Комунальне некомерційне підприємство 'ПОЛІКЛІНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ' Міської ради міста Кропивницького'

 

Зміни до цінових пропозицій (від 09.10.2015)
Адміністрація комунального закладу «Поліклінічне об’єднання м.Кіровограда»  оприлюднює документацію   запиту  цінових пропозицій на закупівлю: 32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (ЛОТ 1: 32.50.12-00.00 Стерилізатори медичні, хірургічні чи лабораторні; ЛОТ 2: 32.50.13-20.00 Інструменти та прилади офтальмологічні) із врахуванням змін, внесених в документацію згідно рішення комітету з конкурсних торгів від 09.10.2015 року.

Згідно частини 2 статті 36 ЗУ « Про здійснення державних закупівель»,   замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до запиту цінових пропозицій, продовживши строк подання та розкриття цінових пропозицій не менш ніж на п’ять робочих днів з дати оприлюднення таких змін та повідомити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення змін усім особам,яким було надіслано запит цінових пропозицій.

09.10.2015 року комітетом з конкурсних торгів було прийнято рішення про внесення змін до документації конкурсних торгів, а саме: викладення Додатку № 4 в новій редакції. Додаток викладено в новій редакції з урахуванням  змін, внесених в Закон України « Про здійснення  державних закупівель».

Дотримуючись вимог чинного законодавства адміністрація закладу оприлюднює документацію із внесеними  змінами  та публікує їх також  на сайті : tender.me.gov.ua та на власному сайті закладу: kzpo.io.ua

Просимо Вас при підготовці цінової пропозиції керуватися Інструкцією  Учасникам для підготовки цінових пропозицій із змінами та звернути увагу на збільшення строку подання цінових пропозицій та, відповідно, зміну дати розкриття.

 

 

 

З повагою,

Головний лікар                                                      Амбарна О.М. 

 

 


 

 

 

15101XX624923

 

 

№ 351 (06.10.2015)

06.10.2015

 

 

 

209253

 

 

ЗАПИТ 
цінових пропозицій

 

 

1. Замовник.

1.1. Найменування: комунальний заклад «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 36421504

1.3. Місцезнаходження: 25009, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Габдрахманова, буд.5

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35423101055470, МФО 823016,   в Управлінні  Державної  казначейської служби  України у м.Кіровограді  Кіровоградської області,  адреса: 25022, м.Кіровоград, вул.Велика Перспективна, буд.31.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

Цатурян Роман Олександрович

Начальник планово-економічного відділу

Тел./факс: (0522) 33-20-50

Електронна адреса: klpzpo@ukr.net

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 159 200,00 грн (сто п’ятдесят дев’ять тисяч двісті грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 7% - 10 414,95 грн. (десять тисяч чотириста чотирнадцять грн. 95 коп)

 ЛОТ 1 –  34 200,00 грн. (в т.ч. ПДВ – 2 237,38 грн.) 

 ЛОТ 2 – 125 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ – 8 177,57 грн.), 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.kzpo.io.ua 

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі: 32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (ЛОТ 1: 32.50.12-00.00 Стерилізатори медичні, хірургічні чи лабораторні; ЛОТ 2: 32.50.13-20.00 Інструменти та прилади офтальмологічні)

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: опис наведено в Додатку 2 запиту цінових пропозицій

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг:

ЛОТ 1: 25009, Кіровоградська область, м.Кіровоград, вул.Габдрахманова, буд.5

ЛОТ 2: 25009, Кіровоградська область, м.Кіровоград, вул.Габдрахманова, буд.5

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг:  

ЛОТ 1: протягом 2 (двох) робочих днів з моменту направлення  Замовником заявки на поставку Товару на електронну адресу  Постачальника,  але в будь-якому випадку після отримання Замовником   фінансування на здійснення даної закупівлі

ЛОТ 2: протягом 2 (двох) робочих днів з моменту направлення  Замовником заявки на поставку Товару на електронну адресу  Постачальника,  але в будь-якому випадку після отримання Замовником   фінансування на здійснення даної закупівлі

5. Основні умови договору: основні умови договору визначаються Замовником з урахуванням положень Цивільного і  Господарського кодексів України та Закону та відповідно до Додатку 3 запиту цінових пропозицій. 

6. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів 

7. Подання цінових пропозицій.

7.1. Місце та спосіб подання: 25009, Кіровоградська обл.,   м. Кіровоград, вул. Габдрахманова, буд.5, кабінет 308 (приймальня головного лікаря), особисто або поштою 

7.2. Строк: 06.11.2015р. до 08:30 

8. Розкриття цінових пропозицій.

8.1. Місце: 25009, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул. Габдрахманова, буд.5, кабінет 308 (приймальня головного лікаря) 

8.2. Дата: 06.11.2015р.   

8.3. Час: 09:00 

9. Додаткова інформація: Додатки до запиту цінових пропозицій розміщено в розділі «Державні закупівлі» на сайті www.kzpo.io.ua  

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Головний лікар                                                                     Амбарна О.М.

 

М.П.

  

ІНСТРУКЦІЯ

УЧАСНИКАМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

 

       Комунальний заклад “Поліклінічне об’єднання м.Кіровограда» пропонує Вам прийняти участь у запиті цінових пропозицій на закупівлю:  

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (ЛОТ 1: 32.50.12-00.00 Стерилізатори медичні, хірургічні чи лабораторні; ЛОТ 2: 32.50.13-20.00 Інструменти та прилади офтальмологічні)

Медико-технічні вимоги (характеристики) наведено в Додатку 2 до цього листа.  

Цінова пропозиція подається  за формою, наведеною у Додатку 1 до цього листа, за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності)  у запечатаному конверті та з надписом предмета закупівлі, поштової адреси учасника, повної назви учасника, кода ЄДРПОУ, та повинна містити надпис «Не вскривати до  06.11.2015 року до 09 години 00 хвилин»  Цінова пропозиція повинна бути подана  не пізніше кінцевого терміну, встановленого Замовником для її подання.

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

У складі цінової пропозиції подаються документи оформлені  згідно  Додатків  1 - 5 до цього листа. Усі документи, що мають відношення до цінової пропозиції, та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.  Всі інші документи (в тому числі інформація щодо підтвердження відповідності товарів вимогам запиту), що мають відношення до пропозиції можуть бути складені як українською, так і російською мовами, а у разі надання цих документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською чи російською мовами. Переклад  повинен бути посвідчений підписом  та печаткою (за наявності) учасника торгів.

У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, яка здійснює свою діяльність без печатки,  то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи.

Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів, оформлених не за формами, зазначеними в додатках до запиту цінових пропозицій та підписаних невідповідним чином, несе Учасник.

Кожний учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Пропозиція може містити як документи за двумя лотами, так і за одним (за бажанням учасника). Усі документи, що мають відношення до цінової пропозиції, складаються українською мовою.

В ціновій пропозиції учасник повинен зазначити ціну з урахуванням ПДВ,  витрат на транспортування, страхування,  навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), інших платежів, що сплачені або мають бути сплачені і остаточно виводиться  підсумкова ціна пропозиції. Вартість цінової пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Ціна пропозиції зазначається у національній валюті (гривні).

Під час розкриття цінових пропозицій складається протокол за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому з учасників на його запит протягом одного робочого дня з дня  надходження такого запиту.

Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з дня розкриття цінових пропозицій.

Критерієм оцінки є ціна. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій  визнається учасник,  який подав пропозицію,  що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

Замовник акцептує  цінову  пропозицію   в   день   визначення переможця.  Протягом  одного  робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції,  а всім учасникам -  повідомлення  про  результати  процедури  запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

Повідомлення про  акцепт   цінової   пропозиції  обов'язково безоплатно   оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

Замовник укладає   з   переможцем   договір   про   закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше  ніж  три  робочих  днів  з  дня  оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про  акцепт  цінової  пропозиції,  але  не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

         Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних  дій, виявлених у поданій ціновій пропозиції під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав цінову пропозицію. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

- при розбіжності між сумою прописом та в цифрах сума прописом є визначальною;

- якщо результат додавання числових даних не відповідає вказаній сумі, то розглядатися буде вірно виконане складання.

Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його цінова пропозиція  відхиляється.

Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 Закону.

  

Додатки:

  1. Форма «Цінова пропозиція» (додаток 1);
  2. Медико-технічні вимоги  (додаток 2);
  3. Істотні умови договору (додаток 3);
  4. Перелік документів, що підтверджують відсутність передбачених Законом підстав для відмови учаснику в участі у торгах згідно ст. 17 Закону (додаток 4);
  5. Лист – згода (додаток 5)

 

  

Голова комітету з конкурсних торгів,

Головний лікар

Амбарна О.М.                                                           _____________

                                                                                                             (підпис ) М.П

 

 


 

 

Додаток 1

 

ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

Ми, ________________________________________________________________,

(назва Учасника)

надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі запиту цінових пропозицій на закупівлю: 32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (ЛОТ 1: 32.50.12-00.00 Стерилізатори медичні, хірургічні чи лабораторні; ЛОТ 2: 32.50.13-20.00 Інструменти та прилади офтальмологічні), згідно з медико-технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на загальну суму ___________________________________________________________ гривень, 

(сума цифрами та прописом)

в тому числі ПДВ _____________________________ гривень за наступними цінами:

                                                   (сума цифрами та прописом) 

 

 

ЛОТ 1

№ п/п

Найменування
продукції

Одиниця виміру

Загальна кількість

Ціна за одиницю виміру продукції в грн. (без ПДВ, з тарою, витратами на завантаження продукції в місцях навантаження, транспортними та іншими витратами)

ПДВ

Загальна сума вартості продукції в грн. (з ПДВ
з тарою, витратами на завантаження продукції в місцях навантаження, транспортними та іншими витратами)

 1

Повітряний стерилізатор

Шт

3

 

 

 

Вартість продукції без ПДВ

 

 

крім того ПДВ

 

 

Загальна вартість продукції з ПДВ

 

 

 

ЛОТ 2

№ п/п

Найменування
продукції

Одиниця виміру

Загальна кількість

Ціна за одиницю виміру продукції в грн. (без ПДВ, з тарою, витратами на завантаження продукції в місцях навантаження, транспортними та іншими витратами)

ПДВ

Загальна сума вартості продукції в грн. (з ПДВ
з тарою, витратами на завантаження продукції в місцях навантаження, транспортними та іншими витратами)

 1

Щілинна лампа

Шт

1

 

 

 

Вартість продукції без ПДВ

 

 

крім того ПДВ

 

 

Загальна вартість продукції з ПДВ

 

 

1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваш запит разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша цінова пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2.  Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття цінових пропозицій. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через 3 робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

Строк поставки Товару:   

ЛОТ 1 : протягом 2 (двох) робочих днів з моменту направлення  Замовником заявки на поставку Товару на електронну адресу  Постачальника,  але в будь-якому випадку після отримання Замовником   фінансування на здійснення даної закупівлі. 

ЛОТ 2 : протягом 2 (двох) робочих днів з моменту направлення  Замовником заявки на поставку Товару на електронну адресу  Постачальника,  але в будь-якому випадку після отримання Замовником   фінансування на здійснення даної закупівлі.  

 

 

 

 

Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа

 

_____________________

 

________________________

 

(підпис)

МП (за наявності)

(ініціали та прізвище)

 


 

Додаток 2

Медико-технічні вимоги

ЛОТ 1

Ми (я) ___________________________________________________, в особі ________________________________________,підтверджуємо (ю), що Товар, що буде поставлятися нами (мною), у разі визнання нас (мене) переможцем даної процедури закупівлі, буде відповідати наступним медико-технічним вимогам:

Медико-технічні вимоги до повітряного стерилізатора

 

Найменування параметру

Вимоги

Відповідність

(так/ні)

з посиланням на сторінку

технічного опису, або паспорту виробника

 

Повітряний стерилізатор – 3 шт.

1

Розміри стерилізаційної камери, (ш, в, д), мм, не менше

320 х 570 х 420

 

2

Автоматично підтримувані температури в стерилізаційній камері в діапазоні, ºС

50…200

 

3

Відключення температури по об’єму  стерилізаційної камери, від заданного значення, ºС

±3

 

4

Час нагріву до температури стерилізації, хв

30

 

5

Час, який задається при стерилізаційній витримки

1…999

 

6

Максимальна потужність, яка споживається стерилізатором, кВт, не більше

2,5

 

7

Стерилізатор працює від однофазної мережі змінного струму::

     напруга, Вт

     частота, Гц

 

 

220 ± 10%

50

 

Дата виготовлення Товару повинна бути 2014 або 2015 року. 

      Учасники підписують та ставлять печатку (за наявності) на кожній сторінці медико-технічних вимог!

 

Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа

 

_____________________

 

________________________

 

(підпис)

МП (за наявності)

(ініціали та прізвище)

 

ЛОТ 2

Ми (я) ___________________________________________________, в особі ________________________________________,підтверджуємо (ю), що Товар, що буде поставлятися нами (мною), у разі визнання нас (мене) переможцем даної процедури закупівлі, буде відповідати наступним медико-технічним вимогам:

 

Медико-технічні вимоги до щілинної лампи

 

Найменування параметру

Вимоги

Відповідність

(так/ні)

з посиланням на сторінку

технічного опису, або паспорту виробника

 

Щілинна лампа – 1 шт.

1

Збільшення

не менше 5х-кратного (6х, 10х, 16х, 25х, 40х)

 

2

Фільтри

синій, "без червоного", теплопоглинаючий, сірий

 

3

Міжзіночка відстань

55-80 мм

 

4

Ширина щілини

0-12 мм

 

5

Освітлення

галогенова лампа 12В 30Вт

 

6

Окуляр

12.5х

 

7

Область поля зору

38.5мм; 22.2мм; 15.2мм; 10.5мм; 6.7 мм

 

8

Відстань від очей пацієнта  до зеркальної поверхні робочої області

80 мм

 

9

Освітлювач

верхнє освітлення

 

10

Наявність столешниці

 так

 

 

Дата виготовлення Товару повинна бути 2014 або 2015 року.

    Учасники підписують та ставлять печатку (за наявності) на кожній сторінці медико-технічних вимог!

 

 

Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа

 

_____________________

 

________________________

 

(підпис)

МП (за наявності)

(ініціали та прізвище)


 

Додаток 3

ЛОТ 1

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

1.      Предмет договору

1.1.  Учасник,  на умовах визначених даним Договором,   зобов’язується поставити  Замовнику, 32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (32.50.12-00.00 Стерилізатори медичні, хірургічні чи лабораторні), далі – Товар, а  Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Товар, на умовах встановлених  даним Договором.

1.2. Найменування та кількість Товару зазначено в специфікації, що додається до цього Договору та є його невід’ємною частиною (Додаток №1).

 

2.      Ціна договору

2.1. Ціна договору вказується в національній валюті України – гривні.

2.2. Ціна цього договору складає :

__________________________________________________________________ (визначається відповідно до суми, вказаної у в пропозиції конкурсних торгів) 

2.3. Ціна Товару включає всі податки і збори, що сплачені або мають бути сплачені в національній валюті України, витрати на транспортування, страхування, введення  Товару в експлуатацію  тощо.

2.4.  Замовник може зменшувати обсяги закупівлі  залежно від реального фінансування видатків, шляхом укладання додаткової угоди, попередивши про це Постачальника протягом  трьох робочих днів до дня укладання додаткової угоди. Повідомленням Постачальника  вважається направлення  Замовником на адресу Постачальника  рекомендованого повідомлення.

 

3.      Якість товару

3.1. Якість Товару повинна відповідати сертифікатам якості або відповідності виробника або іншим документам, що підтверджують відповідність Товару встановленим вимогам, якщо такі передбачені чинним законодавством України.

3.2. Комплектність Товару встановлюється згідно специфікації, яка є невід’ємною частиною  цього Договору (Додаток №1). 

3.3. Разом з Товаром  Постачальник повинен надати  Замовнику  копію Свідоцтва про державну реєстрацію, паспорт (або інший документ на Товар), на українській або російській мові,  який містить повну назву Товару, заводський номер та в якому  (після введення Товару в експлуатацію) проставляється відмітка про початок перебігу гарантійного строку.

 

4.      Порядок розрахунків

4.1. Замовник проводить оплату за фактично поставлений Товар до 31 грудня 2015 року.  У разі затримки бюджетного фінансування,  розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування даної  закупівлі.

4.2. Всі розрахунки на підставі даного договору здійснюються в національній валюті України  - гривні,  шляхом безготівкового розрахунку.

 

5.      Поставка товару

5.1. Учасник здійснює поставку Товару за адресою: 25009, Кіровоградська область,  м.Кіровоград, вул. Габдрахманова, буд 5.

5.2. Строк поставки товару:  протягом 2 (двох) робочих днів з моменту направлення  Замовником заявки на поставку Товару на електронну адресу  Постачальника,  але в будь-якому випадку після отримання Замовником   фінансування на здійснення даної закупівлі. 

5.3. Умови поставки: транспортом,  за рахунок Постачальника.

 

6.      Права та обов’язки сторін

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі (за  наявності бюджетного фінансування)  сплатити  за поставлений Товар.

6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно з накладною.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.2. Повернути накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.

6.2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством,  розірвати  даний договір.

6.3. Постачальник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим цим Договором.

6.3.3. У разі постачання Товару неналежної якості або Товару, що не буде відповідати умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний за свій рахунок усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості протягом 14  днів з дати пред’явлення  вимоги Замовником.  Всі витрати пов’язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та інше) несе Постачальник. На письмову вимогу Замовника на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації).

6.3.4. Здійснювати гарантійне обслуговування Товару  протягом  12 місяців  з дня підписання акту введення в експлуатацію.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.

 

7.      Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У випадку затримки поставки Товару понад термін, встановлений пунктом 5.2. цього Договору, Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 відсотка від  вартості непоставленого Товару за кожний день прострочення поставки Товару, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7 % (семи відсотків) від вартості непоставленого (неприйнятого) Товару.

7.3. За порушення умов зобов’язання щодо якості (комплектності)  Товару, що передбачено розділом ІІІ цього Договору з Постачальника стягується штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) вартості неякісного (некомплектного) Товару.

7.4. За порушення умов зобов’язання, викладеного  в пп.6.3.4.  Даного Договору Постачальник сплачує  Замовнику штрафні санкції у розмірі 20 % (двадцяти відсотків ) від вартості Договору, що не позбавляє Постачальника  обов’язку виконувати свої зобов’язання в натурі.

7.5. Замовник не несе відповідальності у разі прострочення оплати Товару, щопов’язана із затримкою бюджетного фінансування, або нездійсненням  (затримкою) оплати платіжних доручень Замовника органами  Державної казначейської служби. 

 

8.      Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідним компетентним органом. 

 

9.      Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

 

10.      Термін дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2015 року, а в частині  виконання сторонами зобов’язань щодо  розрахунків за поставлений Товар та  гарантійних  зобов’язань, до повного їх виконання.

 

11.      Гарантійні   зобов’язання

11.1. Гарантійний строк обслуговування Товару – 12 місяців з моменту введення Товару в експлуатацію.

11.2. Гарантійний строк зазначається в паспорті на Товар або в будь-якому іншому документі, що додається до Товару.

11.3 При виконанні гарантійного ремонту  Товару гарантійний строк збільшується на час перебування Товару в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли Замовник  звернувся з вимогою про усунення недоліків.

11.5.  При обміні Товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

11.6. Гарантійне зобов'язання не припиняється у разі неможливості виконання такого зобов'язання з причини відсутності необхідних для його виконання матеріалів, комплектуючих або запасних частин.

11.7.  У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Замовник, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

11.7.1. пропорційного зменшення ціни;

11.7.2. безоплатного усунення недоліків товару протягом 14 днів з моменту висунення вимоги Замовником;

11.7.3. відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

 

12.      Юридичні адреси та реквізити  сторін 

 

Ми ___________________________________________________, в особі ________________________________________,погоджуємось з істотними умовами Договору, викладеними в даному Додатку 3. 

 

М.П.             

П.І.Б.________________________________________________ підпис ______

 

 


 

ЛОТ 2

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

1.      Предмет договору

1.1. Учасник зобов’язується на умовах, визначених даним Договором поставити Замовнику   32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (32.50.13-20.00 Інструменти та прилади офтальмологічні), далі – Товар, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити зазначений Товар, на умовах визначених даним Договором.

1.2. Найменування та кількість Товару зазначено в специфікації, що додається до цього Договору та є його невід’ємною частиною (Додаток №1).

 

2.      Ціна договору

2.1. Ціна договору вказується в національній валюті України – гривні.

2.2. Ціна цього договору складає :

__________________________________________________________________ (визначається відповідно до суми, вказаної у в пропозиції конкурсних торгів) 

2.3. Ціна Товару включає всі податки і збори, що сплачені або мають бути сплачені в національній валюті України, витрати на транспортування, страхування, введення  Товару в експлуатацію  тощо.

2.4.  Замовник може зменшувати обсяги закупівлі  залежно від реального фінансування видатків, шляхом укладання додаткової угоди, попередивши про це Постачальника протягом  трьох робочих днів до дня укладання додаткової угоди. Повідомленням Постачальника  вважається направлення  Замовником на адресу Постачальника  рекомендованого повідомлення.

 

3.      Якість товару

3.1. Якість Товару повинна відповідати сертифікатам якості або відповідності виробника або іншим документам, що підтверджують відповідність Товару встановленим вимогам, якщо такі передбачені чинним законодавством України.

3.2. Комплектність Товару встановлюється згідно специфікації, яка є невід’ємною частиною  цього Договору (Додаток №1). 

3.3. Разом з Товаром  Постачальник повинен надати  Замовнику  копію Свідоцтва про державну реєстрацію, паспорт (або інший документ на Товар), на українській або російській мові,  який містить повну назву Товару, заводський номер та в якому  (після введення Товару в експлуатацію) проставляється відмітка про початок перебігу гарантійного строку.

 

4.      Порядок розрахунків

4.1. Замовник проводить оплату за фактично поставлений Товар до 31 грудня 2015 року.  У разі затримки бюджетного фінансування,  розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування даної  закупівлі.

4.2. Всі розрахунки на підставі даного договору здійснюються в національній валюті України  - гривні,  шляхом безготівкового розрахунку.

 

5.      Поставка товару

5.1. Учасник здійснює поставку Товару за адресою: 25009, Кіровоградська область, м.Кіровоград, вул. Габдрахманова, буд 5.

5.2. Строк поставки товару:  протягом 2 (двох) робочих днів з моменту направлення  Замовником заявки на поставку Товару на електронну адресу  Постачальника,  але в будь-якому випадку після отримання Замовником   фінансування на здійснення даної закупівлі. 

5.3. Умови поставки: транспортом,  за рахунок Постачальника.

 

6.      Права та обов’язки сторін

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі (за  наявності  бюджетного фінансування)  сплатити  за поставлений Товар.

6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно з накладною.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.2. Повернути накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.

6.2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством,  розірвати  даний договір.

6.3. Постачальник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим цим Договором.

6.3.3. У разі постачання Товару неналежної якості або Товару, що не буде відповідати умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний за свій рахунок усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості протягом 14 днів з дати пред’явлення вимоги Замовником. Всі витрати пов’язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та інше) несе Постачальник. На письмову вимогу Замовника на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації).

6.3.4. Здійснювати гарантійне обслуговування Товару  протягом  12 місяців  з дня підписання акту введення в експлуатацію.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.

 

7.      Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У випадку затримки поставки Товару понад термін, встановлений пунктом 5.2. цього Договору, Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 відсотка від  вартості непоставленого Товару за кожний день прострочення поставки Товару, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7 % (семи відсотків) від вартості непоставленого (неприйнятого) Товару.

7.3. За порушення умов зобов’язання щодо якості (комплектності)  Товару, що передбачено розділом ІІІ цього Договору з Постачальника стягується штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) вартості неякісного (некомплектного) Товару.

7.4. За порушення умов зобов’язання, викладеного  в пп.6.3.4.  Даного Договору Постачальник сплачує  Замовнику штрафні санкції у розмірі 20  %   (двадцяти відсотків) від вартості Договору, що не позбавляє Постачальника  обов’язку виконувати свої зобов’язання в натурі.

7.5. Замовник не несе відповідальності у разі прострочення оплати Товару, що пов’язана із затримкою бюджетного фінансування, або нездійсненням  (затримкою) оплати платіжних доручень Замовника органами  Державної казначейської служби. 

 

8.      Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідним компетентним органом. 

 

9.      Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

 

10.      Термін дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2015 року, а в частині  виконання сторонами зобов’язань щодо  розрахунків за поставлений Товар та  гарантійних  зобов’язань, до повного їх виконання.

 

11.      Гарантійні   зобов’язання

11.1. Гарантійний строк обслуговування Товару – 12 місяців з моменту введення Товару в експлуатацію.

11.2. Гарантійний строк зазначається в паспорті на Товар або в будь-якому іншому документі, що додається до Товару.

11.3 При виконанні гарантійного ремонту  Товару гарантійний строк збільшується на час перебування Товару в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли Замовник  звернувся з вимогою про усунення недоліків.

11.5.  При обміні Товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

11.6. Гарантійне зобов'язання не припиняється у разі неможливості виконання такого зобов'язання з причини відсутності необхідних для його виконання матеріалів, комплектуючих або запасних частин.

11.7.  У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Замовник, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

11.7.1. пропорційного зменшення ціни;

11.7.2. безоплатного усунення недоліків товару протягом 14 днів з моменту висунення вимоги Замовником;

11.7.3. відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

 

12.      Юридичні адреси та реквізити  сторін

 

Ми ___________________________________________________, в особі ________________________________________,погоджуємось з істотними умовами Договору, викладеними в даному Додатку 3. 

 

М.П.             

 

П.І.Б.________________________________________________ підпис ______

 

 


 

 Додаток 4

 

 

Перелік документів,

 що підтверджують відсутність передбачених законом підстав для відмови учаснику в участі у торгах згідно ст.17 Закону України

Відповідно до статті 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику, а зобов’язаний відхилити цінову пропозицію учасника у разі, якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

1-1) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону; 

2) службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

4) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

7) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації);

9) юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

 

2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:

 

1)  учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

УВАГА:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДСУТНІСТЬ ПІДСТАВ, РЕГЛАМЕНТОВАНИХ СТАТТЄЮ 17 НАДАЄТЬСЯ УЧАСНИКАМИ В ДОВІЛЬНІЙ ФОРМІ !!!!!!!

 

УЧАСНИК НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗМІСТ ДОВІДОК, ВИКЛАДЕНИХ  В ДОВІЛЬНІЙ ФОРМІ!!!!!!

Переможець торгів у строк, що не перевищує 5 з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 ЗУ « Про здійснення державних закупівель», а саме:

 

Відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до Закону; {З моменту початку функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, пункт 1-1 частини першої статті 17 буде діяти в редакції Закону № 679-VIII від 15.09.2015 - див. пункт 1 розділу II}

 

 

 

Документ, виданий уповноваженим органом,який підтверджує, що учасника не внесено до Єдиного Державного реєстру осіб, які вчинили корупційні, або пов’язані з корупцією правопорушення  

або  Інформація в довільній  формі про те, що  відомості про юридичну особу-учасника не вносилися  до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Та

Інформація щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку коли вони є обов’язковими відповідно до закону, із наданням копії антикорупційної програми та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми

 Або  Іінформація про відсутність   антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку коли вони є обов’язковими відповідно до закону.

 

 службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення

 

Юридична особа учасник надає  оригінал або нотаріально завірена копія інформаційної довідки з  Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, виданої відповідним уповноваженим органом Міністерства юстиції України із зазначенням в ньому інформації стосовно керівника та службової ( посадової) особи Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, видану не раніше 15 днів до дати розкриття

 

 Фізична особа учасник надає оригінал або нотаріально завірена копія інформаційної довідки з  Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, виданої відповідним уповноваженим органом Міністерства юстиції України із зазначенням в ньому інформації стосовно фізичної особи – Учасника, видану не раніше 15 днів до дати розкриття

 

суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

 

 

Довідка в довільній формі про те, що суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

або  інший документ на вибір учасника

 

 

 

фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки,виданої територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України про те, що  фізична особа ,яка є Учасником, до кримінальної відповідальності не притягувалася, не знятої чи не погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. Довідка повинна бути датована не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.

 

службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки,виданої територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України про те, що  службова ( посадова) особа учасника,яку уповноважено представляти його інтереси під час процедури закупівлі, до кримінальної відповідальності не притягувалася, не знятої чи не погашеної судимості не має  та в розшуку не перебуває. Довідка повинна бути датована не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.

 

учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

 

Повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, сформована автоматично через веб-сайт Міністерства  юстиції України за даними з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, распечатана Учасником.

Та

Довідка в довільній формі про те, що відносно учасника не відкрито ліквідаційну процедуру

 

  у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації);

 

Документ або інформація на вибір учасника, що містить зазначену інформацію

Увага! Подається тільки юридичними особами

 

учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

 

Оригінал  довідки органу державної податкової служби, що є дійсним на дату подання

 

учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

 

Копія Статуту ( за наявності)

або  інший документ на вибір учасника, що містить затребувану інформацію

 

 

учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України

Довідка в довільній формі про те, що Учасник  не зареєстрований в офшорних зонах

 

У разі якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати будь-який із документів, зазначених в цьому запиті, надається пояснювальна записка,складена у довільній формі із посиланням на норми чинного законодавства.

 

Замовник не вимагає від учасника документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої статті 17 ЗУ « Про здійснення державних закупівель» , а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

 

 


 

 

Додаток 5

 

 

 

Голові комітету з конкурсних торгів

_______________________________

_______________________________

 

 

 

 

Лист – згода

 

Відповідно до Закону України Про захист персональних даних»  від 01.06.10р. №2297- VI  даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до  моїх персональних  даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель» (в т.ч. щодо притягнення мене до адміністративної чи кримінальної відповідальності), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі запиту цінових пропозицій, цивільно-правових та господарських відносин).

 

 

 

Дата ______________

 

П.І.Б.   _________________/___________                                                                                                                 (підпис)                     (ПІБ)

  Обновлен 12 окт 2015. Создан 09 окт 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником