вимiр артерiального тиску

    AA1  10  Визначення частоти пульсу

    AA1  11  Антропометрiя

    AA1  12  Визначення маси тiла

    AA1  13  Пальцеве дослiдження прямої кишки

 

     1E       Медичне обслуговування новонароджених

       1EA      Загальне обстеження  новонарождених

    AE1  02  Наступне медичне спостереження за здоровим немовлям

    AE1  03  Динамiчний лiкарський нагляд за новонародженим

    AE1  04  Медсестринський догляд за новонародженим з виконанням

                   туалету шкiряних покровiв, очей, пуповинного залишку

 

     1C       Спецiальне лiкарське обстеження

       1CA      неврологiчне

 

    AC1  01  Оцiнка рiвня свiдомостi

    AC1  02  Клiнiчна перевiрка м'язової сили

    AC1  03  Клiнiчна перевiрка рефлексiв

    AC1  04  Оцiнка функцiї черепних нервiв

    AC1  05  Оцiнка координацiйних функцiй

    AC1  06  Оцiнка стану вищої нервової дiяльностi

    AC1  07  Оцiнка функцiї пiрамiдної системи

    AC1  08  Перевiрка чутливостi i заповнення карти чутливостi

    AC1  09  Оцiнка функцiї екстрапiрамiдної системи

    AC1  10  Оцiнка функцiї тазових органiв

 

       1CB      офтальмологiчне

 

    BC1  01  Перевiрка гостроти зору щодо здатностi читати

    BC1  02  Перевiрка гостроти зору в дiтей i неписьменних

    BC1  03  Перевiрка гостроти зору при адаптацiї до темряви

    BC1  04  Перевiрка кольорового зору

    BC1  05  Перевiрка рiвнодення очних м'язiв

    BC1  06  Периметрiя (вимiр поля зору)

 

       1CC      отолярингологiчне

 

    CC1  01  Перевiрка слуха за допомогою камертона

    CC1  02  Перевiрка слуха - розмова пошепки

    CC1  03  Отоскопiя за допомогою вушного дзеркала

    CC1  04  Отоскопiя зi збiльшувальним склом

    CC1  05  Риноскопiя носовим дзеркалом

    CC1  06  Огляд зiва

 

       1CD      урологiчне

 

    DC1  01  Обстеження чоловiчих статевих органiв

 

       1CE      стоматологiчне

 

    EC1  01  Огляд зубiв

 

       1CF      кiстково-м'язової системи

 

    FC1  01  Вимiр довжини й окружностi кiнцiвок

    FC1  02  Вимiр радiуса рухiв у кiнцiвках

 

       1CI      фiзiотерапевтичне

 

    IC1  01  Консультацiя фiзiотерапевта (первинна)

    IC1  02  Консультацiя фiзiотерапевта (повторна)

 

     1D       Медичнi манiпуляцiї загального призначення

       1DA      iн'єкцiйнi

 

    AD1  01  Iн'єкцiя лiкарських речовин пiдшкiрно, внутрiшньом'язово

    AD1  02  Iн'єкцiя лiкарських речовин внутрiшньовенна струминна

    AD1  03  Внутрiшньовенне краплинне введення лiкарських речовин

 

       1DB      зондовi

 

    BD1  01  Слiпе зондування гепатобiлiарної системи

    BD1  06  Iнтрадуоденальне введення лiкарських речовин через зонд

              

              1DD      догляд за хворим

 

    DD1  02  Гiрчичники на грудну клiтку

    DD1  03  Банки на грудну клiтку

    DD1  04  Компрес на грудну клiтку

    DD1  05  Обробка шкiрних покривiв з метою профiлактики пролежнiв

    DD1  07  Катетеризацiя сечового мiхуру та евакуацiя його вмiсту

    DD1  08  Пiдготовка операцiйного поля

 

       1DE      забирання матерiалу для дослiджень

 

    ED1  01  Забирання матерiалу для мiкробiологiчного дослiдження

                       01   (кров)

                       02   (сеча)

                       03   (кал)

                       04   (харкотиння)

    ED1  02  Забирання матерiалу для лабораторного дослiдження кровi

                   

       1DF      трансфузiологiя

 

    FD1  02  Визначення групи кровi та резус-належностi

 

   2        Дiагностичнi iнструментальнi

     2A       Ендоскопiчнi

       2AD      Ендоскопiчнi дослiдження в отолярингологiї

 

    DA2  01  Ларингоскопiя пряма

         

       2AJ      Ендоскопiчнi дослiдження в гастроентерологiї

 

    JA2  01  Езофагоскопiя

    JA2  03  Гастроскопiя

    JA2  05  Дуоденоскопiя

    JA2  07  Езофагогастродуоденоскопiя

    JA2  08  Ендоскопiчна внутрiшньошлункова pH-метрiя

 

       2AK      Ендоскопiчнi дослiдження в урологiї

 

    KA2  01  Уретероскопiя

    KA2  02  Цистоскопiя

 

       2AN      Ендоскопiчнi дослiдження в ортопедiї та травматологiї

 

     2B       Рентгенологiчнi

       2BA      Рентгенологiчнi дослiдження в неврологiї

 

    AB2  01  Кранiографiя

    AB2  02  Спондилографiя

         2BB      Рентгенологiчнi дослiдження в ендокринологiї

 

    BB2  03  Прицiльна рентгенографiя турецького сiдла

     

2BC      Рентгенологiчнi дослiдження в офтальмологiї

 

    CB2  01  Рентгенографiя орбiти

    CB2  02  Рентгенографiя каналiв зорових нервiв за Резе

    CB2  03  Рентгенографiя носослiзної протоки

    CB2  04  Рентгенографiя орбiт за Балтiним

 

         2BD      Рентгенологiчнi дослiдження в отолярингологiї

 

    DB2  01  Рентгенографiя зовнiшнього вуха

                       01   праворуч

                       02   лiворуч

                       03   з обох  сторін

    DB2  02  Рентгенографiя внутрiшнього вуха

                       01   праворуч

                       02   лiворуч

                       03   з обох  сторін

    DB2  03  Рентгенографiя середнього вуха

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

                       04   за Шюлером

                       05   за Майєром

                       06   за Стенверсом

    DB2  04  Рентгенографiя носоглотки

    DB2  05  Рентгенографiя надорбiтальної  ділянки

    DB2  07  Гайморографiя

    DB2  09  Ринофарингографiя

    DB2  10  Бокова рентгенографiя глотки з функцiональними пробами

 

       2BE      Рентгенологiчнi дослiдження в стоматологiї

 

    EB2  01  Рентгенографiя нижньої щелепи

    EB2  02  Рентгенографiя верхньої щелепи

 

       2BF      Рентгенологiчнi дослiдження в кардiологiї

 

    FB2  01  Рентгеноскопiя серця полiпозицiйна

    FB2  02  Рентгенографiя серця полiпозицiйна

    FB2  05  Флюорографiя серця

 

       2BG      Рентгенологiчнi дослiдження в пульмонологiї

 

    GB2  01  Безконтрастна рентгенографiя гортанi i трахеї

    GB2  06  Рентгенографiя органiв грудної клiтки

    GB2  07  Рентгеноскопiя органiв грудної клiтки полiпозицiйна

    GB2  09  Латероскопiя грудної клiтки

    GB2  10  Рентгенографiя верхiвок легень у ЗПЛ i ПЛП

    GB2  11  Функцiональне рентгенiвське дослiдження легень при

                   форсованому видиху i повному вдиху

    GB2  15  Флюорографiя органiв грудної клiтки

    GB2  16  Флюорографiя середостiння

    GB2  17  Рентгенологiчне визначення розмiрiв грудної клiтки

    GB2  18  Рентгенiвське визначення розмiрiв кардiо-езофагального

                   простору

    GB2  20  Рентгенографiя грудної клiтки на тлi пневмотораксу

 

       2BJ      Рентгенологiчнi дослiдження в гастроентерологiї

         2BJA     Рентгенологiчне дослiдження стравохода

 

    AJB2  01  Рентгендослiдження стравохода з контрастом

 

         2BJB     Рентгенологiчне дослiдження шлунка

 

    BJB2  01  Рентгендослiдження шлунка з контрастом

    BJB2  02  Рентгендослiдження перистальтики шлунка

    BJB2  03  Рентгенiвське визначення швидкостi спорожнювання шлунка

    BJB2  10  Рентгендослiдження шлунка i ДПК - проба з прозерином

    BJB2  11  Рентгендослiдження стравохода, шлунка i ДПК iз контрастом

                     

         2BJE     Рентгенологiчне дослiдження тонкої кишки

 

    EJB2  02  Погодинний пасаж барiю по тонкiй кишцi

      

  2BJF     Рентгенологiчне дослiдження товстої кишки

 

    FJB2  01  Рентгенконтрастне дослiдження товстої кишки (iригоскопiя)

 

         2BJG     Рентгенологiчне дослiдження черевної порожнини

 

    GJB2  01  Оглядова рентгенографiя черевної порожнини

    GJB2  02  Оглядова рентгеноскопiя черевної порожнини

    GJB2  05  Рентгендослiдження м'яких тканин черевної стiнки

 

         2BJH     Iншi рентгенологiчнi дослiдження в гастроентерологiї

 

    HJB2  01  Рентгенологiчний контроль зонду без контрасту

 

        2BK      Рентгенологiчнi дослiдження в урологiї

 

    KB2  02  Уретерографiя

    KB2  03  Цистографiя оглядова

    KB2  05  Екскреторна урографiя внутрiшньовенна

 

       2BL      Рентгенологiчнi дослiдження в гiнекологiї

 

    LB2  01  Оглядова рентгенографiя ділянки малого тазу

 

      2BN      Рентгенологiчнi дослiдження в травматологiї та ортопедiї

 

    NB2  01  Рентгенографiя симфiзу пiдборiддя

    NB2  02  Цефалометрiя черепа

    NB2  03  Рентгенографiя черепа

                       01   у двох проекцiях

                       02   у латеральнiй проекцiї

                       03   у тангенцiальнiй проекцiї

    NB2  04  Рентгенографiя м'яких тканин обличчя, голови, шиї

    NB2  05  Рентгенографiя хребта

                       01   шийного вiддiлу

                       02   грудного вiддiлу

                       03   попереково-крижового вiддiлу

    NB2  06  Рентгенографiя м'яких тканин грудної клiтки

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    NB2  07  Рентгенографiя куприка

    NB2  08  Рентгенографiя хребта iз застосуванням функцiональних проб

                       01   (шийного вiддiлу)

                       02   (грудного вiддiлу)

    NB2  09  Рентгенографiя пояснично-крижового вiддiлу хребта при

                    максимальному згинаннi i розгинаннi

    NB2  10  Рентгенографiя кiсток кистi

                       01   праворуч

                       02   лiворуч

                       03   з обох  сторін

    NB2  11  Рентгенографiя кiсток стопи

                       01   праворуч

                       02   лiворуч

                       03   з обох  сторін

    NB2  12  Рентгенографiя трубчастих кiсток

                       01   плеча

                       02   передплiччя

                       03   стегна

                       04   гомiлки

                       05   лiворуч

                       06   праворуч

                       07   з обох  сторін

    NB2  13  Рентгенографiя суглобiв

                       01   (плечового)

                       02   (лiктьового)

                       03   (променезап'ясткового)

                       04   (стегнового)

                       05   (колiнного)

                       06   (гомiлковостопного)

                       07   лiворуч

                       08   праворуч

                       09   з обох  сторін

    NB2  14  Рентгенографiя п'яткової кiстки

                       01   праворуч

                       02   лiворуч

                       03   з обох  сторін

    NB2  15  Рентгенографiя м'яких тканин кiнцiвок

                       01   (плеча)

                       02   (передплiччя)

                       03   (стегна)

                       04   (гомiлки)

                       05   лiворуч

                       06   праворуч

                       07   з обох  сторін

    NB2  16  Рентгенографiя ребер

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох бокiв

    NB2  17  Рентгенографiя ключицi

                       01   праворуч

                       02   лiворуч

                       03   з обох  сторін

    NB2  18  Рентгенографiя грудини

    NB2  19  Рентгенiвське визначення стану грудинно-ключичного

                    зчленування

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    NB2  20  Внутрiшньосуглобна контрастна рентгенографiя

                       01   (плечового суглоба)

                       02   (лiктьового суглоба)

                       03   (променевозап'ясткового суглоба)

                       04   (кульшового суглоба)

                       05   (колiнного суглоба)

                       06   (гомiлковостопного суглоба)

                       07   лiворуч

                       08   праворуч

                       09   з обох  сторін

 

     2F       Сонографiчнi

       2FA      Сонографiчнi дослiдження в неврологiї

 

    AF2  04  УЗ доплерографiя iнтракранiальних артерiй i вен голови

    AF2  05  УЗ доплерографiя екстракранiальних артерiй i вен голови

              

       2FB      Сонографiчнi дослiдження в ендокринологiї

 

    BF2  01  Сонографiчне дослiдження паращитовидних залоз

    BF2  02  Сонографiчне дослiдження щитовидної залози

    BF2  03  Сонографiчне дослiдження вилочкової залози

    BF2  04  Сонографiчне дослiдження надниркових залоз

 

       2FC      Сонографiчнi дослiдження в офтальмологiї

 

    CF2  01  Сонографiчне дослiдження ока

 

       2FG      Сонографiчнi дослiдження в пульмонологiї

 

    GF2  01  Сонографiя легень

    GF2  02  Сонографiчне визначення кiлькостi вiльної рiдини у

                   плевральних порожнинах

    GF2  03  Сонографiя середостiння

 

       2FH      Соногорафiчнi дослiдження грудної залози

 

    HF2  01  Сонографiчне дослiдження молочної залози

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох бокiв

 

       2FJ      Сонографiчнi дослiдження в гастроентерологiї

 

    JF2  01  Сонографiчне дослiдження черевного вiддiлу стравоходу

    JF2  02  Сонографiчне дослiдження дванадцятипалої кишки

    JF2  03  Сонографiчне дослiдження шлунку

    JF2  04  Сонографiчне дослiдження товстої кишки

    JF2  05  Ультразвукове iнтраректальне дослiдження стiнок прямої кишки

    JF2  06  Сонографiчне дослiдження печiнки

    JF2  07  Сонографiчне дослiдження бiлiарної системи з холеретичною

                  пробою

    JF2  08  Сонографiчне дослiдження жовчного мiхура i жовчних проток

    JF2  09  Сонографiчне визначення скорочувальної функцiї жовчного мiхура

    JF2  10  Сонографiчне дослiдження пiдшлункової залози

    JF2  11  Сонографiчне дослiдження пiдшлункової залози із

                  застосуванням проби з лазиксом

    JF2  12  Сонографiчне дослiдження пiдшлункової залози із

                  застосуванням проби з водяною "подушкою"

    JF2  13  Сонографiчне дослiдження черевної порожнини i

                  заочеревинного простору

    JF2  14  Сонографiчне визначення кiлькостi вiльної рiдини у

                  черевнiй порожнинi

    JF2  15  Сонографiчне дослiдження печiнки, жовчного мiхура i

                  жовчних проток

    JF2  16  Сонографiчне дослiдження печiнки, жовчного мiхура i

                  пiдшлункової залози

 

       2FK      Сонографiчнi дослiдження в урологiї

 

    KF2  01  Сонографiчне дослiдження нирок

    KF2  02  Сонографiчне дослiдження сечоводiв

    KF2  03  Сонографiчне дослiдження сечового мiхуру

    KF2  04  Cонографiчне дослiдження сечового мiхуру з визначенням

                   залишкової сечi

    KF2  05  Сонографiчне дослiдження передмiхурової залози i

                   сiм'яних пухирцiв

    KF2  06  Ультразвукове iнтраректальне дослiдження передмiхурової залози

    KF2  07  Сонографiчне дослiдження органiв мошонки

    KF2  08  Сонографiчне дослiдження статевого члену

 

       2FL      Сонографiчнi дослiдження в гiнекологiї

 

    LF2  01  УЗ iнтраректальне дослiдження жiночих статевих органiв

    LF2  02  УЗ iнтравагiнальне дослiдження жiночих статевих органiв

    LF2  03  Сонографiчне дослiдження матки i яєчникiв

 

       2FN      Сонографiчнi дослiдження в травматологiї та ортопедiї

 

    NF2  01  Сонографiчне дослiдження кiсток

    NF2  02  Сонографiчне дослiдження суглобiв

                       01   плечових

                       02   лiктьових

                       03   променезап'ясткових

                       04   стегнових

                       05   колiнних

                       06   гомiлковостопних

                       07   лiворуч

                       08   праворуч

                       09   з обох  сторін

    NF2  03  Сонографiчне дослiдження м'яких тканин

 

       2FP      Сонографiчнi дослiдження судин та кровотворних органiв

 

    PF2  05  Доплерографiя iнтракранiальних судин голови

    PF2  06  Доплерографiя екстракранiальних судин голови

    PF2  07  Сонографiчне дослiдження селезiнки

    PF2  08  Сонографiчне дослiдження лiмфатичних вузлiв

    PF2  09  Доплерографiя судин нирок

    PF2  10  Доплерографiя судин печiнки

    PF2  11  Доплерографiя селезiнкових судин

    PF2  12  Доплерографiя здухвинних судин

    PF2  13  Доплерографiя артерiй верхнiх кiнцiвок

    PF2  14  Доплерографiя артерiй нижнiх кiнцiвок

    PF2  15  Сонографiчне дослiдження артерiй кистi з функцiональними

                   пробами

    PF2  16  Сонографiчне дослiдження артерiй стоп з функцiональними

                  пробами

    PF2  17  Сонографiчне дослiдження великих судин черевної порожнини

            

 

     2H       Функцiональнi

       2HA      Функцiональнi тести головного мозку

 

    AH2  05  Реоенцефалографiя синокаротидного басейну

    AH2  06  Реоенцефалографiя вертебробазилярного басейну

    AH2  07  Реоенцефалографiя в станi спокою

    AH2  08  Реоенцефалографiя з ортопробою

    AH2  09  Реоенцефалографiя c медикаментозними пробами

 

       2HD      Функцiональнi тести органiв слуху та вестибулярного  

                     апарату

 

    DH2  01  Обертальний тест - крiсло Баранi

 

       2HF      Функцiональнi тести серця

 

    FH2  01  ЕКГ спокою

    FH2  02  ЕКГ iз затримкою подиху

    FH2  03  ЕКГ у положеннi стоячи (ортостатична)

    FH2  04  ЕКГ iз блокаторами бета-адренорецепторiв

    FH2  05  ЕКГ iз нiтроглiцерином

    FH2  06  ЕКГ з атропiном

    FH2  07  ЕКГ iз фiзичним навантаженням

    FH2  08  Проба з дозованим фiзичним навантаженням на велоергометрi

    FH2  12  ЕКГ iз додатковими вiдведеннями

    FH2  15  Холтеровський монiторинг ЕКГ

 

 2HG      Функцiональнi тести зовнiшнього дихання

 

    GH2  01  Визначення дихальних об'ємiв

    GH2  02  Визначення газообмiну спiрометром

    GH2  04  Пневмотахографiя

    GH2  08  Спiрографiя з фiзичним навантаженням

    GH2  09  Спiрографiя з медикаментозними пробами

 

       2HJ      Функцiональнi дослiдження в гастроентерологiї

 

         2HJB     Функцiональнi тести жовчного мiхура

 

    BJH2  01  Дуоденальне зондування iз одержанням порцiй жовчi А, Б, С

 

     2I       Бiопсiя неоперацiйна

 

    AI2  01  Бiопсiя новоутворень м'яких тканин обличчя i шиї

    AI2  02  Бiопсiя новоутворень м'яких покривiв голови

    AI2  03  Бiопсiя новоутворень паравертебральної  ділянки

 

       2IB      Бiопсiя ендокринних органiв

 

        2IC      Бiопсiя органiв зору

 

    CI2  01  Бiопсiя слiзної залози пункцiйна

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    CI2  02  Бiопсiя кон'юнктиви

                       02   методом зiшкрiбка

                       03   лiворуч

                       04   праворуч

                       05   з обох  сторін

    CI2  03  Бiопсiя рогової оболонки ока

                       02   методом зiшкрiбка

                       03   лiворуч

                       04   праворуч

                       05   з обох  сторін

    CI2  04  Бiопсiя орбiти пункцiйна

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    CI2  05  Бiопсiя шкiри повiк

                       01   пункцiйна

                       02   методом зiшкрiбка

                       03   лiворуч

                       04   праворуч

                       05   з обох  сторін

 

       2ID      Бiопсiя вуха, носа

 

    DI2  01  Бiопсiя зовнiшнього вуха

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    DI2  02  Бiопсiя середнього вуха

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    DI2  04  Бiопсiя слизової оболонки порожнини носа

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    DI2  05  Бiопсiя придаткових пазух носа пункцiйна

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

  

       2IE      Бiопсiя органiв ротової порожнини

 

    EI2  01  Бiопсiя пiднебiння

    EI2  02  Бiопсiя мигдаликiв

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    EI2  03  Бiопсiя аденоїдiв

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    EI2  04  Бiопсiя глотки

    EI2  06  Бiопсiя ясен

    EI2  07  Бiопсiя альвеолярних вiдросткiв

    EI2  08  Бiопсiя язика

    EI2  09  Бiопсiя слинної залози пункцiйна

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

 

       2IF      Бiопсiя органiв кровообiгу, кровотворення, судин

 

    FI2  05  Бiопсiя кiсткового мозку черезшкiрна пункцiйна

        

    GI2  04  Бiопсiя плеври

                       01   черезшкiрна пункцiйна

                       02   пiд рентгенологiчним контролем

                       05   пiд контролем УЗД

                       06   лiворуч

                       07   праворуч

                       08   з обох  сторін

 

       2IH      Бiопсiя грудної залози

 

    HI2  01  Бiопсiя молочної залози

                       01   пункцiйна

                       02   пiд контролем УЗД

                       03   лiворуч

                       04   праворуч

                       05   з обох  сторін

 

       2IK      Бiопсiя органiв сечостатевого тракту

 

    KI2  05  Бiопсiя передмiхурової залози

                       01   черезшкiрна пункцiйна

    KI2  10  Бiопсiя статевого члену

 

 

       2IN      Бiопсiя кiстково-м'язової системи

 

    NI2  04  Бiопсiя м'язiв, сухожиль, фасцiй

 

       2IQ      Бiопсiя шкiри та пiдшкiрної клiтковини

 

    QI2  01  Бiопсiя шкiри

    QI2  02  Бiопсiя пiдшкiрної клiтковини

 

 

   3        Дiагностичнi лабораторнi

     3A       Фiзико-хiмiчнi та мiкроскопiчнi

       3AA      Кров

 

    AA3  01  Визначення осмолярностi кровi

    AA3  02  Визначення в'язкостi кровi

 

       3AB      Сеча

 

    BA3  01  Визначення фiзичних властивостей сечi

                       01   визначення кiлькостi сечi

                       02   визначення кольору сечi

                       03   визначення прозоростi сечi

                       04   визначення реакцiї сечi

    BA3  02  Визначення глюкози в сечi

    BA3  03  Визначення глюкози у добовiй кiлькостi сечi

    BA3  04  Визначення бiлiрубiна в сечi

    BA3  05  Визначення уробiлiну в сечi

    BA3  06  Визначення бiлку Бенс-Джонса у сечi

    BA3  07  Визначення бiлку у сечi

    BA3  08  Визначення добової протеїнурiї

    BA3  09  Визначення жовчних кислот у сечi

    BA3  10  Визначення iндикану в сечi

    BA3  12  Визначення кетонових тiл у сечi

    BA3  13  Визначення кетокислот у сечi

    BA3  14  Ацидотест

    BA3  15  Мiкроскопiя осаду сечi

    BA3  16  Дiагностика раннiх термiнiв вагiтностi

    BA3  17  Визначення жовчних пiгментiв у сечi

 

 3AC      Кал

 

    CA3  31  Визначення фiзичних властивостей калу

                       01   кiлькiсть калу

                       02   консистенцiя i форма калу

                       03   колiр калу

                       04   запах калу

    CA3  32  Макроскопiя калу

    CA3  33  Визначення реакцiї (рН) калу

    CA3  34  Визначення схованої кровi в калi

    CA3  35  Виявлення стеркобiлiну в калi

    CA3  36  Визначення амiаку в калi

    CA3  37  Мiкроскопiя калу - копрограма

                       01   М'язовi волокна з покресленiстю

                       02   М'язовi волокна без покресленостi

                       03   Сполучна тканина

                       04   Жир нейтральний

                       05   Жирнi кислоти

                       06   Мила

                       07   Рослинна клiтковина перетравна

                       08   Рослинна клiтковина неперетравна

                       09   Крохмаль

                       10   Йодофiльнi бактерiї

                       11   Кристали

                       12   Слиз

                       13   Епiтелiй

                       14   Лейкоцити

                       15   Еритроцити

                       16   Найпростiшi

                       17   Яйця глистiв

                       18   Дрiжджовi гриби

    CA3  38  Виявлення найпростiших у калi

    CA3  39  Виявлення яєць гельмiнтiв у калi

    CA3  40  Визначення добової крововтрати з калом

    CA3  41  Дослiдження зiскрiбка на гострицi

 

       3AD      Шлунковий вмiст

 

    DA3  01  Визначення фiзичних властивостей шлункового вмiсту

                       01   кiлькiсть шлункового вмiсту

                       02   колiр шлункового вмiсту

                       03   запах шлункового вмiсту

                       04   домiшки в шлунковому вмiстi

    DA3  02  Визначення рН шлункового вмiсту

    DA3  03  Визначення темпу секрецiї водневих iонiв

    DA3  04  Визначення молочної кислоти в шлунковому вмiстi

    DA3  05  Визначення ферментоутворюючої функцiї шлунку

    DA3  06  Мiкроскопiя шлункового вмiсту

 

       3AE      Вмiст дванадцатипалої кишки

 

    EA3  01  Кiлькiсть вмiсту ДПК

    EA3  02  Колiр вмiсту ДПК

    EA3  03  рН - реакцiя вмiсту ДПК

    EA3  04  Вiдносна щiльнiсть вмiсту ДПК

    EA3  05  Мiкроскопiчне дослiдження вмiсту ДПК

    EA3  06  Вияв гельмiнтiв та найпростiших у вмiстi ДПК

 

       3AG      Харкотиння

 

    GA3  01  Визначення фiзичних властивостей харкотиння

                       01   кiлькiсть харкотиння

                       02   колiр харкотиння

                       03   запах харкотиння

                       04   консистенцiя харкотиння

                       05   розподiл харкотиння на шари

                       06   визначення характеру харкотиння

    GA3  02  Визначення бiлку в харкотиннi

    GA3  03  Визначення бiлiрубiну в харкотиннi

    GA3  04  Мiкроскопiя харкотиння

                       01   Епiтелiй

                       02   Альвеолярнi макрофаги

                       03   Лейкоцити

                       04   Еритроцити

                       05   Еластичнi волокна

                       06   Коралоподiбнi волокна

                       07   Звапнiлi волокна

                       08   Еозинофiли

                       09   Клiтини з ознаками атипiї

    GA3  05  Бактерiоскопiя харкотиння

                       01   Мiкобактерiї туберкульозу

                       02   Гриби

                       03   Спiралi Куршмана

                       04   Кристали Шарко-Лейдена

 

       3AH      Ексудати та трансудати

 

    HA3  01  Визначення вiдносної щiльностi випiтної рiдини

    HA3  02  Визначення бiлку у випiтнiй рiдинi

    HA3  03  Ривальта проба

    HA3  04  Мiкроскопiя нативної випiтної рiдини

    HA3  05  Мiкроскопiя пофарбованої випiтної рiдини

    HA3  06  Бактерiоскопiя випiтної рiдини

 

       3AL      Жовч

 

    LA3  01  Визначення фiзичних властивостей жовчi

                       01   Кiлькiсть жовчi

                       02   Колiр жовчi

                       03   Прозорiсть жовчi

                       04   Консистенцiя жовчi

                       05   Питома вага жовчi

    LA3  02  Реакцiя жовчi

    LA3  03  Мiкроскопiя жовчi

 

     3B       Гематологiчнi

       3BC      Гемоглобiн

 

    CB3  01  Визначення загального вмiсту гемоглобiну

    CB3  02  Визначення фракцiй гемоглобiну

    CB3  03  Визначення патологiчних форм гемоглобiну

 

       3BD      Еритроцити

 

    DB3  01  Визначення кiлькостi еритроцитiв

    DB3  02  Дослiдження морфологiї еритроцитiв

    DB3  03  Еритроцитометрiя

    DB3  04  Визначення гематокритної величини

    DB3  05  Колiрний показник

    DB3  06  Середнiй вмiст гемоглобiну в еритроцитi

    DB3  07  Середня концентрацiя гемоглобiну у еритроцитах

    DB3  08  Середнiй об'єм еритроцитiв

    DB3  09  Визначення кiлькостi ретикулоцитiв

    DB3  10  Визначення резистентностi еритроцитiв

                       01   осмотичної

                       02   кислотної

                       03   перекисної

    DB3  11  Проби на ферментопатiю еритроцитiв

    DB3  12  Визначення фетального гемоглобiну

    DB3  13  Визначення активностi глюкозо-6-фосфатдегiдрогенази

    DB3  14  Визначення швидкостi осiдання еритроцитiв

    DB3  15  Дослiдження товстої краплi (виявлення малярiйного

                    плазмодiю в еритроцитах)

    DB3  16  Визначення середнього змiсту гемоглобiну в еритроцитах

    DB3  17  Морфологiя еритроцитiв

                       01   Анiзоцитоз - макроцити, мiкроцити, мегалоцити

                       02   Пойкiлоцитоз

                       03   Еритроцити з базофiльною зернистiстю

                       04   Полiхроматофiлiя

                       05   Тільця Жолi, кiльця Кебота

                       06   Эритро-, нормобласти (на 100 лейкоцитiв)

                       07   Мегалобласти

    DB3  18  Визначення сидероцитiв i сидеробластiв

 

       3BE      Лейкоцити

 

    EB3  01  Пiдрахунок кiлькостi лейкоцитiв

    EB3  02  Визначення лейкоцитарної формули

                       01   Мiєлоцити

                       02   Метамiєлоцити

                       03   Паличкоядернi

                       04   Сегментованi

                       05   Еозинофiли

                       06   Базофiли

                       07   Лiмфоцити

                       08   Моноцити

                       09   Плазматичнi клiтини

    EB3  03  Визначення лейкокноцентрату

    EB3  04  Визначення вовчакових клiтин (LE-клiтин)

    EB3  05  Визначення лужної фосфатази у лейкоцитах

    EB3  06  Визначення кислої фосфатази у лейкоцитах

    EB3  07  Визначення пероксидази у лейкоцитах

    EB3  08  Визначення альфа-нафтилацетат-естерази у лейкоцитах

    EB3  09  Визначення кислої альфа-нафтилацетат-естерази у лейкоцитах

     EB3  10  Визначення нафтол-AS-ацетат-естерази у лейкоцитах

    EB3  11  Визначення нафтол-AS-D- хлорацетатестерази у лейкоцитах

    EB3  12  Визначення сукцинатдегiдрогенази у лейкоцитах

    EB3  13  Визначення альфа-глiцерофосфатдегiдрогенази у лейкоцитах

    EB3  14  Визначення глiкогену у лейкоцитах

    EB3  15  Визначення катiонного бiлка у лейкоцитах

    EB3  16  Визначення лiпiдiв у лейкоцитах

    EB3  17  Визначення функцiї гранулоцитiв вiдновлення нiтросинього

                   тетразолiя (НСТ-тест)

    EB3  18  Морфологiя лейкоцитiв

                       01   Гiперсегментацiя ядер

                       02   Токсигенна зернистiсть

 

       3BB      Кiстковий мозок

 

    BB3  01  Пiдрахунок мiєлокарiоцитiв

    BB3  02  Пiдрахунок мегакарiоцитiв

    BB3  03  Морфологiя формених елементiв з пiдрахунком мiєлограми

 

     3C       Дослiдження системи гемостазу

       3CA      Тромбоцитарно-судинний гемостаз

 

    AC3  11  Тромботест

    AC3  01  Визначення тривалостi кровотечi

    AC3  02  Визначення резистентностi капiлярiв

    AC3  03  Визначення кiлькостi тромбоцитiв

    AC3  04  Визначення адгезивностi тромбоцитiв

    AC3  05  Агрегацiя тромбоцитiв

    AC3  06  Визначення коагуляцiйної активностi тромбоцитiв

    AC3  07  Ретракцiя кров'яного згустку

    AC3  08  Визначення об'єму циркулюючої кровi

       

 

 3CB      Система згортання кровi

 

    BC3  23  Гепариновий час

    BC3  24  Гепариновый индекс

                       01   Гепариновый индекс

    BC3  01  Визначення часу згортання кровi за Лi-Уайтом

    BC3  02  Активований час рекальцифiкацiї плазми (каолiновий)

    BC3  03  Активований тромбопластиновий час - АЧТЧ (каолiн-

                   кефалiновий час)

    BC3  04  Аутокоагуляцiйний тест

    BC3  05  Визначення протромбiнового часу (iндексу)

    BC3  06  Визначення тромбiнового часу

 

       3CC      Фiбринолiтична система кровi

 

    CC3  01  Визначення спонтанного фiбринолiзу

    CC3  02  Визначення часу лiзису еуглобулiнових згусткiв

    CC3  03  Визначення активностi фiбринази

    CC3  04  Визначення гемостатичних властивостей кров'яного згортка

    CC3  11  Протамiнсульфатний тест

 

     3D       Бiохiмiчнi  дослiдження кровi

       3DB      Бiлки

 

    BD3  01  Визначення загального бiлку сироватки кровi

    BD3  08  Тимолова проба в сироватцi кровi

 

       3DC      Вуглеводи та спорiдненi сполуки

 

    CD3  01  Визначення глюкози у сироватцi кровi

    CD3  07  Глiкемiчний профiль

   

   3DD      Лiпiди

 

    DD3  01  Визначення лiпiдiв у сироватцi кровi

    DD3  02  Визначення холестерину у сироватцi кровi

    DD3  03  Визначення ефiрiв холестерину у сироватцi кровi

    DD3  04  Визначення холестерину альфа-лiпопротеїдiв у кровi

    DD3  05  Визначення холестерину лiпопротеїнiв низької щiльностi

    DD3  06  Визначення холестерину лiпопротеїнiв дуже низької щiльностi

    DD3  08  Визначення триглiцеридiв у сироватцi кровi

    DD3  09  Визначення неестерифiкованих жирних кислот у кровi

    DD3  10  Визначення фракцiй лiпопротеїдiв у кровi

    DD3  11  Визначення бета-лiпопротеїдiв у сироватцi кровi

    DD3  12  Визначення загальних фосфолiпiдiв у сироватцi кровi

    DD3  13  Визначення триацетилглiцеринiв у сироватцi кровi

 

       3DE      Ферменти

 

    ED3  01  Визначення активностi аспартатамiнотрансферази у

                    сироватцi кровi

    ED3  02  Визначення активностi аланiнамiнотрансферази у

                   сироватцi кровi

    ED3  03  Визначення активностi гама-глутамiлтрансферази у

                    сироватцi кровi

    ED3  05  Визначення активностi креатинкiнази у сироватцi кровi

    ED3  06  Визначення активностi iзоферментiв креатинкiнази у

                   сироватцi кровi

    ED3  07  Визначення активностi лактатдегiдрогенази у сироватцi кровi

    ED3  08  Визначення активностi iзоферментiв лактатдегiдрогенази

    ED3  11  Визначення активностi лужної фосфатази у сироватцi кровi

    ED3  12  Визначення активностi iзоферментiв лужної фосфатази у

                   сироватцi кровi

    ED3  18  Визначення активностi альфа-амiлази у сироватцi кровi

 

       3DF      Пiгменти

 

    FD3  01  Визначення бiлiрубiна i його фракцiй у сироватцi кровi

 

       3DG      Неорганiчнi речовини

 

    GD3  18  Сулемова проба

 

     3E       Iмунологiчнi

       3EA      Гуморальний iмунiтет

         3EAA     Реакцiї неспецифiчного iмунiтету

 

    AAE3  21  RW

    AAE3  01  Визначення групи кровi по системi АВО

    AAE3  02  Визначення резус-фактора

    AAE3  09  Визначення рiвня iмуноглобулiнiв класiв А, М, G

                       iмуноферментним методом

    AAE3  10  Визначення рiвня iмуноглобулiнiв класiв Е

                       iмуноферментним методом

    AAE3  12  Визначення С-реактивного бiлка кiлькiсним IФА методом

    AAE3  13  Визначення ревматоїдного фактора у сироватцi кровi

 

         3EAB     Iмуногенетичнi методи дослiдження

 

    BAE3  43  Визначення маркерiв раку простати

                     (простатоспецифiчного антигену - PSА) у кровi

    BAE3  60  Iмуноферментний метод дiагностики вiрусного гепатиту

    BAE3  69  Реакцiя пасивної гемаглютинацiї з эритроцитарними

                      дiагностикумами (сальмонельозним, дизентерiйним, бруцельозним)

 

       3FI      Функцiя нирок

 

    IF3  01  Проба Зiмницького

    IF3  02  Проба за Нечипоренко

    IF3  03  Проба Реберга

    IF3  04  Ортостатична проба

    IF3  05  Трьохсклянкова проба

 

     3G       Мiкробiологiчнi

       3GF      Пiдготовка матерiалу до дослiдження

 

    FG3  01  Пiдготовка матерiалу до мiкробiологiчного дослiдження

                       01   зважування

                       02   титрування

                       03   посiв

 

       3GA      Виявлення та iдентифiкацiя мiкроорганiзмiв

 

    AG3  01  Мiкроскопiя незабарвлених препаратiв нативного

             матерiалу

    AG3  02  Мiкроскопiя препаратiв нативного матерiалу,

             пофарбованих за Грамом

    AG3  03  Видiлення мiкроорганiзмiв культуральним методом на

                   анаеробнi мiкроорганiзми

    AG3  04  Видiлення мiкроорганiзмiв культуральним методом на

                   анаеробнi i факультативно-анаеробнi мiкроорганiзми

    AG3  05  Кiлькiсне визначення мiкроорганiзмiв

    AG3  06  Iдентифiкацiя мiкроорганiзмiв за морфологiчними i

                   тинкториальними властивостями

    AG3  07  Iдентифiкацiя мiкроорганiзмiв за культуральними

                   властивостями

    AG3  08  Iдентифiкацiя мiкроорганiзмiв за бiохiмiчними тестами

    AG3  09  Iдентифiкацiя мiкроорганiзмiв за серологiчними

                   властивостями

    AG3  10  Визначення чутливостi мiкроорганiзмiв до бактерiофагу

 

       3GD      Мiкробiологiчнi дослiдження з санiтарно-бактерiального 

 контролю

 

    DG3  04  Бактерiологiчне дослiдження на виявлення носiїв золотистого

                   стафiлококу

 

       3HG      Цитологiчнi дослiдження

 

    GH3  15  Бактерiоскопiчне дослiдження нативного матерiалу

    GH3  16  Бактерiоскопiчне дослiдження матерiалу, пофарбованого за

                    Цилем-Нiльсеном на мiкобактерiї туберкульозу та палички лепри

    GH3  17  Бактерiоскопiчне дослiдж. матерiалу пофарбованого за Грамом

    GH3  19  Бактерiоскопiчне дослiдження матерiалу, пофарбованого

                   за Папанiколау

    GH3  20  Бактерiоскопiчне дослiдження матерiалу, пофарбованого

                   за Лейшманом

    GH3  21  Бактерiоскопiчне дослiдження матерiалу, пофарбованого

                   метиленовою синню

    GH3  23  Бактерiоскопiчне дослiдження матерiалу, пофарбованого

                   за Романовським-Гiмзе

 

      3I       Паразитологiчнi

       3IA      Мiкроскопiчнi паразитологiчнi дослiдження

 

    AI3  01  Визначення числа яєць гельмiнтiв методом Столла

    AI3  02  Паразитологiчне дослiдження фекалiй методом товстого

                   мазка з целофаном (за Като)

    AI3  03  Мiкроскопiя нативного матерiалу в минаючому свiтлi

    AI3  04  Паразитологiчне дослiдження кровi методом нативної краплi

    AI3  05  Паразитологiчне дослiдження матерiалу методом

                   збагачення Басса-Фюлеборна

    AI3  06  Паразитологiчне дослiдження матерiалу, пофарбованого

                   за Романовським - Гiмзою

    AI3  07  Паразитологiчне дослiдження матерiалу флотацiйно-

                   седиментацiйним методом за Демiзовим

 

 

   4        Додатковi (комплекснi) лабораторнi процедури

     4A       Загальноклiнiчнi

       4AA      Кров

 

    AA4  01  Клiнiчний аналiз кровi N 1(повний)

                       01   Визначення загального змiсту гемоглобiну

                       02   Визначення кiлькостi еритроцитiв

                       03   Колiрний показник

                       04   Визначення середнього змiсту гемоглобiну в 1 еритроцитi

                       05   Пiдрахунок кiлькостi лейкоцитiв

                       06   Визначення лейкоцитарної формули

                       07   Визначення швидкостi осiдання еритроцитiв

                       08   Визначення кiлькостi тромбоцитiв

                       09   Визначення кiлькостi ретикулоцитiв

                       10   Морфологiя еритроцитiв

                       11   Морфологiя лейкоцитiв

    AA4  02  Клiнiчний аналiз кровi N 2 (скорочений)

                       01   Визначення загального змiсту гемоглобiну

                       02   Визначення кiлькостi еритроцитiв

                       03   Колiрний показник

                       04   Визначення швидкостi осiдання еритроцитiв

                       05   Пiдрахунок кiлькостi лейкоцитiв

                       06   Визначення лейкоцитарної формули

    AA4  03  Клiнiчний аналiз кровi N 3 (скорочений)

                       01   Визначення загального змiсту гемоглобiну

                       02   Визначення кiлькостi еритроцитiв

                       03   Колiрний показник

    AA4  04  Клiнiчний аналiз кровi N 4 (скорочений)

                       01   Пiдрахунок кiлькостi лейкоцитiв

                       02   Визначення лейкоцитарної формули

  

       4AB      Сеча

 

    BA4  01  Клiнiчний аналiз сечi N 1(повний)

                       01   Визначення фiзичних властивостей сечi (кiлькiсть, колiр,

прозорiсть, питома вага)

                       02   Визначення бiлка у сечi

                       03   Визначення глюкози у сечi

                       04   Визначення кетонових тiл у сечi

                       05   Визначення iндикану у сечi

                       06   Визначення жовчних пiгментiв у сечi

                       07   Визначення бiлiрубiна у сечi

                       08   Визначення уробiлiну у сечi

                       09   Мiкроскопiчне дослiдження осаду сечi

    BA4  02  Клiнiчний аналiз сечi N 2 (скорочений)

                       01   кiлькiсть сечi

                       02   колiр сечi

                       03   прозорiсть

                       04   питома вага

                       05   реакцiя сечi

    BA4  03  Аналiз сечi на глюкозу i кетоновi тiла

                       01   Питома вага

                       02   Визначення глюкози у сечi

                       03   Визначення кетонових тiл у сечi

    BA4  04  Глюкозурiчний профiль

                       01   Визначення фiзичних властивостей сечi

                       02   Визначення глюкози у сечi

                       03   Визначення кетонових тiл у сечi

 

       4AC      Кал

 

    CA4  01  Аналiз калу N 1

                       01   Визначення фiзичних властивостей калу

                       02   Визначення реакцiї (pН) калу

                       03   Визначення прихованої кровi у калi

                       04   Виявлення стеркобiлiну у калi

                       05   Виявлення бiлiрубiна у калi

                       06   Мiкроскопiя калу - копрограма

    CA4  02  Аналiз калу N 2

                       01   Виявлення яєць гельмiнтiв у калi

                       02   Виявлення найпростiших у калi

                       03   Визначення прихованої кровi у калi

                       04   Виявлення стеркобiлiну у калi

                       05   Виявлення бiлiрубiна у калi

 

       4AD      Шлунковий вмiст

 

    DA4  01  Аналiз шлункового вмiсту

                       01   Визначення фiзичних властивостей шлункового вмiсту

                       02   Визначення pН шлункового вмiсту

                       03   Визначення активностi пепсину у шлунковому соку

       4AE      Вмiст дванадцятипалої кишки

 

    EA4  01  Дослiдження вмiсту ДПК

                       01   визначення фiзичних властивостей вмiсту ДПК

                       02   мiкроскопiчне дослiдження вмiсту ДПК

                       03   визначення бiлка у вмiстi ДПК

                       04   визначення уробiлiну у вмiстi ДПК

                       05   визначення наявностi кровi у вмiстi ДПК

                       06   визначення гельмiнтiв та найпростiших у вмiстi ДПК

 

       4AF      Вмiст тонкої кишки

 

       4AG      Харкотиння

 

    GA4  01  Аналiз харкотиння

                       01   Фiзичнi властивостi харкотиння

                       02   Виявлення гемосидерину в харкотиннi

                       03   Мiкроскопiя харкотиння

                       04   Бактерiоскопiя харкотиння

 

       4AJ      Кiстковий мозок

 

    JA4  01  Аналiз пунктату кiсткового мозку

                       01   Пiдрахунок мiєлокарiоцитiв

                       02   Пiдрахунок мегакарiоцитiв

                       03   Морфологiя формених елементiв з пiдрахунком мiєлограми

 

       4AL      Жовч

 

    LA4  01  Визначення фiзичних властивостей жовчи

                       01   Кiлькiсть

                       02   Забарвлення

                       03   Прозорiсть

                       04   Вiдносна плотнiсть

                       05   рН-жовчi

                       06   Мiкроскопiя жовчi

 

       4AO      Видiлiння сечостатевих органiв

 

    OA4  01  Визначення фiзичних властивостей секрету простати

                       01   Кiлькiсть

                       02   Консистенцiя

                       03   Колiр

                       04   Прозорiсть

    OA4  02  Мiкроскопiя секрету простати

                       01   Лейкоцити

                       02   Еритроцити

                       03   Епiтелiй

                       04   Макрофаги

                       05   Лецитиновi зерна

                       06   Амiлоїднi тiльця

                       07   Сперматозоїди

                       08   Клiтини з ознаками атипiї

                       09   Трихомонади

                       10   Гонококи

    OA4  04  Мiкроскопiя видiлiнь сечiвника

                       01   Епiтелiй

                       02   Лейкоцити

                       03   Еритроцити

                       04   Мiкрофлора

                       05   Клiтини з ознаками атипiї

                       06   Трихомонади

                       07   Гонококи

    OA4  05  Мiкроскопiя видiлiнь пiхви

                       01   Епiтелiй

                       02   Лейкоцити

                       03   Еритроцити

                       04   Мiкрофлора

                       05   Клiтини з ознаками атипiї

                       06   Трихомонади

                       07   Гонококи

 

     4D       Бiохiмiчнi

       4DA      Кров

 

    AD4  01  Бiохiмiчне дослiдження кровi №1(повний аналiз)

                       01   Визначення загального бiлку у сироватки кровi

                       02   Визначення бiлкових фракцiй у сироватцi кровi

                       03   Визначення залишкового азоту у сироватцi кровi

                       04   Визначення сечовини у сироватцi кровi

                       05   Визначення креатинiну у сироватцi кровi

                       06   Визначення сечової кислоти у сироватцi кровi

                       07   Визначення лiпiдiв у сироватцi кровi

                       08   Визначення холестерину у сироватцi кровi

                       09   Визначення триглiцеридiв у сироватцi кровi

                       10   Визначення загальних фосфолiпiдiв у сироватцi кровi

                       11   Визначення бета-лiпопротеїдiв у сироватцi кровi

                       12   Визначення бiлiрубiна i його фракцiй у сироватцi кровi

                       19   Визначення активностi АсАТ у сироватцi кровi

                       20   Визначення активностi АлАТ у сироватцi кровi

                       21   Визначення активностi альфа-амiлази у сироватцi кровi

                       31   Визначення серомукоїда у сироватцi кровi

                       33   Тимолова проба у сироватцi кровi

                       34   Визначення глюкози у сироватцi кровi

    AD4  02  Бiохiмiчне дослiдження кровi N 2 (скорочений аналiз)

                       01   Визначення загального бiлка сироватки кровi

                       02   Визначення бiлiрубiну i його фракцiй

                       03   Визначення активностi ЛФ у сироватцi кровi

                       04   Визначення активностi АлАТ у сироватцi кровi

                       05   Визначення активностi АсАТ у сироватцi кровi

                       06   Визначення бета-лiпопротеїдiв у сироватцi кровi

                       07   Визначення холестерину у сироватцi кровi

    AD4  03  Бiохiмiчне дослiдження кровi N 3 (скорочений аналiз)

                       01   Визначення загального бiлка у сироватцi кровi

                       02   Визначення бiлiрубiну i його фракцiй у сироватцi кровi

                       03   Визначення активностi ЛФ у сироватцi кровi

                       04   Визначення активностi АлАТ у сироватцi кровi

                       05   Визначення активностi АсАТ у сироватцi кровi

    AD4  04  Бiохiмiчне дослiдження кровi N 4 (скорочений аналiз)

                       01   Визначення загального бiлка у сироватцi кровi

                       02   Визначення бiлiрубiну i його фракцiй у сироватцi кровi

                       03   Визначення активностi ЛФ у сироватцi кровi

                       04   Визначення активностi АлАТ у сироватцi кровi

                       05   Визначення глюкози у сироватцi кровi

                       06   Визначення активностi альфа-амiлази в сироватцi кровi

    AD4  05  Аналiз кровi (ревмокомплекс)

                       01   Визначення активностi анти-о-стерптолiзину у сироватцi

                              кровi

                       02   Визначення активностi антигiалуронiдази у сироватцi кровi

                       03   Визначення активностi антистрептокiнази в сироватцi кровi

                       04   Визначення С-реактивного бiлка

                       05   Визначення ревматоїдного фактора в сироватцi кровi

 

     4S       Стандарт лабораторного обстеження хворих

       4SA      Стандарт лабораторного обстеження хворих перед операцiєю

 

    AS4  01  Стандарт лабораторного обстеження хворих N 1 (перед

                   ургентною операцiєю)

                       01   Загальний аналiз кровi N 2

                       02   Загальний аналiз сечi N 2

                       03   Визначення групи кровi за системою АВО

                       04   Визначення резус-фактора

    AS4  02  Стандарт лабораторного обстеження хворих N 2 (перед

                              плановою операцiєю)

                       01   Загальний аналiз кровi N 2

                       02   Загальний аналiз сечi N 2

                       03   Визначення групи кровi за системою АВО

                       04   Визначення резус-фактора

                       05   Електрокардiографiя спокою

                       06   Показники системи згортання кровi N 4

                       07   Визначення глюкози у сироватцi кровi

                       08   Визначення натрiю у сироватцi кровi

                       09   Визначення калiю у сироватцi кровi

                       10   Визначення хлору у сироватцi кровi

                       11   Бiохiмiчне дослiдження кровi N 3

 

       4SB      Стандарт лабораторного обстеження хворих пiсля операцiї

 

    BS4  01  Стандарт лабораторного обстеження хворих N 1 (пiсля операцiй)

                       01   Загальний аналiз кровi N 2 - 1

                       02   Загальний аналiз сечi N 2 - 1

    BS4  02  Стандарт лабораторного обстеження хворих N 2 (пiсля операцiй)

                       01   Загальний аналiз кровi N 2 - 1

                       02   Загальний аналiз кровi N 4 - 1

                       03   Загальний аналiз сечi N 2 - 1

                       04   Електрокардiографiя спокою -1

                       05   Показники системи згортання кровi N 4 - 1

                       06   Визначення натрiю у сироватцi кровi - 1

                       07   Визначення калiю у сироватцi кровi - 1

                       08   Визначення хлору у сироватцi кровi - 1

                       09   Бiохiмiчне дослiдження кровi N 3

    BS4  03  Стандарт лабораторного обстеження хворих N 3 (пiсля операцiй)

                       01   Загальний аналiз кровi N 2 - 1

                       02   Загальний аналiз кровi N 3 - 2

                       03   Визначення глюкози у сироватцi кровi - 1

                       04   Електрокардiографiя спокою - 1

                       05   Показники системи згортання кровi N 4 - 1

                       06   Визначення натрiю у сироватцi кровi - 2

                       07   Визначення калiю у сироватцi кровi - 2

                       08   Бiохiмiчне дослiдження кровi N 3 - 2

                       09   Визначення альбумiнiв у сироватцi кровi - 1

                       10   Визначення глобулiнiв у сироватцi кровi - 1

                       11   Визначення креатинiну у сироватцi кровi - 1

                       12   Визначення залишкового азоту у сироватцi кровi - 1

                       13   Визначення сечовини у сироватцi кровi - 1

 

   5        Лiкувальнi

     5A       Фiзiотерапевтичнi

       5AA      Тепло-грязелiкування

 

    AA5  01  Гаряче обгортання для зiгрiвання тiла

    AA5  02  Укутування

    AA5  08  Аплiкацiя парафiнова

    AA5  09  Аплiкацiя озокеритова

 

       5AC      Свiтлолiкування

 

    CA5  01  Визначення бiодози

    CA5  02  Ультрафiолетове опромiнення загальне

    CA5  03  Ультрафiолетове опромiнення мiсцеве

    CA5  04  Лазеротерапiя

    CA5  05  Лазеро-магнiтотерапiя

    CA5  07  Протизапальне застосування iнфрачервоного випромiнювання

    CA5  08  Iнфрачервона фiзiотерапiя

       5AD      Електролiкування

 

    DA5  01  Гальванiзацiя

    DA5  02  Електрофорез лiкарський

    DA5  07  Гiдрогальванiчнi камернi ванни

    DA5  08  Електрофорез ванночковий на очi

    DA5  09  Електростимуляцiя

    DA5  10  Електросон

    DA5  11  Дiадинамотерапiя

    DA5  12  КВЧ-терапiя на ділянку патологiчного процесу

    DA5  13  КВЧ-терапiя на бiологiчно активнi точки

    DA5  14  Д'арсонвалiзацiя мiсцева

    DA5  15  Д'арсонвалiзацiя порожнинна

    DA5  16  Iндуктотермiя

    DA5  17  Iндуктотермоелектрофорез

    DA5  18  УВЧ-терапiя

    DA5  19  СМВ-терапiя

    DA5  20  ДМВ-терапiя

    DA5  22  Франклiнiзацiя загальна

    DA5  23  Франклiнiзацiя мiсцева

    DA5  30  Магнiтопунктура на БАК

    DA5  32  Магнiтотерапiя (низькочастотна)

    DA5  33  Синусоїдальнi модульованi струми (амплiпульстерапiя)

 

       5AF      Ультразвукова терапiя

 

    FA5  01  Ультразвук

    FA5  02  Ультрафонофорез

    FA5  03  Фонофорез ванночковий на очi

 

        

5AG      Iнгаляцiї

 

    GA5  01  Iнгаляцiя парова

 

       5AH      Водолiкування

 

    HA5  10  Ванна для кiнцiвок

 

       5AI      Фiзичнi медичнi вправи

 

    IA5  01  Навчання ходьбi

    IA5  02  Активнi вправи

    IA5  03  Допомiжнi вправи

    IA5  04  Вправи для змiцнення м'язiв

    IA5  05  Вправи на витривалiсть

    IA5  06  Вправи на розслаблення

    IA5  07  Пасивнi вправи

    IA5  08  Резистентнi вправи

    IA5  09  Вправи для суглобiв i рухiв у суглобi

    IA5  10  Дихальнi вправи

 

       5AJ      Масаж

 

    JA5  01  Масаж голови

    JA5  02  Масаж м'язiв обличчя

    JA5  03  Масаж м'язiв шиї

    JA5  04  Масаж комiрцевої зони

    JA5  05  Масаж шийно-грудного вiддiлу хребта

    JA5  06  Масаж верхньої кiнцiвки, надплiччя й ділянки лопатки

    JA5  07  Масаж верхньої кiнцiвки

    JA5  08  Масаж плечового суглоба

    JA5  09  Масаж лiктьового суглоба

    JA5  10  Масаж променезап'ясткового суглоба

    JA5  11  Масаж кистi i передплiччя

    JA5  12  Масаж спини (вiд VII шийного до I поперекового хребця)

    JA5  13  Масаж спини (вiд VII шийного хребця до V поперекового хребця)

    JA5  14  Масаж грудної клiтки

    JA5  15  Масаж м'язiв передньої черевної стiнки

    JA5  16  Масаж попереково-крижової  ділянки

    JA5  17  Сегментарний масаж попереково-крижової  ділянки

    JA5  18  Масаж ділянки хребта

    JA5  19  Масаж нижньої кiнцiвки i попереку

    JA5  20  Масаж кульшового суглоба

    JA5  21  Масаж колiнного суглоба

    JA5  22  Масаж гомiлковоступневого суглоба

    JA5  23  Масаж ступнi i гомiлки

    JA5  24  Загальний масаж у дiтей грудного i ясельного вiку

    JA5  25  Сегментарний масаж шийно-грудного вiддiлу хребта

    JA5  26  Масаж нижньої кiнцiвки

    JA5  30  Масаж грудної клiтки (біля лiжка хворого)

 

5E       Блокади

        5EC      Блокади в ділянках грудей, спини, черевної стiнки

 

    CE5  01  Блокада мiжреберних нервiв

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    CE5  16  Паравертебральна новокаїнова блокада

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

       5EK      Блокади дiлянок шкiри та пiдшкiрної клiтковини

 

    KE5  01  Внутрiшньошкiрна новокаїнова блокада

    KE5  02  Новокаїнова блокада шкiрних зон Захар'їна-Геда

    KE5  03  Пiдшкiрна новокаїнова блокада

    KE5  04  Периневральна новокаїнова блокада

 

     5F       Пункцiї

       5FQ      Пункцiї шкiри та пiдшкiрної клiтковини

 

    QF5  01  Пункцiя пiдшкiрних пухлиноподiбних утворень

 

     5G       Катетеризацiї

       5GK      Катетеризацiї в урологiї

 

    KG5  01  Катетеризацiя сечового мiхуру

 

     5D       Спецiалiзованi лiкарнянi процедури

       5DA      Неврологiчнi лiкувальнi

 

    AD5  01  Сегментарно-рефлекторний масаж

    AD5  03  Поверхневе голковколювання

    AD5  04  Корпоральне голковколювання

    AD5  05  Мiнiаплiкатор

 

       5DC      Офтальмологiчнi лiкувальнi

 

    CD5  01  Видалення сторонього тiла кон"юнктиви

    CD5  02  Iнстiляцiя очних крапель

    CD5  03  Субкон"юнктивальна iн"єкцiя

    CD5  04  Парабульбарна iн"єкцiя

    CD5  07  Епiляцiя вiй

    CD5  08  Масаж країв повiк

 

       5DD      Оторинолярингологiчнi лiкувальнi

 

    DD5  01  Туалет порожнини носа

    DD5  02  Змазування i припiкання слизової оболонки носової порожнини

    DD5  03  Масаж усть слухових труб

    DD5  04  Введення в нiс лiкарських речовин

    DD5  05  Тампонада носа передня i задня

    DD5  06  Видалення патологiчного вмiсту з придаткових пазух

                    носа методом перемiщення

    DD5  07  Видалення стороннiх тiл з порожнини носа

    DD5  08  Змазування аденоїдних вегетацiй

    DD5  09  Промивання лакун мигдаликiв

    DD5  10  Введення в лакуни мазей

    DD5  11  Вiдсмоктування вмiсту пiднебiнних мигдаликiв

    DD5  12  Iн'єкцiї лiкарських препаратiв у тканину мигдаликiв

    DD5  13  Змазування мигдаликiв

    DD5  14  Ротовий дренаж абсцесу

                       01   фарінгеального

                       02   парафарінгеального

                       03   ретрофарінгеального

                       04   тонзилярного

                       05   перитонзилярного

    DD5  15  Змазування задньої стiнки  глотки

    DD5  16  Iн'єкцiї в задню стiнку глотки лiкарських речовин

    DD5  17  Припiкання гранул i бокових валикiв  глотки

    DD5  18  Припiкання язичного мигдалика

    DD5  19  Масаж язичного мигдалика

    DD5  20  Видалення стороннiх тiл слизової оболонки  глотки

    DD5  21  Видалення стороннiх тiл мигдаликiв

    DD5  22  Видалення стороннiх тiл грушоподiбних синусiв

 

       5DE      Стоматологiчнi

         5DEA     Терапевтична стоматологiя

 

    AED5  01  Гiгiєна порожнини рота

    AED5  02  Вiдновлення форми i функцiї зуба пломбувальним матерiалом

    AED5  03  Ремiнералiзуюча терапiя при карiєсi емалi

    AED5  04  Зiшлiфовування ураженої дiлянки зуба

    AED5  05  Видалення некротичного дентину

    AED5  06  Накладення пломби на лiкувальну прокладку

    AED5  07  Утирання паст, що мiстять фтор

    AED5  08  Пришлiфовування оклюзiйних поверхонь

    AED5  09  Зняття вiдкладень у порожнинi рота за допомогою гачкiв

    AED5  10  Зняття вiдкладень у порожнинi рота за допомогою

                       ультразвуку

    AED5  11  Вiдбiлювання зубiв

    AED5  12  Резекцiя дентину

    AED5  13  Препарування карiозної порожнини i порожнини зуба

    AED5  14  Видалення розпаду пульпи

    AED5  15  Девiталiзацiя й екстирпацiя пульпи

    AED5  16  Iнструментальна i медикаментозна обробка кореневого каналу

    AED5  17  Пломбування кореневого каналу

    AED5  18  Пломбування кореневого каналу i виведення матерiалу за

                      верхiвку кореня

    AED5  19  Розширення усть каналiв

    AED5  20  Розширення верхiвкового отвору

    AED5  21  Постановка постiйної пломби

    AED5  22  Шинування зубiв

    AED5  23  Кюретаж пародонтальних кишень

    AED5  24  Аплiкацiї

01       10 % суспензiєю анестезину

02        

          5DEB     Ортопедична стоматологiя

 

    BED5  01  Виготовлення протезiв на беззубi щелепи

    BED5  02  Ортопедична корекцiя розмiрiв i форми зубiв

    BED5  03  Реставрацiя композицiйним матерiалом аномалiй форми зуба

    BED5  04  Покриття зуба штучною коронкою

    BED5  05  Реставрацiя коронки композицiйними матерiалами

    BED5  06  Ортодонтичне лiкування при порушеннi мiсця прорiзування

    BED5  07  Стимуляцiя росту зуба при затримцi i неповному прорiзуваннi

    BED5  08  При вiдсутностi прорiзування зуба ортопедичне

                     вiдновлення дефектiв зубного ряду

    BED5  09  Висiчення каптура слизової при  ускладненому

                     прорiзуваннi третього постiйного моляра

    BED5  10  Виготовлення роз'єднувальних капп при  ускладненому

                     прорiзуваннi третього постiйного моляра

    BED5  11  Стимуляцiя росту зуба ортодонтичними апаратами

 

       5DK      Урологiчнi лiкувальнi

 

    KD5  01  Iнстиляцiя уретри

    KD5  02  Тампонада уретри за Вашкевичем

 

       5DN      Травматологiчнi та ортопедичнi

 

    ND5  01  Вправлення вивиху суглоба

                       01   плечового

                       02   ліктьового

                       03   променевозап’ястного

                       04   кистi

                       05   кульшового

                       06   колiна

                       07   гомiлковостовпного

                       08   стопи

 

    ND5  02  Одномоментна репозицiя уламкiв

                       01   плеча

                       02   передпліччя

                       03   стегна

                       04   гомiлки

                       05   ліворуч

                       06   праворуч  

                       07   з обох сторiн

 

        5DO      Психологiчнi лiкувальнi

 

    OD5  01  Аутогенне тренування

    OD5  03  Тестування (ММЛТ)

    OD5  04  Тестування (МЛТ)

 

   6        Анестезіологiя та iнтенсивна терапiя

 

     6D       Знеболення

       6DL      при травмах та опiках

    LD6  17  Мiсцева iнфiльтративна анестезiя лiдокаїном

    LD6  18  Мiсцева iнфiльтративна анестезiя новокаїном

    LD6  19  Внутрiшньосуглобова блокада лiдокаїном

    LD6  20  Внутрiшньотазова блокада новокаїном

    LD6  21  Регiонарна блокада плечового сплетiння лiдокаїном

    LD6  22  Регiонарна блокада лiктьового, променевого, м'язово- шкiрного

                    та серединного нервiв лiдокаїном

    LD6  23  Регiонарна блокада гомiлкових нервiв лiдокаїном

    LD6  24  Паравертебральна блокада лiдокаїном

    LD6  25  Мiжреберна блокада лiдокаїном

    LD6  26  Регiонарна в/в анестезiя лiдокаїном пiд жгутом

 

       6DR      в умовах полiклiнiки

 

    RD6  05  Мiсцева iнфiльтративна анестезiя лiдокаїном

    RD6  06  Мiсцева iнфiльтративна анестезiя новокаїном

 

     6J       Iнша пiсляоперацiйна терапiя

       6JA      Антибiотикопрофiлактика в хiрургiї

         6JAA     "чистi" (при наявностi факторiв ризику) та "умовно чистi"  

                          операцiї

 

    AAJ6  01  Профiлактика пiсляоперацiйної раньової iнфекцiї

                    одноразовим введенням цефалоспоринiв 1 поколiння

    AAJ6  02  Профiлактика пiсляоперацiйної раньової iнфекцiї

                    одноразовим введенням цефалоспорину  2 поколiння

    AAJ6  03  Профiлактика пiсляоперацiйної раньової iнфекцiї

                    одноразовим введенням амiнозахищеного пенiцiлiну

 

         6JAC     "забрудненi" операцiї

 

    CAJ6  01  Профiлактика пiсляоперацiйної раньової iнфекцiї при

                    колоректальних операцiях

 

       6JD      Профiлактика тромбоемболiчних ускладнень

 

    DJ6  01  Профiлактика ТЕЛА антикоагулянтом прямої дiї

    DJ6  02  Профiлактика ТЕЛА антикоагулянтом прямої дiї i дезагрегантом

    DJ6  03  Профiлактика ТЕЛА низькомолекулярним антикоагулянтом

                  прямої дiї (фраксiпарин)

    DJ6  04  Профiлактика ТЕЛА низькомолекулярним антикоагулянтом

                  прямої дiї (клексан)

 

       6JB      Вiдновлення моторики кишечника

 

    BJ6  01  Стимуляцiя моторики кишечника антихолiнестеразним

                   препаратом короткої дiї

    BJ6  02  Стимуляцiя моторики кишечника ганглiоблокатором i

                   антихолiнестеразним препаратом короткої дiї

BJ6  03  Стимуляція моторики кишечника комбiнованого

антихолiнестеразного  препарату короткої дiї i протиблювотного засобу

    BJ6  04  Стимуляцiя моторики кишечнику антихолiнестеразним

                   препаратом тривалої дiї

    BJ6  05  Стимуляцiя моторики кишечнику антихолiнестеразним

                   препаратом i ганглiоблокатором

 

       6JC      Вiдновлення функцiї зовнiшнього дихання

 

    CJ6  01  Вiдновлення функцiї зовнiшнього дихання (дихальна

                   гiмнастика) (2 доби)

    CJ6  02  Вiдновлення функцiї зовнiшнього дихання: дихальна

                   гiмнастика+аерозольна терапiя (3 доби)

    CJ6  03  Вiдновлення функцiї зовнiшнього дихання: дихальна

                   гiмнастика+аерозольна терапiя+оксигенотерапiя зi

                   штучним кашлем (5 дiб)

 

       6JE      Профiлактична кардiотонiчна терапiя

 

    EJ6  01  Профiлактична кардiотонiчна терапiя (корглiкон, рибоксин,

                   еуфiлiн)

    EJ6  02  Профiлактична кардiотонiчна терапiя (строфантин, рибоксин,

                   еуфiлiн)

 

   7        Хiрургiчнi

 

         7AAC     Операцiї при вогнепальних ураженнях голови

 

    CAA7  01  Хiрургiчна обробка вхiдного вогнепального поранення голови

       7AB      Операцiї на хребтi, спиному мозку та структурах

 спинномозкового каналу

         7ABA     Операцiї при травмах хребта та спинного мозку

 

    ABA7  01  Хiрургiчна обробка м'яких тканин паравертебральної

                      дiлянки

                       01   первинна

                       02   первинно-вiдстрочена

                       03   вторинна

    ABA7  02  Видалення  чужерідного тiла із м'яких тканин

                      паравертебральної дiлянки

             

     7D       Отолярингологiчнi операцiї

       7DA      Операцiї на вусi

         7DAA     Операцiї на зовнiшньому вусi

 

    AAD7  01  Розкриття фурункулу зовнiшнього вуха

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

    AAD7  02  Розкриття гематоми вушної раковини

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

    AAD7  03  Розкриття i дренування перихондриту зовнiшнього вуха

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох сторін

    AAD7  04  Первинна хiрургiчна обробка рани зовнiшнього вуха

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    AAD7  05  Висiчення норицi, розташованої попереду вушної

              раковини

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    AAD7  06  Ампутацiя зовнiшнього вуха

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

 

    AAD7  07  Секторальна резекцiя вушної раковини

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    AAD7  08  Висiчення келоїду мочки вуха

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    AAD7  09  Видалення атероми зовнiшнього вуха

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    AAD7  10  Ушивання поранення зовнiшнього вуха

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох бокiв

    AAD7  11  Хiрургiчна корекцiя частини вуха, що виступає зовні

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    AAD7  12  Сегментарна резекцiя вушної раковини

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    AAD7  13  Субтотальна резекцiя вушної раковини

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

                       04   з пластикою

                       05   з вiдстроченою пластикою

    AAD7  18  Розширення зовнiшнього слухового каналу з видаленням

                       екзостозiв

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

 

         7DAB     Операцiї на середньому та внутрiшньому вусi

 

    BAD7  01  Мiринготомiя

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    BAD7  02  Парацентез барабанної перетинки

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    BAD7  03  Тимпаностомiя

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    BAD7  04  Тимпанопункцiя

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    BAD7  05  Тимпанотомiя з ревiзiєю барабанної порожнини

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    BAD7  08  Полiпотомiя вуха

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    BAD7  09  Видалення грануляцiй середнього вуха

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

       7DB      Операцiї на носi та придаткових пазухах носа

         7DBB     Операцiї при патологiї порожнини носа та навколоносових 

                         пазух

    BBD7  12  Полiпотомiя носу

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    BBD7  16  Пункцiя верхньощелепної пазухи

    BBD7  18  Гайморотомiя

    BBD7  25  Видалення доброякiсних новоутворень з порожнини носа

    BBD7  26  Видалення доброякiсних новоутворень iз придаткових пазух носа

 

       7DC      Операцiї на гортанi

         7DCA     Мiкрохiрургiя гортанi

 

    ACD7  01  Первинна обробка рани гортанi

    ACD7  02  Видалення стороннього тiла з гортанi

         7DCD     Крiовплив при захворюваннях гортанi

 

    DCD7  01  Крiовплив при доброякiснiй пухлинi гортанi

    DCD7  02  Крiовплив при гiперпластичних ларингiтах

 

       7DD      Операцiї на мигдаликах та анедоїдах

 

    DD7  01  Крiохiрургiя мигдаликiв

                       01   двостороння

                       02   лiвостороння

                       03   правостороння

    DD7  02  Крiоекстракцiя залишкiв полiповидної тканини

                       01   двостороння

                       02   лiвостороння

                       03   правостороння

    DD7  03  Тонзилотомiя

    DD7  04  Тонзилектомiя

    DD7  05  Розкриття перитонзилярного абсцесу

    DD7  06  Розкриття абсцесу язичкового мигдалика

 

       7DE      Операцiї на глотцi

         7DEA     Операцiї при захворюваннях глотки

 

    AED7  01  Розкриття навкологлоткового абсцесу

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

                       04   зовнiшнiм методом

                       05   внутрiшньоротовим методом

    AED7  02  Розкриття заглоткового абсцесу

    AED7  03  Розкриття навколомигдаликового абсцесу

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

    AED7  04  Видалення стороннього тiла глотки

    AED7  05  Первинна обробка рани глотки

    AED7  06  Аденотомiя

 

         7DED     Крiовплив при захворюваннях глотки

 

    DED7  01  Крiовплив на лiмфатичну тканину задньої стiнки глотки

    DED7  02  Зупинка кровотечi крiовпливом

    DED7  03  Крiовплив на пiднебеннi мигдаликів

 

       7DF      Операцiї на слинних залозах та протоках

 

     7E       Операцiї на головi, верхный та нижный шелепах, порожнины рота

                 та шиї

       7EA      Операцiї на язицi та днi порожнини рота

 

    AE7  03  Ушивання рани язика

    AE7  04  Розкриття абсцеса язика

       7EF      Операцiї на шиї

 

    FE7  01  Висiчення клiтковини шиї

                       01   фасцiально-футлярне

                       02   верхнє фасцiально-футлярне

    FE7  07  Екстирпацiя гiгроми шиї

    FE7  09  Видалення дифузної лiпоми шиї

    FE7  10  Висiчення шийного лiмфатичного вузла

    FE7  11  Розкриття фурункула потиличної  ділянки

    FE7  12  Розкриття i висiчення карбункулу потиличної  ділянки

    FE7  13  Розкриття абсцесу шиї

                       01   пiдборiдного

                       02   супрастернального

                       03   претрахеального

                       04   ретротрахеального

                       05   ретрофарингеального

    FE7  15  Первинна обробка рани шиї

    FE7  19  Видалення доброякiсної пухлини шиї

    FE7  21  Видалення стороннього тiла шиї

 

       7EG      Операцiї на м'яких тканинах голови та  обличчя

 

    GE7  01  Висiчення атером волосистої частини голови

    GE7  02  Видалення дермоїдної кiсти лобової  ділянки

    GE7  03  Видалення лiпоми обличчя

    GE7  04  Видалення ангiоми верхньої губи

    GE7  07  Розтин та дренування фурункулу обличчя

    GE7  08  Розтин та дренування карбункула обличчя

    GE7  09  Видалення стороннього тiла обличчя

    GE7  10  Первинна обробка рани обличчя

    GE7  11  Висiчiння норицi на обличчi

    GE7  12  Пластика шкiряного дефекту на обличчi  вільним клаптем

    GE7  13  Пластика шкiряного дефекту на обличчi клаптем на судиннiй ніжцi

    GE7  14  Видалення базалiоми обличчя

    GE7  15  Видалення доброякiсної пухлини обличчя

       7EE      Операцiї на м'яких покривах черепа

 

    EE7  01  Хiрургiчна обробка рани

                       01   первинна

                       02   первинно-вiдстрочена

                       03   вторинна

     7H       Операцiї на груднiй залозi

       7HA      Операцiї при запальних захворюваннях

 

    AH7  01  Розкриття абсцесу молочної залози

                       01   лiворуч

                       02   праворуч

                       03   з обох  сторін

                       04   iнтрамамарного

                       05   ретромамарного

                       06   панмаститу

 

         7JFD     Iншi

 

    DFJ7  06  Видалення чужерiдного тiла прямої кишки

 

       7KE      Операцiї на статевому членi

 

    EK7  01  Розсiчення вуздечки

    EK7  02  Кругове висiчення крайньої плотi

    EK7  03  Висiчення крайньої плотi при парафiмозi

    EK7  04  Видалення гострих кондилом статевого члена

    EK7  05  Часткова ампутацiя статевого члена

    EK7  07  Скальпування статевого члена

 

     7N       Операцiї на кiстково-м'язовiй системi

       7NA      Загальнотравматологiчнi операцiї та манiпуляцiї

 

    AN7  04  Первинна обробка рани м'яких тканин

                       01   колотої

                       02   рiзаної

                       03   рваної

                       04   забитої

                       05   вогнепальної

                       06   в ділянці лопатки

                       07    в ділянці плечового суглоба

                       08    в ділянці плеча

                       09    в ділянці лiктьового суглоба

                       10    в ділянці передплiччя

                       11    в ділянці променезап'ясткового суглоба

                       12    в ділянці кистi

                       13    в ділянці стегна

                       14    в ділянці кульшового суглоба i тазу

                       15    в ділянці колiнного суглоба

                       16    в ділянці гомiлки

                       17    в ділянці гомiлковостопного суглоба

                       18    в ділянці стопи

    AN7  06  Первинна хiрургiчна обробка ран вiдкритих переломiв

    AN7  07  Шкiрна пластика ран

                       01   мiсцевими тканинами

                       02   перемiщеним шкiрним шматком

                       03   вiльним розщепленим шкiрним шматком

                       04   невiльним шкiрним шматком

                       05   за Красовiтовим

                       06   повношаровим шкiрним шматком

 

       7NG      Операцiї на м'язах, сухожиллях та фасцiях кистi

 

    GN7  01  Видалення м'якотканинної пухлини

                       01   у  ділянці лопатки

                       02   у  ділянці ключицi

                       03   у  ділянці плечового суглоба

                       04   у  ділянці плеча

                       05   у  ділянці лiктьового суглоба

                       06   у  ділянці передплiччя

                       07   у  ділянці променезап'ясткового суглоба

                       08   у  ділянці кистi

 

    LN7  06  Видалення м'якотканинної пухлини

       7NM      Операцiї на суглобах

         7NMA     Операцiї на плечовому суглобi

    AMN7  01  Первинна хiрургiчна обробка рани в дiлянцi плечового

              суглоба, яка не проникає в порожнину суглобу

                       01    ліворуч

                       02    праворуч

                       03   з обох сторiн

    AMN7  06  Видалення м'ягкотканинних новоутворень у дiлянцi плечового

                       суглоба

                        01    ліворуч

                       02    праворуч

                       03   з обох сторiн

          7NMB     Операцiї на лiктьовому суглобi

 

    BMN7  01  Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi локтьового

                       суглобу, яка не проникає в суглоб

                        01    ліворуч

                       02    праворуч

                       03   з обох сторiн

    BMN7  05  Видалення м'якотканинного новоутворення у дiлянцi

                       локтьового суглобу

                        01    ліворуч

                       02    праворуч

                       03   з обох сторiн

         7NMC     Операцiї на променевозап'ястковому суглобi

 

    CMN7  01  Первинна хiрургiчна обробка ранi в дiлянцi

                        променевозап'ястного суглоба, без проникнення у

                        порожнину суглоба

                        01    ліворуч

                       02    праворуч

                       03   з обох сторiн

    CMN7  04  Видалення м'ягкотканинних новоутворень у дiлянцi

                       променевозапя'стного суглоба

                        01    ліворуч

                       02    праворуч

                       03   з обох сторiн

         7NMD     Операцiї на кульшовому суглобi

 

    DMN7  01  Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi кульшового

                       суглоба, яка не  проникає в порожнину суглоба

                        01    ліворуч

                       02    праворуч

                       03   з обох сторiн

    DMN7  03  Видалення м'ягкотканинних новоутворень у дiлянцi

                       кульшового суглоба

                        01    ліворуч

                       02    праворуч

                       03   з обох сторiн

         7NME     Операцiї на колiнному суглобi

 

    EMN7  01  Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi колiнного

                       суглоба, яка не проникає в порожнину суглобу

                        01    ліворуч

                       02    праворуч

                       03   з обох сторiн

    EMN7  03  Видалення м'ягкотканинних новоутворень у дiлянцi

                      коленного суглоба

                        01    ліворуч

                       02    праворуч

          7NMF     Операцiї на гомiлковостопному суглобi

 

    FMN7  01  Первинна хiрургiчна обробка рани у дiлянцi

                       гомiлковостовпного суглобу, яка не проникає в порожнину суглоба

                       01    ліворуч

                       02    праворуч

                       03   з обох сторiн

    FMN7  04  Видалення мягкотканинних новоутворень у дiлянцi

                       гомiлковостовпного суглобу

                        01    ліворуч

                       02    праворуч

                       03   з обох сторiн

   

 

       7SB      Операцiї при пухлинних захворюваннях

 

    BS7  01  Видалення доброякiсної пухлини

 

       7SC      Пластичнi операцiї на шкiрi та пiдшкiрнiй клiтковинi 

 

    CS7  03  Мiсцева пластика шкiри

      7T       Операцiї на кистi

       7TA      Операцiї при гнiйнiй iнфекцiї кистi

 

    AT7  01  Розкриття фурункула кистi

    AT7  02  Розкриття паронiхiї

    AT7  03  Розкриття панарицiю

                       01   шкiрного

                       02   пiднiгтьового

    AT7  04  Розкриття абсцесу кистi

 

   8        Профiлактичнi

     8A       Медичне обстеження  профiлактичне

       8AA      Дошлюбне обстеження

 

    AA8  01  Дошлюбне обстеження жiнок

    AA8  02  Дошлюбне обстеження чоловiкiв

        8AB      Медичний догляд за  особами похилого віку

 

    BA8  01  Медичне профiлактичне обстеження  осіб похилого віку

    BA8  02  Медичний профiлактичний нагляд за  особами похилого віку

 

       8AC      Обстеження в зв'язку з працевлаштуванням

 

    CA8  01  Медичне обстеження перед прийомом на роботу

    CA8  02  Перiодичне професiйне медичне обстеження

    CA8  03  Медичне обстеження для виходу на пенсiю

    CA8  04  Медичне обстеження дорослих за їх власною iнiцiативою

    CA8  05  Медичне передрейсове обстеження водiїв автотранспорту

 

       8AE      Обстеження з метою вирiшення адмiнiстративних питань

 

    EA8  01  Медичне обстеження перед призивом до збройних сил

    EA8  02  Медичне обстеження перед трудовлаштуванням до мiлiцiї

    EA8  03  Медичне обстеження для видачi прав водiя

    EA8  04  Медичне обстеження для видачi лiцензiї на право

                    торгiвлi харчовими продуктами

    EA8  05  Медичне обстеження для визначення пропозицiї для

                    страхування здоров'я

    EA8  06  Медичне обстеження для визначення компенсацiї по

                    страхуванню здоров'я

    EA8  07  Медичне обстеження для видачi довiдки на право зберiгання зброї

              

       8AF      Медичне обстеження дорослих

 

    FA8  01  Диспансерiзацiя пiдопiчних будинкiв-iнтернатiв

    FA8  02  Медогляди безробiтних гроиадян

    FA8  03  Профогляди IВВВ, УВВВ, Чорнобильцiв, афганцiв

 

     8B       Скринiнговi профiлактичнi дослiдження

       8BC      Скринiнгове обстеження дорослих

 

    CB8  01  Масова флюорографiя щодо профiлактики туберкульозу

    CB8  02  Онкопрофогляд жiнок

    CB8  03  Скринiнговi глюкозуричнi обстеження

    CB8  04  Визначення внутрiшньочного тиску

 

     8C       Профiлактика та контроль iнфекцiйних хвороб

       8CA      Нагляд i дослiдження iнфекцiй

 

    AC8  01  Нагляд за носiєм iнфекцiї

    AC8  02  Нагляд за особою контактною  на iнфекцiйне захворювання

    AC8  03  Виявлення нових випадкiв iнфекцiйного захворювання

    AC8  04  Обстеження носiя iнфекцiї

 

     8D       Профiлактичнi щеплення та медикаментозна профiлактика

       8DA      Iмунiзацiя проти бактерiального захворювання

 

    AD8  06  Туберкульозна iмунiзацiя

    AD8  07  Вакцинацiя БЦЖ

    AD8  10  Iмунiзацiя проти дифтерiї

    AD8  11  Iмунiзацiя проти кашлюку

    AD8  15  Iмунiзацiя проти правця

  

   8DB      Iмунiзацiя проти вiрусного захворювання

 

    BD8  01  Вакцинацiя проти вiспи

    BD8  04  Iмунiзацiя проти грипу

    BD8  06  Iмунiзацiя проти гепатиту

    BD8  07  Iмунiзацiя проти кору

    BD8  08  Iмунiзацiя проти краснухи

    BD8  09  Iмунiзацiя проти епiдемiчного паротиту

    BD8  10  Iмунiзацiя проти полiомiєлiту

        8DC      Медикаментозна профiлактика протозойної та гельмiнтозної  

                    iнфекцiї

 

    CD8  01  Антималярiйна медикаментозна профiлактика

    CD8  02  Антиамебна медикаментозна профiлактика

    CD8  03  Антишистосомозна медикаментозна профiлактика

    CD8  04  Антифиляриатозна медикаментозна профiлактика

    CD8  05  Антигельмiнтозна медикаментозна профiлактика

 

       8DD      Медикаментозний захист проти iнфекцiйних хвороб

 

    DD8  01  Профiлактика ревматизму антибiотиками

    DD8  02  Хiмiопрофiлактика туберкульозу

    DD8  03  Хiмiопрофiлактика у вiдношеннi носiя менiнгококу

 

     8E       Охорона здоров'я дитини

 

       8ED      Догляд за  дитиною

 

    DE8  01  Медичний догляд за недоношеною дитиною

    DE8  02  Медичний догляд за дитиною дошкiльного вiку

    DE8  03  Медичний догляд за дитиною шкiльного вiку

  

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АВ  – атріо-вентрикулярне (сполучення)

АлАТ – аланінамінотрансфераза

АсАТ – аспартатамінотрансфераза

АЧТЧ  – активований тромбопластиновий час 

БАК – біологічно активні крапки 

ВА – вентрикуло-аурикулярне

В/в  - внутрішньовенне

ГРХ  – газорiдинна хроматографiя

ДПК – дванадцятипала кишка

ЕКГ  – електрокардіографія

ЕКС – електрокардіостимулятор

КТ – комп’ютерна томографія

КХЧ – короткохвильова частотна (терапія)

IВВВ – інваліди Великої Вітчизняної війни

ЛФ – лужна фосфатаза

МР-томографiя – магнітно-резонансна томографія

ОЦК – об'єм циркулюючої крові

ПДФ – продукти деградацiї фiбрину

ПЛР – полімеразно-ланцюгова реакція

РЗК  – реакцiя зв'язування комплементу

РІФ  – реакцiя iмуноелектрофорезу

РКМФ – раннi фiбринономерні комплекси

РПДГ  – реакцiя подвiйної дифузiї у гелi

ТКД   – транскатетерна деструкцiя

ФСГ  – фолiкулостимулюючий гормон

ШВЛ – штучна вентиляція легень  

ШКТ – шлунково-кишковий тракт

УВВВ – учасники Великої Вітчизняної війни

УЗД – ультразвукове дослідження

 

 

                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               Наказ  МОЗ України

Від 14.02.2007 р.   № 67Создан 08 фев 2012  Комментарии       
Всего 1, последний 5 лет назад
boligolovv 24 окт 2014 ответить
Спасибо за информацию.
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником