Комунальне некомерційне підприємство 'ПОЛІКЛІНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ' Міської ради міста Кропивницького'

 

Запит цiнових пропозицiй (ЛОТ 1 - повiтрянi стерилiзатори, ЛОТ 2 - щiлинна лампа)
ЗАПИТ 
цінових пропозицій

 

 

1. Замовник.

1.1. Найменування: комунальний заклад «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 36421504

1.3. Місцезнаходження: 25009, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Габдрахманова, буд.5

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35423101055470, МФО 823016,   в Управлінні  Державної  казначейської служби  України у м.Кіровограді  Кіровоградської області,  адреса: 25022, м.Кіровоград, вул.Велика Перспективна, буд.31.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

Цатурян Роман Олександрович

Начальник планово-економічного відділу

Тел./факс: (0522) 33-20-50

Електронна адреса: klpzpo@ukr.net

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 159 200,00 грн (сто п’ятдесят дев’ять тисяч двісті грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 7% - 10 414,95 грн. (десять тисяч чотириста чотирнадцять грн. 95 коп)

 ЛОТ 1 –  34 200,00 грн. (в т.ч. ПДВ – 2 237,38 грн.) 

 ЛОТ 2 – 125 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ – 8 177,57 грн.), 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.kzpo.io.ua 

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі: 32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (ЛОТ 1: 32.50.12-00.00 Стерилізатори медичні, хірургічні чи лабораторні; ЛОТ 2: 32.50.13-20.00 Інструменти та прилади офтальмологічні)

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: опис наведено в Додатку 2 запиту цінових пропозицій 

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг:

ЛОТ 1: 25009, Кіровоградська область, м.Кіровоград, вул.Габдрахманова, буд.5

ЛОТ 2: 25009, Кіровоградська область, м.Кіровоград, вул.Габдрахманова, буд.5

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг:  

ЛОТ 1: протягом 2 (двох) робочих днів з моменту направлення  Замовником заявки на поставку Товару на електронну адресу  Постачальника,  але в будь-якому випадку після отримання Замовником   фінансування на здійснення даної закупівлі

ЛОТ 2: протягом 2 (двох) робочих днів з моменту направлення  Замовником заявки на поставку Товару на електронну адресу  Постачальника,  але в будь-якому випадку після отримання Замовником   фінансування на здійснення даної закупівлі

5. Основні умови договору: основні умови договору визначаються Замовником з урахуванням положень Цивільного і  Господарського кодексів України та Закону та відповідно до Додатку 3 запиту цінових пропозицій. 

6. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів 

7. Подання цінових пропозицій.

7.1. Місце та спосіб подання: 25009, Кіровоградська обл.,   м. Кіровоград, вул. Габдрахманова, буд.5, кабінет 308 (приймальня головного лікаря), особисто або поштою 

7.2. Строк: 30.09.2015р. до 08:30 

8. Розкриття цінових пропозицій.

8.1. Місце. 25009, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул. Габдрахманова, буд.5, кабінет 308 (приймальня головного лікаря) 

8.2. Дата: 30.09.2015р.   

8.3. Час: 09:00 

9. Додаткова інформація: Додатки до запиту цінових пропозицій розміщено в розділі «Державні закупівлі» на сайті www.kzpo.io.ua  

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Головний лікар                                                                     Амбарна О.М.

 

М.П.

  

ІНСТРУКЦІЯ

УЧАСНИКАМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

 

       Комунальний заклад “Поліклінічне об’єднання м.Кіровограда» пропонує Вам прийняти участь у запиті цінових пропозицій на закупівлю:  

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні 

(ЛОТ 1: 32.50.12-00.00 Стерилізатори медичні, хірургічні чи лабораторні;

 ЛОТ 2: 32.50.13-20.00 Інструменти та прилади офтальмологічні)

Медико-технічні вимоги (характеристики) наведено в Додатку 2 до цього листа.  

Цінова пропозиція подається  за формою, наведеною у Додатку 1 до цього листа, за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності)  у запечатаному конверті та з надписом предмета закупівлі, поштової адреси учасника, повної назви учасника, кода ЄДРПОУ, та повинна містити надпис «Не вскривати до  30.09.2015 року до 09 години 00 хвилин»  Цінова пропозиція повинна бути подана  не пізніше кінцевого терміну, встановленого Замовником для її подання.

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

У складі цінової пропозиції подаються документи оформлені  згідно  Додатків  1 - 5 до цього листа. Усі документи, що мають відношення до цінової пропозиції, та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.  Всі інші документи (в тому числі інформація щодо підтвердження відповідності товарів вимогам запиту), що мають відношення до пропозиції можуть бути складені як українською, так і російською мовами, а у разі надання цих документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською чи російською мовами. Переклад  повинен бути посвідчений підписом  та печаткою (за наявності) учасника торгів.

У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, яка здійснює свою діяльність без печатки,  то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи.

Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів, оформлених не за формами, зазначеними в додатках до запиту цінових пропозицій та підписаних невідповідним чином, несе Учасник.

Кожний учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Пропозиція може містити як документи за двумя лотами, так і за одним (за бажанням учасника). Усі документи, що мають відношення до цінової пропозиції, складаються українською мовою.

В ціновій пропозиції учасник повинен зазначити ціну з урахуванням ПДВ,  витрат на транспортування, страхування,  навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), інших платежів, що сплачені або мають бути сплачені і остаточно виводиться  підсумкова ціна пропозиції. Вартість цінової пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Ціна пропозиції зазначається у національній валюті (гривні).

Під час розкриття цінових пропозицій складається протокол за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому з учасників на його запит протягом одного робочого дня з дня  надходження такого запиту.

Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з дня розкриття цінових пропозицій.

Критерієм оцінки є ціна. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій  визнається учасник,  який подав пропозицію,  що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

Замовник акцептує  цінову  пропозицію   в   день   визначення переможця.  Протягом  одного  робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції,  а всім учасникам -  повідомлення  про  результати  процедури  запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

Повідомлення про  акцепт   цінової   пропозиції  обов'язково безоплатно   оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

Замовник укладає   з   переможцем   договір   про   закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше  ніж  три  робочих  днів  з  дня  оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про  акцепт  цінової  пропозиції,  але  не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

         Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних  дій, виявлених у поданій ціновій пропозиції під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав цінову пропозицію. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

- при розбіжності між сумою прописом та в цифрах сума прописом є визначальною;

- якщо результат додавання числових даних не відповідає вказаній сумі, то розглядатися буде вірно виконане складання.

Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його цінова пропозиція  відхиляється.

Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 Закону.

  

Додатки:

  1. Форма «Цінова пропозиція» (додаток 1);
  2. Медико-технічні вимоги  (додаток 2);
  3. Істотні умови договору (додаток 3);
  4. Перелік документів, що підтверджують відсутність передбачених Законом підстав для відмови учаснику в участі у торгах згідно ст. 17 Закону (додаток 4);
  5. Лист – згода (додаток 5)

 

  

Голова комітету з конкурсних торгів,

Головний лікар

Амбарна О.М.                                                           _____________

                                                                                       (підпис ) М.П

 

 


 

 

Додаток 1

 

ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

Ми, ________________________________________________________________,

(назва Учасника)

надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі запиту цінових пропозицій на закупівлю: 32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (ЛОТ 1: 32.50.12-00.00 Стерилізатори медичні, хірургічні чи лабораторні; ЛОТ 2: 32.50.13-20.00 Інструменти та прилади офтальмологічні), згідно з медико-технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на загальну суму ___________________________________________________________ гривень, 

(сума цифрами та прописом)

в тому числі ПДВ _____________________________ гривень за наступними цінами:

                                                   (сума цифрами та прописом) 

 

 

ЛОТ 1

№ п/п

Найменування
продукції

Одиниця виміру

Загальна кількість

Ціна за одиницю виміру продукції в грн. (без ПДВ, з тарою, витратами на завантаження продукції в місцях навантаження, транспортними та іншими витратами)

ПДВ

Загальна сума вартості продукції в грн. (з ПДВ
з тарою, витратами на завантаження продукції в місцях навантаження, транспортними та іншими витратами)

 1

Повітряний стерилізатор

Шт

3

 

 

 

Вартість продукції без ПДВ

 

 

крім того ПДВ

 

 

Загальна вартість продукції з ПДВ

 

 

 

 

 

ЛОТ 2

№ п/п

Найменування
продукції

Одиниця виміру

Загальна кількість

Ціна за одиницю виміру продукції в грн. (без ПДВ, з тарою, витратами на завантаження продукції в місцях навантаження, транспортними та іншими витратами)

ПДВ

Загальна сума вартості продукції в грн. (з ПДВ
з тарою, витратами на завантаження продукції в місцях навантаження, транспортними та іншими витратами)

 1

Щілинна лампа

Шт

1

 

 

 

Вартість продукції без ПДВ

 

 

крім того ПДВ

 

 

Загальна вартість продукції з ПДВ

 

 

 

     1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваш запит разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша цінова пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

        2.  Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття цінових пропозицій. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через 3 робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

Строк поставки Товару:   

ЛОТ 1 : протягом 2 (двох) робочих днів з моменту направлення  Замовником заявки на поставку Товару на електронну адресу  Постачальника,  але в будь-якому випадку після отримання Замовником   фінансування на здійснення даної закупівлі. 

ЛОТ 2 : протягом 2 (двох) робочих днів з моменту направлення  Замовником заявки на поставку Товару на електронну адресу  Постачальника,  але в будь-якому випадку після отримання Замовником   фінансування на здійснення даної закупівлі.  

 

 

 

 

Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа

 

_____________________

 

________________________

 

(підпис)

МП (за наявності)

(ініціали та прізвище)

 

 


 

Додаток 2

Медико-технічні вимоги

 

ЛОТ 1

Ми (я) ___________________________________________________, в особі ________________________________________,підтверджуємо (ю), що Товар, що буде поставлятися нами (мною), у разі визнання нас (мене) переможцем даної процедури закупівлі, буде відповідати наступним медико-технічним вимогам:

 

Медико-технічні вимоги до повітряного стерилізатора

 

Найменування параметру

Вимоги

Відповідність

(так/ні)

з посиланням на сторінку

технічного опису, або паспорту виробника

 

Повітряний стерилізатор – 3 шт.

1

Розміри стерилізаційної камери, (ш, в, д), мм, не менше

320 х 570 х 420

 

2

Автоматично підтримувані температури в стерилізаційній камері в діапазоні, ºС

50…200

 

3

Відключення температури по об’єму  стерилізаційної камери, від заданного значення, ºС

±3

 

4

Час нагріву до температури стерилізації, хв

30

 

5

Час, який задається стерилізаційній витримки

1…999

 

6

Максимальна потужність, яка споживається стерилізатором, кВт, не більше

2,5

 

7

Стерилізатор працює від однофазної мережі змінного струму::

     напруга, Вт

     частота, Гц

 

 

220 ± 10%

50

 

 

Дата виготовлення Товару повинна бути 2014 або 2015 року. 

     

Учасники підписують та ставлять печатку (за наявності) на кожній сторінці медико-технічних вимог!

 

 

Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа

 

_____________________

 

________________________

 

(підпис)

МП (за наявності)

(ініціали та прізвище)

 

 

ЛОТ 2

Ми (я) ___________________________________________________, в особі ________________________________________,підтверджуємо (ю), що Товар, що буде поставлятися нами (мною), у разі визнання нас (мене) переможцем даної процедури закупівлі, буде відповідати наступним медико-технічним вимогам:

 

Медико-технічні вимоги до щілинної лампи

 

Найменування параметру

Вимоги

Відповідність

(так/ні)

з посиланням на сторінку

технічного опису, або паспорту виробника

 

Щілинна лампа – 1 шт.

1

Збільшення

не менше 5х-кратного (6х, 10х, 16х, 25х, 40х)

 

2

Фільтри

синій, "без червоного", теплопоглинаючий, сірий

 

3

Міжзіночка відстань

55-80 мм

 

4

Ширина щілини

0-12 мм

 

5

Освітлення

галогенова лампа 12В 30Вт

 

6

Окуляр

12.5х

 

7

Область поля зору

38.5мм; 22.2мм; 15.2мм; 10.5мм; 6.7 мм

 

8

Відстань від очей пацієнта  до зеркальної поверхні робочої області

80 мм

 

9

Освітлювач

верхнє освітлення

 

10

Наявність столешниці

 так

 

 

Дата виготовлення Товару повинна бути 2014 або 2015 року.

 

 

 

 

 

 

    Учасники підписують та ставлять печатку (за наявності) на кожній сторінці медико-технічних вимог!

 

 

Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа

 

_____________________

 

________________________

 

(підпис)

МП (за наявності)

(ініціали та прізвище)

 


 

 

Додаток 3

ЛОТ 1

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

1.      Предмет договору

1.1.  Учасник,  на умовах визначених даним Договором,   зобов’язується поставити  Замовнику, 32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (32.50.12-00.00 Стерилізатори медичні, хірургічні чи лабораторні), далі – Товар, а  Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Товар, на умовах встановлених  даним Договором.

1.2. Найменування та кількість Товару зазначено в специфікації, що додається до цього Договору та є його невід’ємною частиною (Додаток №1).

 

2.      Ціна договору

2.1. Ціна договору вказується в національній валюті України – гривні.

2.2. Ціна цього договору складає :

__________________________________________________________________ (визначається відповідно до суми, вказаної у в пропозиції конкурсних торгів) 

2.3. Ціна Товару включає всі податки і збори, що сплачені або мають бути сплачені в національній валюті України, витрати на транспортування, страхування, введення  Товару в експлуатацію  тощо.

2.4.  Замовник може зменшувати обсяги закупівлі  залежно від реального фінансування видатків, шляхом укладання додаткової угоди, попередивши про це Постачальника протягом  трьох робочих днів до дня укладання додаткової угоди. Повідомленням Постачальника  вважається направлення  Замовником на адресу Постачальника  рекомендованого повідомлення.

 

3.      Якість товару

3.1. Якість Товару повинна відповідати сертифікатам якості або відповідності виробника або іншим документам, що підтверджують відповідність Товару встановленим вимогам, якщо такі передбачені чинним законодавством України.

3.2. Комплектність Товару встановлюється згідно специфікації, яка є невід’ємною частиною  цього Договору (Додаток №1). 

3.3. Разом з Товаром  Постачальник повинен надати  Замовнику  копію Свідоцтва про державну реєстрацію, паспорт (або інший документ на Товар), на українській або російській мові,  який містить повну назву Товару, заводський номер та в якому  (після введення Товару в експлуатацію) проставляється відмітка про початок перебігу гарантійного строку.

 

4.      Порядок розрахунків

4.1. Замовник проводить оплату за фактично поставлений Товар до 31 грудня 2015 року.  У разі затримки бюджетного фінансування,  розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування даної  закупівлі.

4.2. Всі розрахунки на підставі даного договору здійснюються в національній валюті України  - гривні,  шляхом безготівкового розрахунку.

 

5.      Поставка товару

5.1. Учасник здійснює поставку Товару за адресою: 25009, Кіровоградська область,  м.Кіровоград, вул. Габдрахманова, буд 5.

5.2. Строк поставки товару:  протягом 2 (двох) робочих днів з моменту направлення  Замовником заявки на поставку Товару на електронну адресу  Постачальника,  але в будь-якому випадку після отримання Замовником   фінансування на здійснення даної закупівлі. 

5.3. Умови поставки: транспортом,  за рахунок Постачальника.

 

6.      Права та обов’язки сторін

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі (за  наявності бюджетного фінансування)  сплатити  за поставлений Товар.

6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно з накладною.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.2. Повернути накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.

6.2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством,  розірвати  даний договір.

6.3. Постачальник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим цим Договором.

6.3.3. У разі постачання Товару неналежної якості або Товару, що не буде відповідати умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний за свій рахунок усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості протягом 14  днів з дати пред’явлення  вимоги Замовником.  Всі витрати пов’язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та інше) несе Постачальник. На письмову вимогу Замовника на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації).

6.3.4. Здійснювати гарантійне обслуговування Товару  протягом  12 місяців  з дня підписання акту введення в експлуатацію.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.

 

7.      Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У випадку затримки поставки Товару понад термін, встановлений пунктом 5.2. цього Договору, Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 відсотка від  вартості непоставленого Товару за кожний день прострочення поставки Товару, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7 % (семи відсотків) від вартості непоставленого (неприйнятого) Товару.

7.3. За порушення умов зобов’язання щодо якості (комплектності)  Товару, що передбачено розділом ІІІ цього Договору з Постачальника стягується штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) вартості неякісного (некомплектного) Товару.

7.4. За порушення умов зобов’язання, викладеного  в пп.6.3.4.  Даного Договору Постачальник сплачує  Замовнику штрафні санкції у розмірі 20 % (двадцяти відсотків ) від вартості Договору, що не позбавляє Постачальника  обов’язку виконувати свої зобов’язання в натурі.

7.5. Замовник не несе відповідальності у разі прострочення оплати Товару, щопов’язана із затримкою бюджетного фінансування, або нездійсненням  (затримкою) оплати платіжних доручень Замовника органами  Державної казначейської служби. 

 

8.      Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідним компетентним органом. 

 

9.      Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

 

10.      Термін дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2015 року, а в частині  виконання сторонами зобов’язань щодо  розрахунків за поставлений Товар та  гарантійних  зобов’язань, до повного їх виконання.

 

11.      Гарантійні   зобов’язання

11.1. Гарантійний строк обслуговування Товару – 12 місяців з моменту введення Товару в експлуатацію.

11.2. Гарантійний строк зазначається в паспорті на Товар або в будь-якому іншому документі, що додається до Товару.

11.3 При виконанні гарантійного ремонту  Товару гарантійний строк збільшується на час перебування Товару в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли Замовник  звернувся з вимогою про усунення недоліків.

11.5.  При обміні Товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

11.6. Гарантійне зобов'язання не припиняється у разі неможливості виконання такого зобов'язання з причини відсутності необхідних для його виконання матеріалів, комплектуючих або запасних частин.

11.7.  У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Замовник, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

11.7.1. пропорційного зменшення ціни;

11.7.2. безоплатного усунення недоліків товару протягом 14 днів з моменту висунення вимоги Замовником;

11.7.3. відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

 

12.      Юридичні адреси та реквізити  сторін 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми ___________________________________________________, в особі ________________________________________,погоджуємось з істотними умовами Договору, викладеними в даному Додатку 3. 

 

М.П.             

П.І.Б.________________________________________________ підпис ______

 

 

 

ЛОТ 2

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

1.      Предмет договору

1.1. Учасник зобов’язується на умовах, визначених даним Договором поставити Замовнику   32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (32.50.13-20.00 Інструменти та прилади офтальмологічні), далі – Товар, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити зазначений Товар, на умовах визначених даним Договором.

1.2. Найменування та кількість Товару зазначено в специфікації, що додається до цього Договору та є його невід’ємною частиною (Додаток №1).

 

2.      Ціна договору

2.1. Ціна договору вказується в національній валюті України – гривні.

2.2. Ціна цього договору складає :

__________________________________________________________________ (визначається відповідно до суми, вказаної у в пропозиції конкурсних торгів) 

2.3. Ціна Товару включає всі податки і збори, що сплачені або мають бути сплачені в національній валюті України, витрати на транспортування, страхування, введення  Товару в експлуатацію  тощо.

2.4.  Замовник може зменшувати обсяги закупівлі  залежно від реального фінансування видатків, шляхом укладання додаткової угоди, попередивши про це Постачальника протягом  трьох робочих днів до дня укладання додаткової угоди. Повідомленням Постачальника  вважається направлення  Замовником на адресу Постачальника  рекомендованого повідомлення.

 

3.      Якість товару

3.1. Якість Товару повинна відповідати сертифікатам якості або відповідності виробника або іншим документам, що підтверджують відповідність Товару встановленим вимогам, якщо такі передбачені чинним законодавством України.

3.2. Комплектність Товару встановлюється згідно специфікації, яка є невід’ємною частиною  цього Договору (Додаток №1). 

3.3. Разом з Товаром  Постачальник повинен надати  Замовнику  копію Свідоцтва про державну реєстрацію, паспорт (або інший документ на Товар), на українській або російській мові,  який містить повну назву Товару, заводський номер та в якому  (після введення Товару в експлуатацію) проставляється відмітка про початок перебігу гарантійного строку.

 

4.      Порядок розрахунків

4.1. Замовник проводить оплату за фактично поставлений Товар до 31 грудня 2015 року.  У разі затримки бюджетного фінансування,  розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування даної  закупівлі.

4.2. Всі розрахунки на підставі даного договору здійснюються в національній валюті України  - гривні,  шляхом безготівкового розрахунку.

 

5.      Поставка товару

5.1. Учасник здійснює поставку Товару за адресою: 25009, Кіровоградська область, м.Кіровоград, вул. Габдрахманова, буд 5.

5.2. Строк поставки товару:  протягом 2 (двох) робочих днів з моменту направлення  Замовником заявки на поставку Товару на електронну адресу  Постачальника,  але в будь-якому випадку після отримання Замовником   фінансування на здійснення даної закупівлі. 

5.3. Умови поставки: транспортом,  за рахунок Постачальника.

 

6.      Права та обов’язки сторін

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі (за  наявності  бюджетного фінансування)  сплатити  за поставлений Товар.

6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно з накладною.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.2. Повернути накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.

6.2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством,  розірвати  даний договір.

6.3. Постачальник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим цим Договором.

6.3.3. У разі постачання Товару неналежної якості або Товару, що не буде відповідати умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний за свій рахунок усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості протягом 14 днів з дати пред’явлення вимоги Замовником. Всі витрати пов’язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та інше) несе Постачальник. На письмову вимогу Замовника на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації).

6.3.4. Здійснювати гарантійне обслуговування Товару  протягом  12 місяців  з дня підписання акту введення в експлуатацію.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.

 

7.      Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У випадку затримки поставки Товару понад термін, встановлений пунктом 5.2. цього Договору, Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 відсотка від  вартості непоставленого Товару за кожний день прострочення поставки Товару, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7 % (семи відсотків) від вартості непоставленого (неприйнятого) Товару.

7.3. За порушення умов зобов’язання щодо якості (комплектності)  Товару, що передбачено розділом ІІІ цього Договору з Постачальника стягується штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) вартості неякісного (некомплектного) Товару.

7.4. За порушення умов зобов’язання, викладеного  в пп.6.3.4.  Даного Договору Постачальник сплачує  Замовнику штрафні санкції у розмірі 20  %   (двадцяти відсотків) від вартості Договору, що не позбавляє Постачальника  обов’язку виконувати свої зобов’язання в натурі.

7.5. Замовник не несе відповідальності у разі прострочення оплати Товару, що пов’язана із затримкою бюджетного фінансування, або нездійсненням  (затримкою) оплати платіжних доручень Замовника органами  Державної казначейської служби. 

 

8.      Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідним компетентним органом. 

 

9.      Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

 

10.      Термін дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2015 року, а в частині  виконання сторонами зобов’язань щодо  розрахунків за поставлений Товар та  гарантійних  зобов’язань, до повного їх виконання.

 

11.      Гарантійні   зобов’язання

11.1. Гарантійний строк обслуговування Товару – 12 місяців з моменту введення Товару в експлуатацію.

11.2. Гарантійний строк зазначається в паспорті на Товар або в будь-якому іншому документі, що додається до Товару.

11.3 При виконанні гарантійного ремонту  Товару гарантійний строк збільшується на час перебування Товару в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли Замовник  звернувся з вимогою про усунення недоліків.

11.5.  При обміні Товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

11.6. Гарантійне зобов'язання не припиняється у разі неможливості виконання такого зобов'язання з причини відсутності необхідних для його виконання матеріалів, комплектуючих або запасних частин.

11.7.  У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Замовник, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

11.7.1. пропорційного зменшення ціни;

11.7.2. безоплатного усунення недоліків товару протягом 14 днів з моменту висунення вимоги Замовником;

11.7.3. відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

 

12.      Юридичні адреси та реквізити  сторін

 

 

 

 

 

 

Ми ___________________________________________________, в особі ________________________________________,погоджуємось з істотними умовами Договору, викладеними в даному Додатку 3. 

 

М.П.             

 

П.І.Б.________________________________________________ підпис ______

 

 

 


 

Додаток 4

Перелік документів,

що підтверджують відсутність передбачених Законом підстав

для відмови учаснику в участі у торгах згідно ст. 17 Закону


Підстава для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі 

Документи, що підтверджують відсутність підстави для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі 

Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника  винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі.

 

Довідка складається в довільній формі, підписується уповноваженою особою учасника та завіряється печаткою. Вона повинна містити інформацію, що учасник не пропонує, не дає і не погоджується дати винагороду з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця. 

Відомості про юридичну особу,яка є учасником попередньої кваліфікації,внесено до Єдиного державного реєстру осіб,які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону

 Зазначені документи  подаються  виключно юридичними особами:

-         Інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником,  не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні  або пов’язані з корупцією правопорушення

-         Інформація щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вини не є обов’язковими відповідно до закону.

Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення 

Оригінал або  нотаріальна копія   інформаційної  довідки з Єдиного державного реєстру осіб які вчинили корупційні правопорушення

Ця довідка повинна бути видана не раніше двох місяців до фактичної дати розкриття, видається відповідним   управлінням юстиції в областях.

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)

Довідка складається в довільній формі, підписується уповноваженою особою учасника та завіряється печаткою. Вона повинна містити інформацію, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

Оригінал або нотаріально завірена копія Довідки  Управління МВС України (про відсутність судимостей  за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку).

 Ця довідка повинна бути видана не раніше двох місяців до фактичної дати розкриття.

 

* Довідка подається виключно у разі коли Учасник – фізична особа (фізична особа – підприємець).

Службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку     

Оригінал або нотаріально завірена копія Довідки  Управління МВС України (про відсутність судимостей  за злочин вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку).

Ця довідка повинна бути видана не раніше двох місяців до фактичної дати розкриття.

 

 * Довідка подається Учасником -  юридичною особою та надається на  осіб, які підписують документацію конкурсних торгів та   уповноважені підписувати договір про закупівлю.

 ** Додатково довідка повинна надаватись також  на  особу /осіб  (у разі їх наявності),  які будуть представляти юридичну особу під час розкриття цінових пропозицій . У разі якщо під час розкриття цінових пропозицій  юридичну особу не будуть представляти представники,  даний документ подається лише у випадках, що зазначені  в абзаці, позначеному *

Пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника

Довідка складається в довільній формі, підписується уповноваженою особою учасника та завіряється печаткою. Вона повинна містити інформацію, що учасник не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника.

Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура

Інформаційна довідка  з Єдиного Реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.                       ( Роздрукувати  інформаційну довідку можна на офіційному сайті Міністерства  юстиції в кабінеті електронних сервісів)

Також надати довідку, яка складається в довільній формі, підписується уповноваженою особою учасника та завіряється печаткою. Вона повинна містити інформацію, що учасник підтверджує, що відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру. 

Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) 

Оригінал довідки, або нотаріально завірена копія  довідки з податкової інспекції  про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету. Ця довідка повинна  бути дійсною  станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.  

Учасник не проводить господарську діяльність відповідно до положень його статуту 

Лист в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою. В цьому листі повинна бути інформація про статус учасника з посиланням на відповідний розділ (пункт, абзац тощо) документів, в яких зазначено, що учасник веде господарську діяльність щодо предмету закупівлі.

-  завірена копія статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб) ; 

-  оригінал (або нотаріально завірена копія)  витягу  з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

Учасник зареєстрований в офшорних зонах

Щодо резидентів України – оригінал або                                   (нотаріально завірена копія)  витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців)  із зазначенням пункту "Місцезнаходження".

Для нерезидентів України – витяг із судового або торгового, або банківського реєстрів. 

Інші вимоги

1. Відомості з ЄДРПОУ (завірена учасником  копія довідки ЄДРПОУ)    (за наявності).

2. Завірена учасником копія довідки при присвоєння ідентифікаційного коду для фізичних осіб (за наявності);

3.  Завірена учасником копія паспорту (для фізичних осіб);

4. Відповідність цінової пропозиції учасника медико-технічним вимогам Замовника згідно Додатку №2 (заповнити таблицю, наведену в даному додатку) та включаючи  всі документи зазначені у даному додатку;

5. Відповідність цінової пропозиції істотним умовам договору Замовника згідно Додатку №3.

6. Лист згода згідно Додатку 5.

 

 

*Примітки: 

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність документів Учасника  вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

* У разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати ( надавати)  будь-який із документів зазначених в цій документації,  такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів. 

* * Якщо Учасник здійснює свою діяльність без використання печатки, відбиток печатки не проставляється  

***Відповідальність за достовірність інформації наданої в ціновій пропозиції  несе Учасник. 

 

Додаток 5

 

 

 

Голові комітету з конкурсних торгів

_______________________________

_______________________________

 

 

 

 

Лист – згода

 

Відповідно до Закону України Про захист персональних даних»  від 01.06.10р. №2297- VI  даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до  моїх персональних  даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель» (в т.ч. щодо притягнення мене до адміністративної чи кримінальної відповідальності), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі запиту цінових пропозицій, цивільно-правових та господарських відносин).

 

 

 

Дата ______________

 

П.І.Б.   _________________/___________                                                                                                                 (підпис)                     (ПІБ)

Підстава для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі 

Документи, що підтверджують відсутність підстави для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі 

Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника  винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі.

 

Довідка складається в довільній формі, підписується уповноваженою особою учасника та завіряється печаткою. Вона повинна містити інформацію, що учасник не пропонує, не дає і не погоджується дати винагороду з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця. 

Відомості про юридичну особу,яка є учасником попередньої кваліфікації,внесено до Єдиного державного реєстру осіб,які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону

 Зазначені документи  подаються  виключно юридичними особами:

-         Інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником,  не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні  або пов’язані з корупцією правопорушення

-         Інформація щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вини не є обов’язковими відповідно до закону.

Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення 

Оригінал або  нотаріальна копія   інформаційної  довідки з Єдиного державного реєстру осіб які вчинили корупційні правопорушення

Ця довідка повинна бути видана не раніше двох місяців до фактичної дати розкриття, видається відповідним   управлінням юстиції в областях.

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)

Довідка складається в довільній формі, підписується уповноваженою особою учасника та завіряється печаткою. Вона повинна містити інформацію, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

Оригінал або нотаріально завірена копія Довідки  Управління МВС України (про відсутність судимостей  за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку).

 Ця довідка повинна бути видана не раніше двох місяців до фактичної дати розкриття.

 

* Довідка подається виключно у разі коли Учасник – фізична особа (фізична особа – підприємець).

Службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку     

Оригінал або нотаріально завірена копія Довідки  Управління МВС України (про відсутність судимостей  за злочин вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку).

Ця довідка повинна бути видана не раніше двох місяців до фактичної дати розкриття.

 

 * Довідка подається Учасником -  юридичною особою та надається на  осіб, які підписують документацію конкурсних торгів та   уповноважені підписувати договір про закупівлю.

 ** Додатково довідка повинна надаватись також  на  особу /осіб  (у разі їх наявності),  які будуть представляти юридичну особу під час розкриття цінових пропозицій . У разі якщо під час розкриття цінових пропозицій  юридичну особу не будуть представляти представники,  даний документ подається лише у випадках, що зазначені  в абзаці, позначеному *

Пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника

Довідка складається в довільній формі, підписується уповноваженою особою учасника та завіряється печаткою. Вона повинна містити інформацію, що учасник не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника.

Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура

Інформаційна довідка  з Єдиного Реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.                       ( Роздрукувати  інформаційну довідку можна на офіційному сайті Міністерства  юстиції в кабінеті електронних сервісів)

Також надати довідку, яка складається в довільній формі, підписується уповноваженою особою учасника та завіряється печаткою. Вона повинна містити інформацію, що учасник підтверджує, що відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру. 

Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) 

Оригінал довідки, або нотаріально завірена копія  довідки з податкової інспекції  про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету. Ця довідка повинна  бути дійсною  станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.  

Учасник не проводить господарську діяльність відповідно до положень його статуту 

Лист в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою. В цьому листі повинна бути інформація про статус учасника з посиланням на відповідний розділ (пункт, абзац тощо) документів, в яких зазначено, що учасник веде господарську діяльність щодо предмету закупівлі.

-  завірена копія статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб) ; 

-  оригінал (або нотаріально завірена копія)  витягу  з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

Учасник зареєстрований в офшорних зонах

Щодо резидентів України – оригінал або                                   (нотаріально завірена копія)  витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців)  із зазначенням пункту "Місцезнаходження".

Для нерезидентів України – витяг із судового або торгового, або банківського реєстрів. 

Інші вимоги

1. Відомості з ЄДРПОУ (завірена учасником  копія довідки ЄДРПОУ)    (за наявності).

2. Завірена учасником копія довідки при присвоєння ідентифікаційного коду для фізичних осіб (за наявності);

3.  Завірена учасником копія паспорту (для фізичних осіб);

4. Відповідність цінової пропозиції учасника медико-технічним вимогам Замовника згідно Додатку №2 (заповнити таблицю, наведену в даному додатку) та включаючи  всі документи зазначені у даному додатку;

5. Відповідність цінової пропозиції істотним умовам договору Замовника згідно Додатку №3.

6. Лист згода згідно Додатку 5.

 Обновлен 23 сен 2015. Создан 12 сен 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником