Комунальне некомерційне підприємство 'ПОЛІКЛІНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ' Міської ради міста Кропивницького'

 

Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 лютого 2000 року N 33

Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 20 червня 2002 року N 231,
наказом Академії медичних наук України,
 Міністерства охорони здоров'я України
 від 30 вересня 2003 року N 65/462,
 наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 2 грудня 2004 року N 592,
 від 16 грудня 2004 року N 630,
 від 2 листопада 2007 року N 688,
 від 12 березня 2008 року N 122

(Зміни, передбачені пунктом 1.6 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 2 листопада 2007 року N 688 до додатка 46 цього наказу, не внесені у зв'язку з некоректністю вказівок до змін)

(Зміни, передбачені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 березня 2008 року N 122 до підпункту "а" таблиці пункту 61 додатка 1, до пункту 1 розділу I додатка 31 та до графи 2 розділу І додатка 39 не внесені у зв'язку з некоректністю вказівок до змін)

 

(Зміни, передбачені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 березня 2008 року N 122 до графи 2 розділу I додатка 39, не внесені у зв'язку з некоректністю вказівок до змін)

(На часткову зміну цього наказу передбачено посаду медичної сестри (фельдшера) із розрахунку 1 посада на 400 учнів, але не менше 0,25 посади; та лікаря-педіатра із розрахунку 1 посада на 1000 учнів загальноосвітнього навчального закладу, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11 листопада 2008 року N 13/1-2)

(У додатках 38 - 44 після слова "помічник" слово "епідеміолога" замінено на слова "лікаря-епідеміолога" згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 березня 2008 року N 122)

(У всіх додатках до наказу: у назвах додатків виключено слово "тимчасові"; назву розділів "Середній медичний персонал" замінено на назву "Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники"; назву розділів "Молодший медичний персонал" замінено на назву "Молодший медичний та інший персонал"; назву розділів "Педагогічний персонал" замінено на назву "Педагогічні працівники та інші фахівці і спеціалісти" згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 березня 2008 року N 122)

(У додатках 1 - 52 до цього наказу назву посади "психолог" потрібно замінити на назву "лікар-психолог" або "практичний психолог" в залежності від профілю закладу та його функцій згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 березня 2008 року N 122)

 

На виконання п. 4 наказу МОЗ України від 17.11.98 N 326 "Про зупинення дії наказу МОЗ України від 24.06.98 N 172 "Про тимчасові штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" у зв'язку із доопрацюванням штатних нормативів закладів охорони здоров'я наказую:

1. Затвердити штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я:

структурних підрозділів лікувально-профілактичних закладів, діагностичних центрів, центрів медичної статистики (додаток 26);

поліклінік, розташованих у містах з населенням понад 25 тис. чол. (додаток 29);

централізованих бухгалтерій при бюджетних закладах охорони здоров'я (додаток 45);

адміністративно-управлінського та господарсько-обслуговувального персоналу закладів охорони здоров'я (крім аптечних) (додаток 46);

2. Надати право керівникам закладів охорони здоров'я у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади, не передбачені штатними нормативами для даного закладу, за рахунок посад інших структурних підрозділів в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії медичного (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал), фармацевтичного персоналу, адміністративно-управлінського, крім заступників керівників, та господарсько-обслуговуючого персоналу.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

При цьому не допускати введення посад таких найменувань, що не передбачені чинними штатними нормативами лікувально-профілактичних закладів, а для лікарського персоналу, крім того, діючою номенклатурою лікарських посад. Не допускати також використання не за призначенням посад, які вводяться в залежності від обсягу робіт.

3. У разі організації закладів (структурних підрозділів), для яких не передбачені штатні нормативи цим наказом, штати для них затверджувати з дозволу Міністерства охорони здоров'я України.

4. Увести в дію штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я, затверджені цим наказом, з 1 липня 2001 року.

5. Установити, що:

5.1. Штатна чисельність працівників закладів охорони здоров'я, визначена згідно з цими штатними нормативами і типовими штатами, є граничною.

5.2 Штатна чисельність працівників, яка підлягає затвердженню за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці, доведеним у бюджетних призначеннях на оплату праці, у порядку встановленому пунктом 28 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 із змінами.

(підпункт 5.2 пункту 5 у редакції наказу
 Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

5.3. Вищестоящі організації на підставі штатних нормативів, затверджених цим наказом, затверджують штати підвідомчих закладів охорони здоров'я в межах штатної чисельності працівників, що склалась на початок планового року на відповідній території (сільська рада, місто, район, область). При цьому при проведенні оптимізації їх мережі з метою раціонального використання кадрового потенціалу надавати пріоритетність первинній медико-профілактичній допомозі, особливо у сільській місцевості, службі екстреної та швидкої медичної допомоги, у тому числі мешканцям сільських населених пунктів, медичній допомозі дітям і матерям, туберкульозній, психіатричній, онкологічній, серцево-судинній, судинно-мозковій службам та боротьбі з ВІЛ-інфекцією/СНІДом.

(підпункт 5.3 пункту 5 у редакції наказу
 Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

7. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

7.1. Довести цей наказ до відома керівників підпорядкованих закладів.

7.2. Затверджувати штати закладів охорони здоров'я на підставі штатних нормативів та типових штатів у межах виділених лімітів бюджетних асигнувань на заробітну плату та з дотриманням вимог п. 5 цього наказу.

7.3. Забезпечувати щорічно затвердження штатних розписів закладів охорони здоров'я у встановлений чинним законодавством термін після доведення лімітів асигнувань на поточний рік.

8. Вважати такими, що втратили чинність, накази МОЗ України від 24.06.98 N 172 "Про тимчасові штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" та від 16.08.96 N 266 "Про внесення змін до наказів МОЗ України, які сприяють зростанню штатної чисельності працівників".

9. Покласти персональну відповідальність за своєчасне і неухильне виконання цього наказу на першого заступника Міністра охорони здоров'я України, Міністра охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальників управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

В. Ф. Москаленко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр фінансів України 

І. О. Мітюков 

 

Додаток 29
до наказу МОЗ України
від 23 лютого 2000 р. N 33 

 

II. Штатні нормативи медичного та педагогічного персоналу міських поліклінік (медико-санітарних частин без стаціонарів), які є самостійними закладами

1. Посади медичного та педагогічного персоналу встановлюються згідно з п. п. 1.1 - 1.12, 1.15, 2.1 - 2.24, 3.2 - 3.3, 4 - 9 - розділу I

Додаток 29
до наказу МОЗ України
від 23 лютого 2000 р. N 33 

 

Штатні нормативи медичного, педагогічного персоналу поліклінік, розташованих у містах з населенням понад 25 тис. чол.

I. Штатні нормативи медичного, педагогічного персоналу міських поліклінік, які входять до складу міських лікарень (медико-санітарних частин зі стаціонарами)

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів для забезпечення прийому населення у поліклініці, надання медичної допомоги вдома та іншої роботи з амбулаторно-поліклінічного обслуговування населення встановлюються з розрахунку:

Найменування посад 

Число посад на 10 тис. чол. дорослого (18 років та старше) міського населення, прикріпленого до поліклініки 

Лікар-терапевт дільничний 

5,9 

Лікар-кардіолог 

0,3 

Лікар-ревматолог 

0,15 

Лікар-хірург 

0,5 

Лікар-ортопед-травматолог 

0,4 

Лікар-уролог 

0,15 

Лікар-отоларинголог 

0,5 

Лікар-невропатолог 

0,5 

Лікар-офтальмолог 

0,5 

Лікар-ендокринолог 

0,3 

Лікар-інфекціоніст 

0,2 

Лікар-алерголог, імунолог 

0,02 

Лікар-гастроентеролог 

0,25 

Лікар-пульмонолог 

0,15 

Лікар-проктолог 

0,15 

 

(таблиця пункту 1.1 розділу I додатка 29 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

У разі наявності підготовлених спеціалістів із загальної практики - сімейної медицини замість посад лікарів-терапевтів дільничних уводяться посади лікарів загальної практики - сімейних лікарів з розрахунку: 

Найменування посад лікарів 

Кількість посад на 1000 чоловік (дорослих та дітей) 

Жителів міста 

Жителів гірських районів 

Лікар загальної практики - сімейний лікар 

0,67 посади (1500 дорослих і дітей на 1 посаду) 

1 - 1,25 посади (800 - 1000 дорослих та дітей на 1 посаду)" 

 (пункт 1.1 розділу I додатка 29 доповнено абзацом згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

1.2. Посади лікарів-стоматологів усіх спеціальностей та лікарів амбулаторного прийому населення приписних дільниць установлюються за штатними нормативами стоматологічних поліклінік і приписних дільниць поліклінік (амбулаторій) у складі центральних районних та районних лікарень (розділ VIII додатка 29).

1.3. Посади лікарів амбулаторного прийому додатково до пп. 1.1 та 1.2 встановлюються:

а) лікарів-терапевтів цехових лікарських дільниць - з розрахунку 1 посада на 2000 працівників (сумарно) державних підприємств, які мають понад 1000 чоловік;

б) лікарів інших спеціальностей - з розрахунку 0,25 посади сумарно на 1000 працівників підприємств, вказаних в п. 1.3а;

в) лікарів-терапевтів підліткових - з розрахунку 1 посада на 1500 підлітків віком від 15 до 17 років включно. Кожна з указаних посад вводиться замість 0,9 посади лікаря-терапевта дільничного;

г) лікарів (терапевтів, невропатологів, офтальмологів та ін.) для залучення до медичних комісій при військкоматах у штаті однієї з поліклінік міста (міського адміністративного району) - з розрахунку 0,3 посади сумарно на 10 тисяч дорослого населення міста, міського адміністративного району;

(підпункт "г" пункту 1.3 розділу I додатка 29 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

ґ) лікарів (терапевтів та ін.) для проведення платних медичних оглядів осіб, зайнятих на харчових підприємствах, підприємствах з санітарно-гігієнічного обслуговування населення, в лікувально-профілактичних закладах та ін., - у штаті однієї з міських поліклінік міста (міського адміністративного району), на яку покладено цю роботу, з розрахунку 1 посада сумарно на 5000 осіб, які підлягають обов'язковому медичному огляду (утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів).

(підпункт "ґ" пункту 1.3 розділу I додатка 29 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

1.4. Посади лікарів-ортопедів-травматологів для надання цілодобової амбулаторної травматологічної допомоги встановлюються в штаті однієї з міських поліклінік міста (міського адміністративного району) за штатними нормативами травматологічних пунктів (додаток 26).

1.5. Посади лікарів (терапевтів, хірургів, ортопедів-травматологів та ін.) з медичної допомоги відпочиваючим у неорганізованому порядку в містах-курортах, розташованих на узбережжі Чорного та Азовського морів, установлюються в окремих міських поліклініках в залежності від обсягу роботи та розрахункових норм обслуговування. Ці посади вводяться на курортний сезон, але не більше як на 6 місяців на рік.

1.6. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 25 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом, та додатково 0,25 посади за наявності алергологічного кабінету і 0,5 посади за наявності гематологічного кабінету.

За наявності в складі поліклініки онкологічних, шкірно-венерологічних та протитуберкульозних диспансерних відділень (кабінетів) число посад лікарів-лаборантів у цих підрозділах визначається за штатними нормативами вказаних диспансерних відділень (кабінетів).

При проведенні бактеріологічних та біохімічних досліджень посади лікарів-лаборантів установлюються в залежності від обсягу роботи за штатними нормативами відповідних лабораторій (додаток 26).

1.7. Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку 1 посада на 25 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

Якщо в складі поліклініки є онкологічні і протитуберкульозні диспансерні відділення (кабінети), визначення числа посад лікарів-рентгенологів у цих підрозділах проводиться за штатними нормативами вказаних диспансерних відділень (кабінетів). Для флюорографічного обстеження населення з профілактичною метою (у т. ч. флюоромамографії жінок, старших 35 років) посади лікарів-рентгенологів установлюються за штатними нормативами медичного персоналу флюорографічних установок (додаток 26).

1.8. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються в залежності від числа посад лікарів амбулаторного прийому, які встановлені поліклініці:

від 15 до 30 - 0,5 посади;

від 30 до 50 - 1 посада;

понад 50 - 1 посада та додатково 0,5 посади на кожні 25 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом (понад 50).

1.9. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 60 посад лікарів амбулаторного прийому, які встановлені поліклініці.

1.10. а) Посади лікарів з функціональної діагностики встановлюються в залежності від числа посад лікарів амбулаторного прийому, які встановлені поліклініці за наявності обладнаних кабінетів:

до 20 - по 0,5 посади;

від 20 - 60 - по 1 посаді;

понад 60 - з розрахунку 1 посада на 60 посад лікарів амбулаторного прийому.

б) Посади лікарів з ультразвукової діагностики та ендоскопістів установлюються за наявності відповідного обладнання в залежності від обсягу роботи і норм навантаження, наведених у додатку 26.

1.11. Посада лікаря-методиста встановлюється у штаті однієї з поліклінік міста (міського адміністративного району) з населенням 200 та більше тисяч чоловік.

Посада лікаря-методиста кабінету із санітарної освіти встановлюється у поліклініці з розрахунку 1 посада на 100 тисяч населення, але не більше 1 посади.

1.12. Посади завідуючих відділеннями (кабінетами) вводяться в залежності від числа встановлених посад лікарів:

а) терапевтичним загальної практики - сімейної медицини:

при числі посад лікарів-терапевтів усіх спеціальностей та лікарів загальної практики - сімейних лікарів (включаючи лікарів-терапевтів підліткових за відсутності відповідного відділення) 6,5 - 9 - замість 0,5 посади лікаря;

при числі вказаних посад понад 9 - понад ці посади.

У вказаному порядку розраховуються посади завідуючих терапевтичними відділеннями без обмеження числа цих посад;

(підпункт "а" пункту 1.12 розділу I додатка 29 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

б) терапевтичним (для надання допомоги підліткам) - 1 посада при числі посад лікарів-терапевтів підліткових не менше 3 - замість однієї з них, а за наявності в місті (міському адміністративному районі) двох та більше поліклінік - у штаті однієї з них, на яку покладено організаційно-методичне керівництво з надання медичної допомоги підліткам міста (району), - замість 0,5 посади лікаря;

в) хірургічним - 1 посада:

при числі посад лікарів-хірургів та лікарів-ортопедів-травматологів (за відсутності в закладі посади завідуючого травматолого-ортопедичним відділенням) 3,5 - 8 - замість 0,5 посади лікаря;

при числі вказаних посад більше 8 - понад ці посади;

г) травматолого-ортопедичним - 1 посада:

при числі посад лікарів-ортопедів-травматологів - 3,5 - 8 - замість 0,5 посади лікаря;

при числі вказаних посад більше 8 - понад ці посади;

ґ) отоларингологічним, офтальмологічним, неврологічним - 1 посада в кожному відділенні зазначеного профілю при числі посад лікарів відповідних спеціальностей не менше 3,0 - замість 0,5 посади лікаря;

д) стоматологічним:

при числі посад лікарів-стоматологів, лікарів-стоматологів-хірургів та лікарів-стоматологів-ортопедів (за відсутності посади завідуючого зубопротезним відділенням) 7 - 12 - замість 0,5 посади лікаря;

при числі вказаних посад більше 12 - понад ці посади.

У вказаному порядку розраховуються посади завідуючих стоматологічними відділеннями без обмеження числа цих посад;

е) зубопротезним (утримується на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів):

при числі посад лікарів-стоматологів-ортопедів 3,5 - 6 - замість 0,5 посади лікаря;

при числі вказаних посад більше 6 - понад ці посади.

Два зубопротезних відділення з установленням посад завідуючих у кожному з них можуть створюватись при числі посад лікарів-стоматологів-ортопедів понад 12;

є) відділенням профілактики - лікаря-терапевта - 1 посада у штаті поліклініки, яка обслуговує не менше 25 тис. дорослого міського населення, замість 0,5 посади лікаря.

1.15. Посада заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності встановлюється при числі посад лікарів амбулаторного прийому у поліклініці не менше 25.

2. Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники

2.1. Посади дільничних медичних сестер та медичних сестер загальної практики - сімейної медицини установлюються з розрахунку:

(абзац перший пункту 2.1 розділу I додатка 29 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

1,5 посади на кожну посаду лікаря-терапевта дільничного;

3,35 посади медичних сестер загальної практики - сімейної медицини на 10 тис. дорослого і дитячого населення за наявності посад лікарів загальної практики - сімейних лікарів; 

(пункт 2.1 розділу I додатка 29 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122,
 у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

1 посада на кожну посаду лікаря-терапевта цехової лікарської дільниці (за рахунок підприємств).

2.2. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються з розрахунку:

2 посади на кожну передбачену п. 1.1 посаду лікаря: хірурга, ортопеда-травматолога;

1 посада на кожну посаду лікаря: кардіолога, ревматолога, офтальмолога, отоларинголога, уролога, алерголога, терапевта підліткового, інфекціоніста, ортопеда-травматолога (крім передбачених п. 1.1), невропатолога, ендокринолога, гастроентеролога, пульмонолога, з ультразвукової діагностики, ендоскопіста;

1 посада на кожні 2 посади лікарів, передбачених для проведення медичних оглядів осіб, які зайняті на харчових та інших підприємствах (закладах), і посвідчення водіїв (утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів);

у травматологічному пункті - за штатними нормативами відповідних підрозділів (додаток 26);

у стоматологічних підрозділах - за штатними нормативами розділу VIII цього додатка.

2.3. Посади фельдшерів або медичних сестер з надання медичної допомоги учням державних середніх спеціальних учбових закладів, професійно-технічних, технічних та мореплавних училищ (шкіл) встановлюються з розрахунку 1 посада на 800 учнів денних відділень. При розрахунку цих посад виключаються учні учбових закладів, при яких організовано здоровпункт, а також які не мають власних виробничих майстерень.

2.4. Посади фельдшерів для обслуговування інвалідів, працівників спеціально призначених для цієї мети підприємств або які навчаються в учбових та учбово-виробничих комбінатах та училищах для вказаних осіб, установлюються з розрахунку 1 посада на кожне підприємство, яке не має свого здоровпункту, комбінат або училище з числом інвалідів, що працюють або навчаються, не менше 150.

2.5. Посади медичних сестер фотарію для робітників, зайнятих на підземних роботах, установлюються з розрахунку 0,5 посади на кожну зміну вказаних робітників, але не більше ніж 1,5 посади на фотарій (утримуються за рахунок підприємств).

2.6. Посади медичних сестер процедурного кабінету та відділень (кабінетів) профілактики встановлюються з розрахунку 1 посада:

а) у зміну на 10 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом;

б) у відділенні (кабінеті) профілактики для забезпечення долікарського прийому, збору анамнезу і забезпечення організації диспансерного обслуговування - на 5 тис. чоловік дорослого населення.

Посада медичної сестри кабінету щеплень встановлюється за рахунок загального числа медичних сестер.

2.7. Посади медичних сестер лікарських кабінетів, зубних та старших зубних техніків, завідуючого зуботехнічною лабораторією (завідуючого виробництвом) стоматологічних підрозділів, дільничних медичних та медичних сестер приписних дільниць установлюються за штатними нормативами стоматологічних поліклінік та приписних дільниць поліклінік (амбулаторій) у складі центральних районних та районних лікарень.

2.8. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада:

а) на 8 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом;

б) з розрахунку 1,35 посади на 10 тис. чоловік дорослого населення у відділенні (кабінеті) профілактики;

в) за наявності у складі поліклініки онкологічних, шкірно-венерологічних та протитуберкульозних диспансерних відділень (кабінетів) число посад лаборантів у цих підрозділах визначається за штатними нормативами вказаних підрозділів.

При проведенні бактеріологічних та біохімічних досліджень посади лаборантів встановлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів (додаток 26).

2.9. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватись у межах нормативу посад лаборантів, передбачених п. 2.8.

2.10. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів, які передбачені п. 1.7, та додатково 1 посада за наявності у складі поліклініки травматолого-ортопедичного кабінету (відділення).

У поліклініках, які надають населенню цілодобову амбулаторну травматологічну допомогу, додаткові посади рентгенологів вводяться в кількості, потрібній для роботи в зміну, не забезпечену рентгенлаборантами, посади яких установлюються у вищевказаному порядку.

Для флюорографічного обстеження населення з профілактичною метою посади рентгенлаборантів встановлюються за штатними нормативами медичного персоналу флюорографічних установок (додаток 26).

2.11. Посади медичних сестер з фізіотерапії установлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

2.12. Посади медичних сестер з масажу встановлюються у штаті фізіотерапевтичного відділення (кабінету):

а) з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом, та додатково 0,5 посади за наявності в поліклініці травматолого-ортопедичного кабінету (відділення);

б) для забезпечення додаткової потреби відділення (кабінету) відновного лікування, організованого в поліклініці - за штатними нормативами, передбаченими для вказаних відділень (кабінетів).

Загальна чисельність посад медичних сестер з масажу, визначена згідно з п. 2.12а) і цим пунктом, не може перевищувати їх кількість, визначену в залежності від обсягу роботи і діючих норм часу (навантаження з масажу).

2.13. Посади медичних сестер (інструкторів) з лікувальної фізкультури встановлюються:

а) з розрахунку 1 посада на 40 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом, і додатково 0,5 посади - за наявності в складі поліклініки травматолого-ортопедичного кабінету (відділення);

б) для забезпечення додаткової потреби відділення (кабінету) відновного лікування, організованого в поліклініці - за штатними нормативами вказаних відділень (кабінетів).

Чисельність цих посад, визначена згідно з п. 2.13а) і цим пунктом, не може перевищувати їх кількості, визначеної з обсягу роботи і діючих норм часу на проведення занять з лікувальної фізкультури.

2.14. Посади акушерок оглядових кабінетів з виявлення пухлин і передпухлинних захворювань у жінок установлюються з розрахунку 1 посада на 30 тис. дорослого міського населення, але не менше 1 посади в зміну на поліклініку.

2.15. Посади медичних статистиків установлюються в поліклініках з числом лікарських посад (усіх):

до 20 - 0,5 посади;

від 20 до 40 - 1 посада;

від 40 до 60 - 1,5 посади;

від 60 - 2 посади.

У поліклініці, яка має у штаті посаду лікаря-методиста згідно з п. 1.11, може додатково встановлюватись 0,5 посади медичного статистика та 1 посада інструктора із санітарної освіти.

2.16. Посади медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються за наявності обладнаного кабінету:

а) відповідно до посад лікарів з функціональної діагностики;

б) у зв'язку із введенням щорічної диспансеризації - вводиться 0,35 посади медичної сестри кабінету функціональної діагностики на 10 тис. дорослого населення.

2.17. Посади фельдшерів або медичних сестер з оптометрії встановлюються за погодженням з органом охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи, але не більше 1 посади з розрахунку на 200 тис. дорослого міського населення у зміну при наявності кабінету.

2.18. Посади медичних реєстраторів установлюються:

а) з розрахунку 1 посада на 8 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом;

б) одна посада на рентгенівський архів поліклініки з числом посад лікарів амбулаторного прийому не менше 100;

в) для флюорографічного обстеження з метою профілактики - за штатними нормативами медичного персоналу флюорографічних установок (додаток 26);

г) для ведення "карт обліку диспансеризації" з розрахунку 1 посада на 20 тис. карт.

2.19. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється у штаті поліклініки з числом посад лікарів-хірургів і лікарів-ортопедів-травматологів не менше 4 замість 0,5 посади медичної сестри.

2.20. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями. У відділеннях, у яких посада завідуючого вводиться замість 0,5 або 1 посади лікаря, посада старшої медичної сестри встановлюється, відповідно, замість 0,5 і 1 посади медичної (дільничної медичної) сестри.

2.21. Посада старшої медичної сестри реєстратури встановлюється у поліклініці з числом посад медичних реєстраторів не менше 8.

2.22. Посада старшої медичної сестри поліклініки встановлюється у поліклініках з числом лікарських посад не менше 20.

2.23. У кожній поліклініці встановлюється посада фельдшера (інструктора) із санітарної освіти.

2.24. Посада завідуючого відділенням (кабінетом) - фельдшера або медичної сестри встановлюється у штаті поліклініки, яка обслуговує до 30 тис. дорослого населення за наявності понад 3 посад медичних сестер замість 0,5 посади медичної сестри.

3. Молодший медичний та інший персонал

3.2. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів, лабораторій, реєстратури тощо встановлюються з розрахунку одна посада на:

а) кожну посаду лікаря: хірурга, ортопеда-травматолога, інфекціоніста;

б) кожні 2 посади: лікарів-алергологів, лікарів з лікувальної фізкультури;

в) кожні 3 посади лікарів інших спеціальностей, які ведуть амбулаторний прийом;

г) кожні 4 посади лікарів з проведення медичних оглядів осіб, зайнятих на харчових та інших підприємствах (закладах), і посвідчення водіїв (утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів);

ґ) кожні 4 посади лікарів-лаборантів та лаборантів;

д) кожні 2 посади медичних сестер з фізіотерапії, а за наявності водо-, грязе-, торфо-, озокерито-, парафінолікування - на кожну посаду медичної сестри, яка надає вказані процедури;

е) кожну посаду операційної медичної сестри;

є) кожну посаду медичної сестри процедурного кабінету, але не більше 1 посади на кабінет у зміну;

ж) рентгенівський кабінет у зміну;

з) оглядовий кабінет. За наявності в штаті кабінету менше 1 посади акушерки відповідно вводиться неповна посада молодшої медичної сестри;

и) реєстратуру в зміну.

3.3. Посади молодших медичних сестер стоматологічних підрозділів установлюються за штатними нормативами стоматологічних поліклінік (розділу VIII цього додатка).

Примітки:

1. У складі спеціалізованих медико-санітарних частин, які обслуговують підприємства галузі атомної енергетики та промисловості вводяться 1 посада лікаря-нарколога та 1 посада медичної сестри для проведення оглядів працівників ядернонебезпечних об'єктів.

2. Посада клінічного провізора встановлюється з розрахунку 1 посада на 25 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом, але не більше 1 посади.

4. Персонал диспансерних та дитячих відділень (кабінетів), жіночих консультацій, відновного лікування, з надання фоніатричної допомоги, сурдологопедичних, геріатричних, голкорефлексотерапевтичних, для лікування осіб, які страждають статевими розладами, лабораторій (кабінетів) контактної корекції зору, психотерапевтичних кабінетів

4.1. Посади медичного персоналу диспансерних та дитячих відділень (кабінетів), жіночих консультацій, відновного лікування, з надання фоніатричної допомоги, сурдологопедичних, геріатричних, голкорефлексотерапії, лікування осіб, які страждають статевими розладами, лабораторій (кабінетів) контактної корекції зору, психотерапевтичних кабінетів установлюються за штатними нормативами вказаних підрозділів (додатки 8, 10, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 33).

5. Медичний персонал лікарських здоровпунктів

5.1. Посади медичного персоналу лікарських здоровпунктів установлюються за штатними нормативами:

Найменування посади 

Кількість посад при чисельності працівників (учнів) від 1200 чоловік 

Завідувач здоровпункту - лікар 

Фельдшер, акушерка, медична сестра 

1 (сумарно) 

Фельдшер або медична сестра 

1 посада при чисельності працівників у другу зміну:
на підприємствах гірничорудної та хімічної промисловості - не менше 300 (для обслуговування підземних робіт - і при меншій чисельності), на підприємствах інших галузей та транспорту - не менше 500 чоловік;
1 посада при чисельності робітників у третю зміну, відповідно, не менше 200 та 300 чоловік (для обслуговування підземних робіт - і при меншій чисельності);
1 посада при чисельності працівників у четверту зміну не менше 100 чоловік (для обслуговування підземних робіт - і при меншій чисельності).
Указаний норматив застосовується до чисельності працівників, які не обслуговуються фельдшерськими здоровпунктами 

 (таблиця пункту 5.1 додатка 29 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

5.2. Штатні нормативи, передбачені п. 5.1, застосовуються при розрахунках штатів здоровпунктів:

а) при промислових підприємствах та об'єктах капітального будівництва з чисельністю працівників не менше 1200 на кожному з них або на декількох поряд розташованих об'єктах капітального будівництва, до яких не застосовуються нормативи лікарів цехових лікарських дільниць, і які розташовані на відстані понад 4 км від інших поліклінік, амбулаторій, лікарських здоровпунктів;

б) при підприємствах транспорту та зв'язку з чисельністю працівників понад 1200 на кожному, які не мають фельдшерського здоровпункту;

в) при вищих та середніх спеціальних учбових закладах, сільських професійно-технічних та технічних училищах з чисельністю учнів на денних факультетах (відділеннях) не менше 1200 чоловік - у кожному з них, які не мають фельдшерського здоровпункту.

Підприємства, організації і заклади, при яких створюються здоровпункти, повинні безкоштовно надавати і утримувати приміщення здоровпункту із забезпеченням опалення, освітлення, водопостачання, охорони, прибирання і ремонту.

Посади медичного персоналу лікарських здоровпунктів (за винятком державних учбових закладів та підприємств для інвалідів та об'єктів з особливим режимом роботи) утримуються за рахунок підприємств.

(абзац підпункту 5.2 пункту 5 додатка 29 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

6. Медичний персонал фельдшерських здоровпунктів

6.1. Посади медичного персоналу фельдшерських здоровпунктів установлюються за штатними нормативами:

Найменування посади 

Кількість посад при чисельності працівників (учнів) 

500 - 800 чоловік 

801 - 1500 чоловік 

1501 - 2000 чоловік 

Завідуючий здоровпунктом - фельдшер або медична сестра  

Фельдшер, акушерка, медична сестра 

 

0,5 - 1 

1,5 - 2 

Фельдшер або медична сестра 

1 посада при чисельності працівників у другу зміну:
на підприємствах гірничорудної та хімічної промисловості не менше 300 (для обслуговування підземних робіт - і при меншій чисельності), на підприємствах інших галузей та транспорту - не менше 500 чоловік;
1 посада при чисельності працівників у третю зміну, відповідно, не менше 200 та 300 чоловік (для обслуговування підземних робіт - і при меншій чисельності);
1 посада при чисельності працівників у четверту зміну не менше 100 чоловік (при обслуговуванні підземних робіт - і при меншій чисельності) 

6.2. Штатні нормативи, передбачені п. 6.1, застосовуються при розрахунках штатів здоровпунктів при:

а) промислових підприємствах та підприємствах зв'язку з чисельністю працівників не менше 500 на кожному з них;

б) шахтах з чисельністю працівників менше 500 застосовуються нормативи, які передбачені для здоровпунктів, що обслуговують 500 - 800 чоловік;

в) об'єктах капітального будівництва з чисельністю працівників не менше 500 на кожному з них або на декількох поряд розташованих об'єктах;

г) вищих та середніх спеціальних учбових закладах з чисельністю учнів на денних факультетах (відділеннях) не менше 800 у кожному з них, які не мають лікарських здоровпунктів;

ґ) професійно-технічних, технічних, торгових, кулінарних, торгово-кулінарних і мореплавних училищах (школах) з числом учнів не менше 500 у кожному з них, які не мають лікарського здоровпункту.

При чисельності учнів у професійно-технічних та технічних училищах, які розташовані в сільській місцевості, менше 500 чоловік, можуть застосовуватися нормативи, передбачені для здоровпунктів, які обслуговують училища з кількістю 500 - 800 чоловік;

д) підприємствах транспорту, які не мають лікарських здоровпунктів, при чисельності працівників не менше 500 або водіїв не менше 300 чоловік на кожному з них. В останньому випадку застосовуються нормативи, передбачені для здоровпунктів, які обслуговують 500 - 800 працівників;

е) підприємствах, комбінатах та училищах з числом працівників (учнів) інвалідів не менше 500;

є) геологорозвідувальних, розвідувальних та дослідницьких партіях і експедиціях, які не мають лікарських здоровпунктів. При чисельності працівників експедиції (партії) менше 500 чоловік застосовуються нормативи, передбачені для здоровпунктів, які обслуговують 500 - 800 працівників.

6.3. Два і більше здоровпунктів при одному промисловому підприємстві із застосуванням нормативів, передбачених п. 6.1, можуть організовуватись за погодженням з органом охорони здоров'я при умові надання медичної допомоги кожним здоровпунктом не менше 1500 робітникам.

Два та більше підземних здоровпунктів при одному підприємстві можуть організовуватись у вищезазначеному порядку на меншу чисельність працівників, але не менше 500 чоловік.

Підприємства, організації, заклади, при яких створюються здоровпункти, повинні безкоштовно надавати і утримувати приміщення здоровпункту із забезпеченням опалення, освітлення, водопостачання, охорони, прибирання і ремонту.

Посади медичного персоналу фельдшерських здоровпунктів (за винятком державних учбових закладів та підприємств для інвалідів та об'єктів з особливим режимом роботи) утримуються за рахунок підприємств.

(абзац підпункту 6.3 пункту 6 додатка 29 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

7. Персонал денних гельмінтологічних стаціонарів

7.1. Посади медичного персоналу гельмінтологічних стаціонарів установлюються за штатними нормативами:

Найменування посади 

Кількість посад за наявності в стаціонарі 

6 - 15 ліжок 

понад 15 ліжок 

Лікар-інфекціоніст 

Медична сестра 

1,5 

1,5 - 2 

Молодша медична сестра 

8. Персонал відділень невідкладної медичної допомоги

8.1. Посади медичного персоналу відділень (кабінетів) невідкладної медичної допомоги встановлюються в штаті міської поліклініки (однієї з поліклінік адміністративного району міста) за штатними нормативами зазначених відділень (додаток 26).

9. Педагогічні працівники та інші фахівці і спеціалісти

9.1. Посади логопедів установлюються в одній з поліклінік міста (міського адміністративного району) з розрахунку 1 посада на 100 тис. дорослого населення за наявності обсягу роботи.

і додатково за нормативами:

1.1. Лікарський персонал:

а) посади лікарів-радіологів установлюються за наявності рентгенотерапевтичного апарата з розрахунку 1 посада на апарат у зміну. Кількість змін роботи визначається органом охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи;

б) посади завідуючих лабораторією, рентгенівським, фізіотерапевтичним відділенням (кабінетом) установлюються у поліклініці, якій введено не менше 1 посади лікаря відповідної спеціальності.

Кожна з посад завідуючих вводиться замість 1 посади лікаря;

в) посада завідуючого кабінетом медичної статистики - лікаря-статистика встановлюється в поліклініці з числом посад лікарів не менше 40, які ведуть амбулаторний прийом;

г) посада заступника головного лікаря з медичної частини вводиться при числі лікарських посад не менше 40 (включаючи посаду головного лікаря).

1.2. Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:

а) посади медичних сестер для забезпечення роботи рентгенотерапевтичного апарата встановлюються відповідно до посад лікарів-радіологів;

б) посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюється при числі посад медичних сестер з фізіотерапії та масажу не менше 4, замість однієї з них;

в) посада головної медичної сестри встановлюється в поліклініці з числом лікарських посад не менше 30 (включаючи посаду головного лікаря);

г) посада фельдшера (інструктора) із санітарної освіти встановлюється у кожній поліклініці.

1.3. Молодший медичний та інший персонал:

а) посада сестри-господині встановлюється у кожному закладі;

б) посади молодших медичних сестер для обслуговування рентгенотерапевтичного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади лікарів-радіологів.

2. Персонал ендоскопічних, рентгенорадіологічних відділень, груп анестезіології та інтенсивної терапії, централізованих бактеріологічних, біохімічних та цитологічних лабораторій.

Посади медичного персоналу ендоскопічних, рентгенорадіологічних відділень, груп анестезіології та інтенсивної терапії, централізованих бактеріологічних, біохімічних та цитологічних лабораторій встановлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів (додаток 26).

3. Персонал централізованих стерилізаційних

Посади медичного персоналу стерилізаційної встановлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів (додаток 26).

 

VII. Штатні нормативи медичного персоналу структурних підрозділів міських поліклінік

А. Штатні нормативи медичного та педагогічного персоналу відділень (кабінетів) відновного лікування міських поліклінік, розташованих у містах з населенням понад 25 тис. чоловік

Лікарський персонал

1. Посади лікарів: ортопедів-травматологів, кардіологів. невропатологів та терапевтів установлюються з розрахунку 1 посада (сумарно) на 50 тис. чоловік дорослого населення, прикріпленого для відновного лікування.

2. У штаті поліклініки, де організоване відділення відновного лікування з числом лікарських посад не менше 4, додатково встановлюються посади лікаря з функціональної діагностики та лікаря-рефлексотерапевта з розрахунку 0,25 посади на 50 тис. населення.

3. Посада завідуючого відділенням відновного лікування вводиться в залежності від числа лікарських посад, установлених у відділенні:

до 8 посад - замість 0,5 посади лікаря;

більше 8 посад лікарів - понад ці посади.

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники

4. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються відповідно до посад лікарів, передбачених п. 1 та п. 2 цього розділу.

5. У штаті поліклініки додатково встановлюються посади:

медичних сестер з масажу - з розрахунку 1 посада на 2 посади лікаря-ортопеда-травматолога, лікаря-кардіолога та лікаря-невропатолога відділення відновного лікування;

медичних сестер (інструкторів) з лікувальної фізкультури - з розрахунку 1 посада на кожну посаду лікаря-ортопеда-травматолога, лікаря-кардіолога та лікаря-невропатолога відділення відновного лікування;

інструкторів з трудової терапії з розрахунку - 1 посада на 2 посади лікаря-ортопеда-травматолога, лікаря-кардіолога та лікаря-невропатолога відділення відновного лікування.

6. Посада старшої медичної сестри встановлюється відповідно до посади завідуючого відділенням.

Молодший медичний та інший персонал

7. Посади молодших медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на 5 посад лікарів, установлених за п. 1 - 3 цього розділу.

Педагогічні працівники та інші фахівці і спеціалісти

8. Посади логопедів установлюються в залежності від обсягу роботи з розрахунку 1 посада на 100 тис. дорослого населення.

Примітка. Посади психологів установлюються в залежності від обсягу роботи.

Б. Про штати кабінетів рефлексо- та лазеротерапії

Кабінети рефлексо- та лазеротерапії організовуються у складі міських поліклінік та міських лікарень (медико-санітарних частин), спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів за рахунок введення замість установлених закладу посад фізіотерапевтичного відділення (кабінету) посад лікарів-рефлексотерапевтів з розрахунку 1 посада лікаря на 40 тис. населення з навантаженням 18 хворих у зміну. Посади медичних сестер встановлюються відповідно до посад лікарів зазначених кабінетів.

В. Про штати консультативних геріатричних кабінетів

1. Штати геріатричних кабінетів, що організовуються у складі поліклінік, установлюються в індивідуальному порядку за рахунок чисельності посад відповідного медичного персоналу, встановленої за діючими штатними нормативами всім амбулаторно-поліклінічним закладам (підрозділам), які розташовані в містах, де утворюються вказані кабінети.

2. Крім того додатково встановлюється посада лікаря для організації надання медичної допомоги ветеранам, одиноким та людям похилого віку (старших 70 років) з розрахунку 1,5 посади на 10 тис. чоловік та медичної сестри - відповідно до посад лікарів.

Г. Про штати кабінетів для лікування хворих зі статевими розладами

Кабінети для лікування хворих зі статевими розладами організовуються в міських поліклініках з населенням 300 тис. і більше з розрахунку 1 посада лікаря-сексопатолога і 1 посада медичної сестри на кожні 500 тис. міського населення в межах чисельності, встановленої за нормативами для всіх поліклінічних закладів міста.

Ґ. Про штати психотерапевтичних кабінетів та кабінетів з народної та нетрадиційної медицини

Посади медичного персоналу психотерапевтичних кабінетів та кабінетів з народної та нетрадиційної медицини встановлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів (додаток 26).

Д. Про штати здоровпунктів при автопідприємствах

При автопідприємствах фельдшерські здоровпункти утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спецкоштів.

Е. Штатні нормативи медичного та іншого персоналу лабораторій контактної корекції зору (утримуються за рахунок спеціальних коштів)

1. Лікарський персонал:

1.1. Посада завідуючого лабораторією - лікаря-офтальмолога встановлюється в кожній лабораторії, якій за штатними нормативами встановлено не менше 2 посад лікарів-офтальмологів.

У лабораторіях, де встановлено до 4 посад лікарів-офтальмологів, посада завідуючого лабораторією вводиться замість 1 посади лікаря. При числі встановлених посад лікарів-офтальмологів від 4 до 10 посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря.

1.2. Посади лікарів-офтальмологів установлюються з розрахунку 1 посада на 250 - 300 осіб, які забезпечуються контактними лінзами, що виготовляються в лабораторії.

Вказаний розрахунок передбачає потребу проведення консультативної роботи та диспансерного догляду за особами, які забезпечуються контактними лінзами.

При виконанні лабораторією функції підбору готових лінз в її штаті додатково встановлюються посади лікарів-офтальмологів за штатними нормативами кабінетів контактної корекції зору.

2. Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники

2.1. Посада старшої медичної сестри встановлюється відповідно до посади завідуючого лабораторією. У лабораторіях, де встановлено до 4 посад медичних сестер, посада старшої медичної сестри вводиться замість 1 посади медичної сестри. При числі встановлених посад медичних сестер більше 4 - посада старшої медичної сестри вводиться замість 0,5 посади медичної сестри.

2.2. Посади медичних сестер установлюються відповідно до посад лікарів-офтальмологів, передбачених п. 1.2 цього розділу.

3. Молодший медичний та інший персонал

Посади молодших медичних сестер встановлюються в лабораторіях, яким за діючими штатними нормативами встановлено:

до 4 посад лікарів-офтальмологів - 1 посада;

понад 4 посад лікарів-офтальмологів - 2 посади.

4. Інженерно-технічний та інший персонал

4.1. Посада провідного інженера встановлюється в лабораторії, яка виготовляє понад 400 контактних лінз на рік.

4.2. Посади інженерів установлюються при виготовленні в лабораторії на рік:

понад 1300 контактних лінз - 1 посада;

понад 2000 контактних лінз - 2 посади.

4.3. 0,5 - 1 посада художника ектопротезного кабінету встановлюється в залежності від обсягу роботи.

4.4. Посада медичного оптика вводиться з розрахунку 1 посада на 450 - 500 контактних лінз на рік, що виготовляються в лабораторії.

Є. Штатні нормативи медичного персоналу кабінетів контактної корекції зору, які утримуються за рахунок спеціальних коштів

1. Лікарський персонал

Посади лікарів-офтальмологів установлюються з розрахунку 1 посада на 400 - 450 осіб, яким забезпечується підбір контактних лінз.

Вказаний розрахунок передбачає потребу проведення консультативної роботи та диспансерного догляду за особами, які забезпечуються контактними лінзами.

2. Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники

Посади медичних сестер установлюються відповідно до посад лікарів-офтальмологів, установлених відповідно до п. 1 цього розділу.

3. Молодший медичний та інший персонал

Посади молодших медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на 3 посади лікаря-офтальмолога.

Ж. Про штати сурдологопедичних та фоніатричних кабінетів для дорослих

Сурдологопедичний та фоніатричний кабінети організовуються у складі поліклінік міст з населенням понад 100 тис. чоловік за штатними нормативами, наведеними у додатку 1. У містах з населенням від 25 до 100 тис. чоловік у штаті поліклініки встановлюється 1 посада медичної сестри-аудіометриста і 0,5 посади молодшої медичної сестри.

З. Про штати лабораторій індивідуального очного протезування

Штати лабораторій індивідуального очного протезування затверджуються в індивідуальному порядку органом охорони здоров'я відповідно до діючого положення про них.

І. Кабінет з обслуговування потерпілих від аварії на ЧАЕС

Кабінет з обслуговування потерпілих від аварії на ЧАЕС може організовуватись за рішенням органу охорони здоров'я за наявності відповідного контингенту населення у поліклініках міст з населенням понад 25 тис. чоловік:

лікар-терапевт - з розрахунку 1 посада на 1200 потерпілих від аварії на ЧАЕС;

медична сестра - відповідно до посади лікаря-терапевта.

VIII. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу стоматологічних поліклінік, розташованих у містах з населенням понад 25 тис. чоловік

Лікарський персонал

1. Посади лікарів-стоматологів і лікарів-стоматологів-хірургів установлюються з розрахунку 4 посади сумарно на 10 тис. чоловік дорослого населення.

2. Посади лікарів-стоматологів-ортопедів, що утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів, установлюються в залежності від потреби населення і обсягу цієї роботи.

3. Посади лікарів для забезпечення консультативної і організаційно-методичної роботи із стоматології встановлюються в штаті однієї із стоматологічних поліклінік обласного підпорядкування та центральних басейнових з розрахунку 0,2 посади сумарно на 100 тис. чоловік дорослого населення, прикріпленого до вказаної поліклініки за цими видами допомоги.

Посада завідуючого оргметодкабінетом установлюється у штаті обласної поліклініки замість 0,5 посади лікаря.

4. Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. рентгенівських знімків на рік.

5. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються за рішенням органу охорони здоров'я з розрахунку 0,1 посади на 15 тис. чоловік дорослого прикріпленого населення.

6. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

а) стоматологічним:

1 посада на кожні 12 посад лікарів-стоматологів і лікарів-стоматологів-хірургів, що встановлені поліклініці за діючими штатними нормативами, але не більше 3 посад на поліклініку;

б) ортопедичним (утримується на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів):

1 посада на поліклініку, якій за діючими штатними нормативами встановлено не менше 4 посад лікарів-стоматологів-ортопедів.

Два ортопедичних відділення з встановленням посад завідуючих у кожному з них можуть створюватись при числі посад лікарів-стоматологів-ортопедів понад 12.

7. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється в штаті стоматологічної поліклініки, якій встановлено не менше 40 лікарських посад, в центральній басейновій - не менше 30 лікарських посад з урахуванням посад, які утримуються на госпрозрахунку, враховуючи посаду головного лікаря.

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники

8. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на:

1 посаду лікаря-стоматолога-хірурга, лікаря-стоматолога;

1 посаду лікаря-стоматолога-ортопеда (ця посада утримується на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів).

9. Посади зубних техніків зуботехнічної лабораторії, що утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів, встановлюються в залежності від обсягів роботи з зубопротезування, що визначаються за діючими нормами часу на зуботехнічні роботи.

10. Посади рентгенлаборантів установлюються з розрахунку 1 посада в зміну.

11. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік, але не менше 1 посади на поліклініку.

12. Посади медичних статистиків установлюються з розрахунку 1 посада на 40 посад лікарів-стоматологів усіх спеціальностей, але не менше 1 посади на поліклініку.

При розрахунках штатів стоматологічних поліклінік обласного підпорядкування, в яких вводяться посади лікарів відповідно до п. 2 цих штатних нормативів, може додатково вводитись 1 посада медичного статистика.

13. Посади медичних реєстраторів встановлюються з розрахунку 1 посада на 7 посад лікарів-стоматологів всіх спеціальностей.

14. Посада старшого зубного техніка зуботехнічної лабораторії, що утримується на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів, установлюється на кожні 10 посад зубних техніків, але не менше 1 посади.

15. Посада завідуючого зуботехнічною лабораторією (завідуючого виробництвом), що утримується на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів, установлюється в кожній поліклініці.

При цьому в поліклініках, яким за діючими штатними нормативами встановлено менше 15 посад зубних техніків і старших зубних техніків, ця посада вводиться замість 1 посади старшого зубного техніка.

16. Посада старшої медичної сестри реєстратури встановлюється в поліклініках, яким за діючими штатними нормативами встановлено не менше 10 посад медичних реєстраторів, замість однієї з них.

17. Посада старшої медичної сестри ортопедичного відділення встановлюється в поліклініках, яким за діючими штатними нормативами встановлено не менше 12 посад лікарів-стоматологів-ортопедів.

18. Посада головної медичної сестри поліклініки встановлюється в поліклініках, зарахованих до I - IV груп за оплатою праці керівних працівників закладів охорони здоров'я.

Молодший медичний та інший персонал

19. Посада сестри-господині встановлюється в поліклініках, яким установлено від 20 до 40 лікарських посад, у центральних районних поліклініках - від 20 до 30.

20. Посади молодших медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на:

1 посаду лікаря-стоматолога-хірурга;

3 посади лікарів-стоматологів;

3 посади лікарів-стоматологів-ортопедів. Ці посади утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів;

2 посади медичних сестер з фізіотерапії;

20 посад зубних техніків. Ці посади утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів;

1 посаду рентгенлаборанта;

реєстратуру.

Примітки:

1. Розрахунок числа посад медичного персоналу дитячих стоматологічних відділень (кабінетів), лікарів-анестезіологів і медичних сестер-анестезисток та персоналу централізованої стерилізаційної здійснюється за штатними нормативами зазначених підрозділів (додатки 26, 30).

2. При введенні в зуботехнічних лабораторіях поопераційного розподілу праці можуть вводитися посади полірувальників і ливарників у залежності від обсягів роботи, що визначаються за діючими нормами часу на зуботехнічні роботи.

3. При розрахунках посад в залежності від чисельності населення в розрахунок приймається його чисельність за даними органів статистики.

До числа дорослого населення, яке враховується при розрахунках штатів поліклініки за діючими штатними нормативами, належать особи віком 18 років і старші.

(абзац другий пункту 3 приміток до додатка 29 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

Чисельність прикріпленого до стоматологічної поліклініки населення для надання відповідних видів допомоги вилучається при розрахунку посад медичного персоналу за цими розділами роботи інших амбулаторно-поліклінічних закладів (підрозділів).

4. Установлення посад медичного персоналу понад діючі штатні нормативи не допускається.

5. Штати медичного та іншого персоналу денних стаціонарів та стаціонарів денного перебування встановлюються за штатними нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведеними у додатку 26.

6. У разі реєстрації на території, яку обслуговує поліклініка, ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД кількістю понад 300, у штаті кабінету інфекційних захворювань додатково встановлюється 0,5 посади лікаря-інфекціоніста та 0,5 посади медичної сестри.

7.. До посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом, залежно від числа яких розраховуються окремі посади медичного персоналу, не належать посади лікарів: лаборантів, рентгенологів, радіологів, фізіотерапевтів, дієтологів, анестезіологів, статистиків, методистів, швидкої медичної допомоги, з лікувальної фізкультури, з функціональної діагностики, здоровпунктів, для обслуговування дитячих дошкільних закладів і шкіл, районних педіатрів.

8. При розрахунку чисельності посад медичного персоналу допоміжних лікувально-діагностичних підрозділів враховуються посади лікарів-стоматологів усіх найменувань і зубних лікарів, передбачених поліклініці за штатними нормативами на прикріплене населення незалежно від того, яким закладом йому надається цей вид допомоги у зв'язку з централізацією стоматологічної служби.

У поліклініці (амбулаторії), де зосереджені посади лікарів-стоматологів і зубних лікарів, при визначенні числа посад медичного персоналу допоміжних лікувально-діагностичних підрозділів повинно враховуватися тільки те число посад лікарів-стоматологів і зубних лікарів, яке може бути введено в штати цієї поліклініки (амбулаторії), виходячи з чисельності населення, що обслуговується даною поліклінікою (амбулаторією).

При розрахунках числа посад медичних реєстраторів і статистиків ураховуються посади лікарів-стоматологів і зубних лікарів у тих поліклініках (амбулаторіях), де вони додатково введені.

9. Пункт 9 приміток до додатка 29 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122,
 у зв'язку з цим пункти 10 та 11 вважати
 відповідно пунктами 9 та 10)

9. За рішенням органу охорони здоров'я в одній з поліклінік міста (адміністративного району) може бути організовано надання невідкладної стоматологічної допомоги (у нічний час, святкові та вихідні дні) із введенням додатково посад:

лікар-стоматолог або лікар-стоматолог-хірург - 2,5 посади;

медична сестра - 2,5 посади;

молодша медична сестра - 2,5 посади.

10. Для поліклінік застосовуються п. 8, 14, 15 приміток додатка 1.

Додаток 45
до наказу МОЗ України
від 23 лютого 2000 р. N 33 

 

Типові штатні нормативи персоналу централізованих бухгалтерій при бюджетних закладах охорони здоров'я

1. Посада головного бухгалтера вводиться в кожній бухгалтерії.

2. Посада заступника головного бухгалтера вводиться в бухгалтерії, якій передбачаються спеціалісти згідно з пп. 4 - 7, 10, 12 цих штатних нормативів:

від 4 до 10 посад спеціалістів - 1 посада;

понад 10 посад спеціалістів - 2 посади.

3. Посади керівників груп обліку вводяться на одну чи більше функціональних груп, кожній з яких за пп. 4 - 7, 10 цих типових штатів передбачається не менше 4 посад спеціалістів замість однієї з них. Названі посади можуть уводитися в бухгалтеріях, які обслуговують не менше 500 працівників для закладів, які мають стаціонари і 300 працівників - в інших закладах.

4. Посади спеціалістів з обліку та калькулювання продуктів харчування вводяться з розрахунку 1 посада на 300 ліжок (місць у будинках дитини).

5. Посади спеціалістів уводяться з розрахунку 1 посада на:

а) з обліку основних засобів:

400 ліжок (місць у будинках дитини), але не менше 0,5 посади;

80 лікарських посад, але не менше 0,5 посади;

б) з обліку медикаментів та перев'язувальних засобів, реактивів, середовищ, вакцин:

400 ліжок (місць у будинках дитини), але не менше 0,5 посади;

80 лікарських посад амбулаторного прийому, але не менше 0,5 посади;

в) з обліку господарських матеріалів:

400 ліжок (місць у будинках дитини), але не менше 0,5 посади (враховуються ліжка анестезіології та інтенсивної терапії);

80 лікарських посад, але не менше 0,5 посади.

6. Посади спеціалістів з розрахунків із працівниками вводяться з розрахунку 1 посада:

на 400 працівників у закладах, які обслуговуються централізованою бухгалтерією із застосуванням комп'ютерів, але не менше 0,5 посади;

на 300 працівників, які обслуговуються централізованою бухгалтерією без застосування комп'ютерів, але не менше 0,5 посади.

7. Посади спеціалістів з фінансового обліку вводяться з розрахунку 1 посада на:

а) 400 ліжок, але не менше 0,5 посади;

б) 80 лікарських посад, але не менше 0,5 посади;

в) при обслуговуванні молочних кухонь з пропускною спроможністю на день:

від 1000 до 4000 порцій - 0,5 посади;

понад 4000 порцій - 1 посада.

8. Посада старшого касира вводиться в бухгалтерії, яка обслуговує понад 500 працівників, замість однієї посади касира, яка передбачається п. 9.

9. Посада касира вводиться в кожній бухгалтерії.

При безпосередньому проведенні бухгалтерією грошових розрахунків з населенням додатково вводяться посади касирів:

а) за наявності молочної кухні з пропускною спроможністю на день:

до 2000 порцій - 0,5 посади;

понад 2000 порцій - 1 посада;

б) при наданні платних послуг відділеннями (підрозділами), в т. ч. зубопротезними, з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, які надають такі послуги (утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спецкоштів), але не менше 0,5 посади;

в) за наявності відділення переливання крові з обсягом заготівлі не менше 2 тис. літрів крові від платних донорів - 0,5 посади;

г) за наявності відділення з штатом 10 і більше посад дезінфекторів для проведення платних робіт з профілактичної дезінфекції, дезінсекції і дератизації - 0,5 посади (утримуються на госпрозрахунку).

10. Посади спеціалістів (економістів) з фінансово-економічної роботи вводяться у штат централізованої бухгалтерії, які фінансують заклади і бухгалтерії, що утримуються за рахунок бюджету:

а) від 200 до 500 працівників у закладах, які обслуговуються цією бухгалтерією, - 1 посада;

б) на кожні 500 працівників - додатково по 1 посаді;

в) при наданні платних послуг з числом штатних посад лікарів до 5 - вводиться посада спеціаліста з фінансового обліку, на кожні 5 посад понад 5 - додатково по 0,5 посади, які утримуються за рахунок госпрозрахункових коштів або спецкоштів.

11. 1,0 посада оператора електронно-обчислювальної техніки з обробки інформації (друкарки) вводиться у штат централізованої бухгалтерії, яка фінансує заклади, що утримуються за рахунок бюджету.

12. Посада бухгалтера-ревізора або бухгалтера поточного контролю вводиться в штат централізованої бухгалтерії з розрахунку 1 посада на 5 установ, які фінансуються централізованою бухгалтерією.

Примітки:

1. Посади спеціалістів провідних, I категорії, спеціалістів II категорії та спеціалістів вводяться в межах штатної чисельності та фонду заробітної плати.

При цьому посади провідних спеціалістів уводяться в штат централізованої бухгалтерії замість посад спеціалістів іншої кваліфікації у співвідношенні 1:2.

2. Уведення посад понад передбачені цими штатними нормативами допускається в межах загальної штатної чисельності закладу і фонду заробітної плати.

3. Господарське обслуговування централізованої бухгалтерії (прибирання і ремонт приміщень, поточний нагляд за обладнанням і апаратурою та ін.) здійснюється персоналом закладу, при якому організована централізована бухгалтерія.

4. При затвердженні штатів не допускається встановлення менше 0,5 посади. При розрахунку числа посад підсумкові цифри до 0,25 відкидаються, від 0,25 до 0,75 округлюються до 0,5 і понад 0,75 - до одиниці.

5. Формування функціональних груп і визначення числа розрахунково-бухгалтерського персоналу в кожній групі визначаються головним бухгалтером у межах чисельності посад, установленої централізованій бухгалтерії за цими штатними нормативами.

6. Централізовані бухгалтерії при обласних (міських) управліннях охорони здоров'я створюються з дозволу місцевих облдержадміністрацій за поданням управлінь охорони здоров'я.

7. При наданні платних послуг з обсягом понад 30 % від бюджетного фінансування, введення додаткових посад спеціалістів з фінансової роботи (економістів) здійснюється з дозволу органу охорони здоров'я.

8. При розрахунку штатних посад спеціалістів централізованих бухгалтерій враховуються ліжка денних стаціонарів при поліклініках та ліжка для новонароджених.

9. У централізованих бухгалтеріях, створених при центральних районних та міських лікарнях та ТМО за рішенням органу охорони здоров'я можуть додатково вводитись посади спеціалістів в залежності від прикріпленого населення: 1 посада - до 50 тис. населення, 1,5 посади - від 50 до 100 тис. населення, 2 посади - понад 100 тис. населення.

10. Заклади охорони здоров'я, що не мають стаціонарів застосовують нормативи для введення посад спеціалістів з розрахунку числа лікарських посад.

 

Додаток 46
до наказу МОЗ України
від 23 лютого 2000 р. N 33 

 

Типові штати адміністративно-управлінського та господарсько-обслуговувального персоналу закладів охорони здоров'я (крім аптечних)

А. Посади керівних працівників, спеціалістів і службовців

1. Багатопрофільні лікувальні заклади, які мають амбулаторно-поліклінічні підрозділи; диспансери, які мають стаціонари; пологові будинки, які мають жіночі консультації; госпіталі для інвалідів війни

Найменування посад 

Кількість посад 

1.1. Головний лікар 

1 посада в кожному закладі. У закладах з числом ліжок до 30 ця посада встановлюється замість лікарської посади, від 30 до 50 ліжок включно - замість 0,5 лікарської посади 

1.2. Заступник головного лікаря з економічних питань* 

1 посада в закладах на 100 і більше ліжок 

1.3. Заступник головного лікаря з технічних питань* 

1 посада у закладах, зарахованих до I - II груп за оплатою праці, у спеціалізованих закладах - до I - III груп за оплатою праці (посада вводиться замість посади головного інженера) 

1.4. Завідуючий господарством 

0,5 посади у закладах з числом ліжок до 100;
1 посада у закладах з числом ліжок понад 100 і крім того:
1 посада на кожну поліклініку (в т. ч. стоматологічну) з числом лікарських посад не менше 15, яка розташована в окремому приміщенні на відстані не менше 2 км від лікарні;
на кожне стаціонарне відділення (групу відділень) лікарні з кількістю ліжок не менше 25, яке розташоване на відстані не менше 2 км від населеного пункту, в якому розташована лікарня 

1.5. Головний бухгалтер 

1 посада в кожній бухгалтерії. У закладі, якому введено до 3 посад бухгалтерських працівників, ця посада встановлюється замість однієї з них, від 3 до 6 - замість 0,5 посади бухгалтера 

1.6. Заступник головного бухгалтера, бухгалтер, обліковець, старший касир 

За штатними нормативами централізованих бухгалтерій при бюджетних закладах охорони здоров'я, виходячи з показників закладу 

1.7. Касир 

0,5 посади в закладах з чисельністю працівників до 150. У закладах з чисельністю працівників понад 150 зазначена посада встановлюється за типовими штатними нормативами централізованих бухгалтерій при бюджетних закладах охорони здоров'я - виходячи з показників даного закладу 

1.8. Начальник відділу кадрів 

1 посада в закладах, зарахованих до I - III груп за оплатою праці керівних працівників - замість однієї посади інспектора з кадрів  

1.9. Старший інспектор з кадрів 

Уводиться замість посади інспектора з кадрів. Кількість посад старших інспекторів з кадрів не може перевищувати 50 % числа посад інспекторів.
У закладах, яким уведено 0,5 або 1 - 1,5 посади інспектора з кадрів, відповідно вводиться 0,5 або 1 посада старшого інспектора 

1.10. Інспектор з кадрів 

0,5 посади в закладах з штатною чисельністю працівників до 200. З розрахунку 1 посада на 350 працівників від 200, але не більше 4 посад 

1.11. Інспектор з ведення військовозобов'язаних та призовників 

0,5 посади за наявності на обліку від 200 до 500 військовозобов'язаних і призовників;
1 посада за наявності на обліку від 500 до 2000 військовозобов'язаних і призовників;
2 посади - від 2000 до 4000 військовозобов'язаних і призовників 

1.12. Завідуючий канцелярією 

1 посада в закладах на 800 і більше ліжок 

1.13. Діловод 

1 посада в закладах на 400 і більше ліжок 

1.14. Секретар-друкарка 

1 посада в закладах на 50 і більше ліжок 

1.15. Начальник планово-економічного відділу 

1 посада в закладах, яким за штатними нормативами не передбачено посаду заступника головного лікаря з економічних питань  

1.16. Економіст з праці 

0,5 посади у закладах з числом штатних посад до 200;
1 посада - від 200 до 500 штатних посад;
1,5 посади - від 500 до 800 штатних посад;
2 посади - від 800 до 1200 штатних посад;
3 посади - на 1200 і більше штатних посад  

1.17. Економіст з фінансової роботи 

У закладах, які не обслуговуються централізованими бухгалтеріями:
0,5 посади - до 200 працівників;
1 посада - від 200 до 500 працівників;
понад 500 працівників з розрахунку 1 посада на 500 працівників.
При наданні платних послуг з числом штатних посад лікарів до 5 - 0,5 посади, понад 5 - 1 посада (утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спецкоштів) 

1.18. Завідуючий бібліотекою 

1 посада в закладах на 350 і більше ліжок, що мають бібліотеки, які можуть бути зараховані до груп з оплати праці керівних працівників.
У пологових будинках, інфекційних і шкірно-венерологічних лікарнях (диспансерах) ця посада не вводиться 

1.19. Старший бібліотекар, бібліотекар 

0,5 посади в закладах до 300 ліжок;
1 посада - понад 300 ліжок за наявності бібліотеки, які не можуть бути зараховані до груп за оплатою праці керівних працівників.
У пологових будинках, інфекційних та шкірно-венерологічних лікарнях (диспансерах) ця посада не вводиться 

1.20. Інженер 

0,5 посади в закладах з числом ліжок до 100;
1 посада в закладах від 100 до 400 ліжок;
2 посади в закладах понад 400 ліжок і додатково 1 посада на кожні 400 ліжок понад 800 ліжок. При розрахунку цих посад для центральних районних, центральних міських і центральних басейнових лікарень ураховується також число ліжок у підвідомчих закладах, яким за штатними нормативами не передбачено введення посад інженерів або техніків 

1.21. Інженер з охорони праці 

0,5 посади в закладах з чисельністю працівників від 50 до 100;
1 посада в закладах з чисельністю працівників від 101 до 500 чол.;
може додатково вводитись 0,5 посади - понад 500 чол. за наявності небезпечних та шкідливих виробничих факторів.
При встановленні цих посад для центральних районних, центральних міських і центральних басейнових лікарень ураховується також чисельність працівників підвідомчих закладів, яким за штатними нормативами не передбачено введення цієї посади 

1.22. Інженер з метрології 

0,5 посади в закладах за наявності до 500 засобів вимірювання;
1 посада - 500 і більше засобів вимірювання  

1.23. Технік  

1 посада:
у закладах до 300 ліжок;
у закладах на 300 і більше ліжок з розрахунку 1 посада на 350 ліжок;
у кожній поліклініці на 40 і більше лікарських посад, яка входить до складу лікарні і розташована у відокремленому приміщенні.
При розрахунку посад техніків для центральних районних, центральних міських та центральних басейнових лікарень враховується також число ліжок у підвідомчих закладах, яким за штатними нормативами ця посада не передбачена 

1.24. Юрисконсульт 

0,5 посади:
у закладах від 150 до 500 ліжок;
у пологових будинках, які мають жіночу консультацію з кількістю лікарських посад менше 5 і стаціонар від 80 до 180 ліжок, госпіталях з числом ліжок до 150;
1 посада:
у закладах на 500 і більше ліжок;
у госпіталях з числом ліжок понад 150;
у пологових будинках, які мають жіночі консультації на 5 і більше лікарських посад. При меншому числі лікарських посад ця посада вводиться за наявності 150 і більше ліжок;
наркологічних і психоневрологічних республіканських (АР Крим), обласних та міських (з населенням понад 800 тис. чол.) диспансерах; міських шкірно-венерологічних диспансерах, які обслуговують не менше 200 тис. населення;
за відсутності психоневрологічного диспансеру ця посада вводиться в одній з психіатричних лікарень, яка має диспансерне відділення 

1.25. Завідуючий пральнею 

1 посада в закладах, яким установлено не менше 6 машиністів із прання та ремонту спецодягу, а при можливості зарахування пралень до груп за оплатою праці керівних працівників - незалежно від кількості машиністів 

1.26. Завідуючий складом 

1 посада на склад замість 0,5 посади комірника 

1.27. Агент з постачання 

1 посада в закладах від 150 до 1000 ліжок, 2 посади - понад 1000 ліжок (у пологових будинках - 1 посада на 100 і більше ліжок) 

1.28. Начальник гаража 

1 посада за наявності понад 50 одиниць рухомого складу (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин), крім електро- і автовізків та ін. засобів 

1.29. Старший механік гаража 

1 посада за наявності від 25 до 50 одиниць рухомого складу (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин), крім електро- і автовізків та ін. засобів 

1.30. Механік гаража 

1 посада за наявності від 15 до 25 одиниць рухомого складу (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин), крім електро- і автовізків та ін. засобів 

1.31. Диспетчер автомобільного транспорту 

1 посада за наявності до 50 одиниць рухомого складу (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин), крім електро- і автовізків та ін. засобів, 1,5 посади - понад 50 од. 

1.32. Друкарка або оператор ЕОМ 

За розрахунку 1 посада на 8000 машинописних аркушів службової документації на рік, але не менше 1 посади в центральній районній, центральній міській та центральній басейновій лікарні з числом ліжок не менше 110 

1.33. Начальник штабу цивільної оборони 

1 посада вводиться в закладах, зарахованих до I - III груп за оплатою праці керівних працівників  

1.34. Інженер штабу цивільної оборони 

У закладах, зарахованих до IV - V груп за оплатою праці, посада інженера штабу цивільної оборони вводиться з розрахунку:
0,25 посади в закладах з числом лікарських посад до 30;
0,5 посади в закладах з числом лікарських посад від 30 до 50;
0,75 посади в закладах з числом лікарських посад понад 50 

 

3. Амбулаторно-поліклінічні заклади (крім здоровпунктів, фельдшерсько-акушерських і медичних пунктів), диспансери, які не мають стаціонарів, жіночі консультації, консультативно-діагностичні, діагностичні та медичні центри

Найменування посад 

Кількість посад 

3.1. Головний лікар 

1 посада в кожному закладі. У закладах з числом лікарських посад до 5 ця посада встановлюється замість однієї посади лікаря; від 5 до 15 (в диспансерах - від 5 до 10) - замість 0,5 посади лікаря 

3.2. Заступник головного лікаря з економічних питань 

1 посада:
у закладах з числом лікарських посад понад 40, в центральній районній поліклініці - понад 30 посад 

3.3. Заступник головного лікаря з технічних питань 

за нормативами, передбаченими п. 1.3 у закладах, що оснащені складним медичним та іншим обладнанням і апаратурою 

3.4. Завідуючий господарством 

0,5 посади в закладах з числом лікарських посад від 5 до 40,
1 посада в закладах з числом лікарських посад понад 40, в центральних районних поліклініках - понад 20 посад 

3.5. Головний бухгалтер 

за нормативами, передбаченими п. 1.5 

3.6. Заступник головного бухгалтера, бухгалтер, обліковець, старший касир 

за штатними нормативами централізованих бухгалтерій при бюджетних закладах охорони здоров'я, виходячи з показників закладу 

3.7. Касир 

за нормативами, передбаченими п. 1.7 

3.8. Начальник відділу кадрів, старший інспектор з кадрів, інспектор з кадрів, інспектор з ведення військовозобов'язаних та призовників 

за нормативами, передбаченими пп. 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 

3.9. Секретар-друкарка, оператор ЕОМ 

1 посада в закладах з числом лікарських посад 40 і більше 

3.10. Інженер 

0,5 посади в закладах з числом лікарських посад до 70;
1 посада в закладах з числом лікарських посад понад 70. Для центральних районних поліклінік враховується також число лікарських посад у підвідомчих закладах, яким за штатними нормативами не передбачено посад інженерів і техніків 

3.11. Технік 

0,5 посади в закладах з числом лікарських посад до 40;
1 посада в закладах з числом лікарських посад понад 40. Для центральних районних поліклінік враховується також число лікарських посад у підвідомчих закладах, яким за штатними нормативами не передбачається посад інженерів і техніків 

3.12. Інженер з охорони праці 

За нормативами, передбаченими п. 1.21, для центральних районних поліклінік застосовуються нормативи, встановлені для центральних районних лікарень 

3.13. Юрисконсульт 

0,5 посади в жіночій консультації з числом лікарських посад 5 - 10.
1 посада:
у жіночій консультації з числом лікарських посад понад 10;
у дитячій поліклініці, яка обслуговує 15 і більше тисяч дітей. При обслуговуванні меншої кількості дітей ця посада вводиться з розрахунку на 15 тис. дітей;
у шкірно-венерологічному диспансері республіканського (АР Крим), обласного, міського (з населенням не менше 200 тис. чол.) підпорядкування;
у наркологічному і психоневрологічному диспансерах республіканського (АР Крим), обласного, міського з (населенням понад 800 тис. чол.) підпорядкування 

3.14. Агент з постачання 

1 посада в закладах з числом лікарських посад понад 100 

3.15. Економіст з праці 

за нормативами, передбаченими п. 1.16 

3.16. Економіст 

за нормативами, передбаченими п. 1.17 

3.17. Начальник гаража, старший механік гаража, механік гаража, диспетчер автомобільного транспорту 

у центральних районних поліклініках за нормативами, передбаченими пп. 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 

3.18. Діловод 

1 посада в закладах з числом лікарських посад понад 100 

3.19. Начальник штабу цивільної оборони, інженер 

за нормативами, передбаченими п. 1.33, 1.34 

10. Посади (професії), що вводяться з дозволу керівників органів охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи

Найменування посад (професій) 

Заклади, в яких уводяться посади, показники, число посад 

10.1. Головний інженер 

заклади, зараховані до I - II груп за оплатою праці керівних працівників, що оснащені складним медичним та іншим обладнанням, апаратурою і спорудами, - 1 посада;
багатопрофільні лікарні, з числом ліжок не менше 500, кардіологічні та онкологічні лікарні та диспансери, госпіталі для інвалідів війни - за наявності не менше 200 ліжок у кожному з них;
психіатричні лікарні, які мають не менше 1000 ліжок;
станції переливання крові, віднесені до вищої та I категорії;
станції швидкої медичної допомоги, віднесені до I - II категорії та некатегорійних 

10.2. Головний механік  

1 посада:
заклади, зараховані до I - III груп за оплатою праці керівних працівників, в яких не вводяться посади начальників служб, крім начальника служби ремонту;
станції переливання крові I та вищої категорії 

10.3. Головний енергетик 

1 посада:
заклади, зараховані до I - II груп за оплатою праці керівних працівників за наявності енергетичного господарства;
станції переливання крові I та вищої категорії за наявності енергетичного господарства 

10.4. Головний технолог 

1 посада:
станції переливання крові I та вищої категорії 

10.5. Начальники служб: водопровідно-каналізаційної, газової, ліфтової, енергетичної, вентиляції, опалення  

заклади охорони здоров'я, які зараховані до I групи за оплатою праці керівних працівників. При цьому по одній посаді начальника окремих служб може вводитись:
водопровідно-каналізаційної при середньодобовій подачі води і середньодобовій кількості відведеної через сточну мережу рідини не менше 4 тис. м3;
газової - при обсязі роботи газового господарства понад 500 умовних одиниць;
ліфтової - за наявності не менше 45 ліфтів;
вентиляції і опалення за наявності центральних і автономних кондиціонерів і вентиляційного господарства;
енергетичної - у закладах, які мають енергетичне господарство.
У разі недоцільності введення посад начальників з окремих служб можуть вводитись посади начальників з об'єднаних служб 

10.6. Начальник служби ремонту 

1 посада в закладах, які зараховані до I - II груп за оплатою праці керівних працівників, у яких не вводяться посади начальників служб 

10.7. Начальник технічного відділу 

заклади, які зараховані до II - III груп за оплатою праці керівних працівників, що оснащені складним медичним та іншим обладнанням, апаратурою і спорудами - 1 посада;
станції переливання крові II - IV категорії;
станції швидкої медичної допомоги, зараховані до I - II груп за оплатою праці керівних працівників;
багатопрофільні лікарні за наявності не менше 400 ліжок, кардіологічні та онкологічні лікарні з числом ліжок понад 100, та диспансери, госпіталі для інвалідів війни; психіатричні лікарні, які мають не менше 800 ліжок 

10.8. Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення 

1 посада:
у закладах що передбачені в підрозділах 1 і 2, зарахованих до I - III груп за оплатою праці керівних працівників.
У станціях переливання крові, які переробляють 8 тис. і більше літрів плазми на рік на виробництвах фракціонування білків плазми 

10.9. Інженери, техніки і робітники служби: водопровідно-каналізаційної, газової, ліфтової, енергетичної, електронної, вентиляційної, опалення, насосних станцій обслуговування та ремонту медичного обладнання, зв'язку та інших спеціальних установок, споруд, виробництв 

усі заклади - за відповідними міжгалузевими і галузевими нормами і нормативами з праці.

У разі недоцільності введення посад інженерно-технічних працівників окремих служб можуть вводитися посади інженерів і техніків об'єднаних служб 

10.10. Інженер з експлуатації та ремонту медичної та електронної техніки 

з розрахунку 1 посада на 100 одиниць медичної техніки, комп'ютерів 

10.11. Біофізик 

з розрахунку 1 посада на 10 одиниць складних автоматів та пристроїв, але не більше 2 посад 

10.12. Завідуючий центральним складом  

заклади, в складі яких організовується центральний склад (обслуговування підвідомчих закладів та ін.) - замість посади завідуючого складом  

10.13. Монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем і устаткування  

1 посада в усіх закладах. Додаткова кількість встановлюється в залежності від наявності санітарно-технічного і вентиляційного обладнання, теплових, водопровідно-каналізаційних систем і т. ін.  

10.14. Оператор копіювально-розмножувальних машин 

1 посада в республіканській (АР Крим), обласних і міських (з чисельністю населення понад 1 млн. чол.) закладах, центрах здоров'я залізничних і басейнових 

Б. Посади працівників у закладах, передбачених пп. 1 - 9

Найменування посади 

Кількість одиниць 

Показники на введення 

 

 

1.1. Береговий матрос 

на рятувальний пост на період купального сезону в санаторіях, які мають закріплений пляж 

 

1.2. Водій автомобіля 

на санітарний автомобіль у зміну. На автомобіль будь-якого типу 

 

1.3. Водій мототранспортних засобів 

на мотоцикл, моторолер та інші мототранспортні засоби, зараховані до категорії "А", що застосовуються для перевезення вантажу 

 

1.4. Водій електро- і автовізка 

на електро- і автовізок, що застосовується для перевезення вантажу 

 

1.5. Візник 

на 1 робочого коня 

 

1.6. Гардеробник 

з розрахунку 1 одиниця на 300 номерів, але не менше одного в зміну осінньо-зимового періоду. У дільничних лікарнях з числом ліжок менше 25, амбулаторіях з числом лікарських посад до 10, будинках дитини, молочних кухнях ця посада не вводиться 

 

1.7. Опалювач 

з розрахунку один на 10 - 15 печей у зміну на опалювальний період 

 

1.8. Тракторист 

1 посада на трактор у закладах, де підвозяться грязі, вода 

 

1.9. Каменяр 

з розрахунку один на:
30 тис. м2 корисної площі цегляних будівель або 33700 м2 корисної площі великоблочних і великопанельних будівель, які експлуатуються до 10 років;
20 тис. м2 або 22500 м2 відповідно в зазначених спорудах, які експлуатуються понад 10 років 

 

1.10. Тесляр 

з розрахунку на 250 ліжок, або 80 лікарських посад 

 

1.11. Технік з експлуатації та обслуговування вентиляційних систем 

 

з розрахунку на 80 вентиляційних установок та 300 вентиляційних систем 

 

1.12. Механік холодильних установок 

з розрахунку на 150 одиниць холодильного побутового обладнання 

 

з розрахунку на 15 одиниць промислового холодильного обладнання 

 

1.13. Кастелянка 

0,5 

на самостійну поліклініку з числом лікарських посад від 25 до 75, на поліклініку з числом лікарських посад від 25 до 50, яка входить до складу лікарні, що розташована відокремлено на відстані не менше 2 км від лікарні;
на поліклініку з числом лікарських посад від 50 до 75 у складі лікарні;
на поліклініку з числом лікарських посад понад 75; 

 

на станцію швидкої медичної допомоги, зараховану до I - IV груп за оплатою праці керівних працівників;
на кожне пологове відділення від 100 ліжок у складі лікарень;
на станцію переливання крові, зараховану до I - IV груп за оплатою праці керівних працівників; 

 

з розрахунку одна на:
200 ліжок у закладах від 150 ліжок, але не менше однієї у пологових будинках від 100 ліжок 

 

1.14. Кіномеханік 

0,5 

у центрах здоров'я на кіноустановку при кількості днів показу фільмів від 8 і більше на місяць;
у санаторіях - за наявності діючої кіноустановки для демонстрування фільмів хворим 

 

1.15. Комірник 

0,5 

у закладах від 75 до 120 ліжок, у центральних районних лікарнях - від 50 до 95 ліжок;
у станціях переливання крові з кількістю заготовленої крові до 3 тис. літрів на рік;
у станціях швидкої медичної допомоги, зарахованих до III групи за оплатою праці керівних працівників;
у районних санепідстанціях, які обслуговують 10 - 15 тис. населення;
у бюро судово-медичної експертизи, патологоанатомічних бюро та закладах, які не мають стаціонарів з числом лікарських посад від 20 до 40; 

 
 

у закладах від 125 до 200 ліжок (місць), а в центральних районних лікарнях - від 100 до 150 ліжок;
у закладах понад 200 (у центральних районних лікарнях - понад 150) ліжок додатково з розрахунку 1 посада на 250 ліжок;
у станціях переливання крові з кількістю заготовленої крові 3 і більше тис. літрів на рік;
у станціях швидкої медичної допомоги, зарахованих до I - II груп за оплатою праці керівних працівників та некатегорійних;
у санепідстанціях з числом посад дезінфекторів в госпрозрахункових (або на спецрозрахунку) відділеннях профілактичної дезінфекції - не менше 20;
у дезстанціях, що утримуються за рахунок бюджету (в т. ч. ті, що мають госпрозрахункові або такі, що утримуються за рахунок спецкоштів, підрозділи з профілактичної дезінфекції);
додатково 1 одиниця, за наявності понад 100 дезінфекторів для проведення робіт з профдезінфекції;
у дезстанціях з профілактичної дезінфекції на госпрозрахунку, яким встановлено понад 100 дезінфекторів; 
на кожне відділення профілактичної дезінфекції у складі дезстанцій (в т. ч. тих, що утримуються за рахунок бюджету), якому встановлено не менше 40 дезінфекторів і яке розташоване в окремому приміщенні за межами території дезстанції;
у центрах здоров'я республіканського, обласного підпорядкування, а також у центрах здоров'я міського підпорядкування, що обслуговують понад 500 тис. населення;
у бюро судово-медичної експертизи, патологоанатомічних бюро та закладах, які не мають стаціонарів з числом лікарських посад 40 і більше 

 
 
 
 
 

1.16. Покрівельник 

з розрахунку один на:
10300 м2 сталевої покрівлі;
9200 м2 рулонової покрівлі (м'якої);
11800 м2 покрівлі з шиферних покриттів;
16500 м2 покрівлі з азбестоцементних покриттів;
12400 м2 черепичної покрівлі 

 

1.17. Ліфтер 

на вантажний ліфт у зміну 

 

1.18. Муляр і штукатур 

сумарно з розрахунку один на:
20000 м2 корисної площі у цегляних спорудах, що експлуатуються до 10 років;
13500 м2 - у зазначених спорудах, що експлуатуються понад 10 років;
16000 м2 корисної площі у дерев'яних спорудах;
14000 м2 корисної площі у інших спорудах 

 

1.19. Машиністи із прання та ремонту спецодягу та інші професії робітників пралень: 

 

 

 

1.19.1. Машиніст із прання та ремонту спецодягу 

при обробленні до 80 тонн сухої білизни на рік з розрахунку один на:
31 кг сухої білизни та спецодягу за зміну при ручному пранні;
100 - 120 кг сухої білизни та спецодягу за зміну при машинному пранні;
25 кг сухої фасонної білизни за зміну при ручному прасуванні;
45 кг сухої прямої білизни за зміну при ручному прасуванні;
80 - 100 кг сухої білизни та спецодягу за зміну при механічному прасуванні; 

 

1.19.2. Робітники пралень 

при обробленні 80 і більше тонн сухої білизни на рік професії робітників пралень вводяться за нормативами трудових витрат робітників пралень 

 

1.20. Монтажник санітарно-технічних систем і обладнання 

з розрахунку один на 300 санітарно-технічних точок (раковин, унітазів, ванних або душових установок та ін.) 

 

1.21. Перукар 

з розрахунку 0,5 посади у закладах до 300 ліжок, 1 посада на 300 і більше ліжок 

 

1.22. Палітурник документів 

за типовими нормами часу на палітурні роботи  

 

1.23. Приймальник золота стоматологічних закладів (підрозділів) 

 

при кількості дорогоцінних металів, що переробляються на рік: 

 

0,5 

від 2 до 15 кг; 

 

понад 15 до 34 кг; 

 

1,5 

понад 34 до 50 кг; 

 

понад 50 кг 

 

1.24. Натирач підлоги 

за типовими нормами часу з натирання підлоги 

 

1.25. Тесляр і столяр будівельні 

сумарно з розрахунку один на:
18000 м2 корисної площі в цегляних спорудах, що експлуатуються до 10 років;
11000 м2 - у зазначених спорудах, що експлуатуються понад 10 років;
6000 м2 - у зазначених спорудах, що експлуатуються понад 20 років;
8000 м2 корисної площі у дерев'яних спорудах;
10000 м2 корисної площі в інших спорудах 

 

1.26. Приймальник пункту прокату 

у санаторіях для дорослих за наявності не менше 30 човнів. Час, на період якого вводиться приймальник, визначається органами за підпорядкуванням 

 

1.27. Підсобний (транспортний) робітник 

- на кожний склад;
- на вивезення сміття;
- на вантажно-розвантажувальні роботи 

 

1.28. Пічник, робітник зеленого господарства або садівник, прибиральник території та інші робітники, що зайняті на роботах з санітарного утримання територій 

усі заклади - за нормами обслуговування на пічні роботи, за типовими нормами часу на роботи з озеленення, за типовими нормами обслуговування для робітників, що зайняті на роботах з санітарного утримання домовласництва 

 

1.29. Робітник з обслуговування і поточного ремонту споруд, будівель і обладнання 

вводиться замість професій робітників (опалювача, каменяра, покрівельника, муляра, штукатура, натирача підлоги, тесляра, столяра, монтажника санітарно-технічних систем і обладнання, склопротиральника, електромонтера), коли за нормативами, передбаченими для кожної професії, не можуть бути встановлені робітники зазначених професій за окремими найменуваннями 

 

1.30. Робітники гаражів 

заклади, що мають до 50 одиниць рухомого складу (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин), крім електро- і автовізків та ін. засобів - за галузевими нормативами 

 

1.31. Службовці та робітники автотранспортних підрозділів (гаражів) 

заклади, що мають понад 50 одиниць рухомого складу (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин), крім електро- і автовізків та ін. засобів - за галузевими нормативами 

 

1.32. Спеціалісти, службовці і робітники з обслуговування електронно-обчислювальних машин, віваріїв 

заклади, які мають відповідні підрозділи та обладнання - за нормативами, що діють у відповідних галузях народного господарства 

 

1.33. Телефоністка місцевого телефонного зв'язку 

на комутатор у зміну 

 

1.34. Прибиральник службових приміщень 

з розрахунку 1 посада на:
250 м2 дерев'яної підлоги;
350 м2 підлоги, вкритої керамічною плиткою;
425 м2 підлоги, вкритої лінолеумом;
550м2 переходів і тунелів, що з'єднують споруди 

 

1.35. Швачка 

з розрахунку 1 посада на 200 ліжок 

 

1.36. Електромеханік зв'язку 

заклади, що мають автоматичні телефонні станції - за галузевими нормативами, в інших - з розрахунку 1 посада на 100 абонентів 

 

1.37. Електромонтер з обслуговування електроустаткування (електроосвітлювач) 

з розрахунку один на 750 освітлювальних точок (освітлювальною точкою є вимикач з приєднаними до нього електричними патронами, лампи розжарювання або лампи денного освітлення) 

 

1.38. Газоелектрозварювальник 

 

0,5 посади - у закладах з числом ліжок від 100 до 200 або від 20 до 40 лікарських посад;
1 посада - у закладах з числом ліжок понад 200 або понад 40 лікарських посад; 

 

1.39. Акумуляторщик 

 

1 посада за наявності акумуляторної станції 

 

1.40. Сторож (вартівник) 

 

1 посада в зміну на прохідну чи окрему споруду за відсутності прохідної 

 

1.41. Робітник з обслуговування кисневої станції 

 

1 посада у зміну за наявності кисневої станції 

 

1.42. Механік дизельної установки 

 

1 посада у зміну за наявності дизельної установки 

 

 

Примітки:

1. Штатні нормативи застосовуються в закладах, які відповідають діючій номенклатурі закладів охорони здоров'я.

2. У штатних нормативах передбачені посади інженерів, економістів, техніків, юрисконсультів та інших спеціалістів та службовців.

Уведення посад цих спеціалістів і службовців за відповідними категоріями (перша, друга, без категорії) здійснюється в залежності від обсягу і характеру роботи, що є в даному закладі, та з урахуванням наявності спеціалістів і службовців відповідної категорії.

3. Посади спеціалістів і службовців, а також професії робітників, передбачені штатними нормативами, вводяться з покладанням на працівника додаткових функцій з відображенням цього в посадових інструкціях:

3.1. Головний інженер, начальник технічного відділу, один з інженерів виконують обов'язки головного метролога закладу і забезпечують належну роботу із застосування технічних засобів сучасної організації праці, якщо посада відповідного працівника (пп. 10.1, 10.7, 1.21 розділу А) не вводиться;

інженер з метрології (п. 1.23 розділу А) та інженер (п. 1.21 розділу А), а при відсутності - вищезазначені інженерно-технічні працівники республіканських, обласних лікарень і санепідстанцій, міських (у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чол.), басейнових санепідстанціях та СЕС на залізницях, які виконують також обов'язки з організації та контролю за виконанням відповідної роботи в підвідомчих закладах.

3.2. Інженерно-технічні працівники центральних районних, центральних міських і центральних басейнових лікарень, крім того, забезпечують організаційно-методичне керівництво і контроль за інженерно-технічним забезпеченням у підвідомчих закладах.

3.3. Заступник головного лікаря з економічних питань (п. 1.2 розділу А), начальник планово-економічного відділу (п. 1.16 розділу А), один з економістів (пп. 1.17, 1.18 розділу А), юрисконсульт (п. 1.25 розділу А) і працівники з кадрів республіканських (АР Крим), обласних, центральних басейнових, центральних районних і центральних міських лікарень, крім своїх функціональних обов'язків, виконують відповідну планово-економічну роботу (в т. ч. з тарифікації працівників, планування і звітності з праці) та роботи з організації і контролю правової і кадрової роботи в усіх підвідомчих закладах.

3.4. Завідуючий господарством у закладах, яким за типовими штатними нормативами не встановлюється кастелянка і комірник, виконує їх обов'язки. За наявності в штаті цих закладів сестри-господині обов'язки кастелянки і комірника розподіляються керівником закладу між завідуючим господарством і сестрою-господинею.

3.5. Комірник у закладах від 75 до 150 ліжок або місць (у центральних районних і центральних міських лікарнях від 50 до 150 ліжок) виконує обов'язки кастелянки.

3.6. Секретар-друкарка виконує обов'язки інспектора з кадрів і діловода в закладах, яким за штатними нормативами ці посади не встановлюються, якщо посада інспектора з кадрів передбачена, вона виконує обов'язки тільки діловода.

4. У штатні розклади можуть вводитись цілі або 0,25, 0,5 і 0,75 посади (одиниці). При їх розрахунку підсумкові цифри менше 0,13 відкидаються, цифри 0,13 - 0,37 округлюються до 0,25; цифри 0,38 - 0,62 округлюються до 0,5; цифри 0,63 - 0,87 округлюються до 0,75, а понад 0,87 - до одиниці.

Якщо за декількома найменуваннями складається по 0,25, 0,5 або 0,75 посади (одиниці), то допускається їх об'єднання за категоріями персоналу (службовці, робітники) за одним із найменувань з виконанням функцій за посадами (професіями), що об'єднуються.

5. При розрахунку чисельності посад, установлених за штатними нормативами в залежності від чисельності працівників, у розрахунок приймаються звітні дані за попередній період про фактичну кількість працівників на кінець звітного періоду з врахуванням приросту (скорочення) посад і коефіцієнта сумісництва, що склався.

6. У межах чисельності та найменування посад, установлених закладу за штатними нормативами для відповідних розділів роботи, можуть вводитись посади працівників нижчої кваліфікації за рахунок посад працівників вищої кваліфікації.

7. Якщо об'єднуються служби або окремі види роботи в декількох закладах, то посади службовців і професії робітників установлюються за штатними нормативами цих закладів і уводяться у штат того закладу, в якому централізуються ці служби (роботи).

При цьому може вводитись не більше однієї посади заступника головного лікаря з економічних питань, начальника відділу кадрів, головного інженера, головного механіка, головного енергетика, начальників відділів і служб та керівників інших структурних підрозділів.

8. Якщо заклади обслуговуються централізованими бухгалтеріями або іншими спеціалізованими підприємствами, закладами, організаціями, то відповідні посади службовців і професії робітників у штат закладів, які обслуговуються, не вводяться. При цьому для інженерно-технічного (в т. ч. метрологічного) забезпечення діяльності закладу зберігається право на введення однієї посади інженера або техніка, а в республіканській (АР Крим), обласних і центральних басейнових лікарнях - двох посад з числа встановлених закладу за штатними нормативами.

У разі обслуговування централізованою бухгалтерією станцій переливання крові виплата донорам відповідних сум за кров, яку вони здають, повинна бути організована зазначеною бухгалтерією за домовленістю з адміністрацією станції переливання крові в зручному для донорів місці та часі.

9. У разі організації територіального медичного об'єднання:

посада директора (генерального директора) об'єднання вводиться з числа посад керівників закладів, які входять до складу об'єднання, замість одного з них;

загальне число посад заступників керівника об'єднання та заступників керівників підвідомчих закладів (сумарно) не повинно перевищувати 6 штатних одиниць;

при централізації функцій служб (бухгалтерської, юридичної, кадрової тощо), посади спеціалістів цих служб в об'єднанні вводяться за рахунок і в межах числа посад, які встановлені нормативами для закладів, що входять до складу об'єднання. При цьому зазначені посади в штат підвідомчих закладів не вводяться. 

 Создан 26 ноя 2011  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником