Комунальне некомерційне підприємство 'ПОЛІКЛІНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ' Міської ради міста Кропивницького'


ПРОФІЛАКТИЧНІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ – ПЕРСПЕКТИВА ЗДОРОВ’Я ПРАЦЮЮЧИХ
Вступ.

Для забезпечення гідних умов праці керівники підприємств, установ, закладів, організацій повинні виконувати законодавчі вимоги та забезпечувати охорону праці своїх працівників.  Охорона праці – це система законодавчих актів, в яких наряду з соціально-економічними, організаційними, технічними, співіснують гігієнічні та лікувально-профілактичні заходи, які, наряду з вищевказаними, в першу чергу, створюють безпечність умов праці, зберігають здоров’я та працездатність людини у процесі виробництва. В зв’язку з актуальністю проблеми, охорона здоров’я працюючих, створення безпечних умов праці, ліквідація професійних захворювань та виробничого травматизму складають одну з головних турбот людського суспільства. Тому звертається увага на необхідність широкого застосування сучасних прогресивних форм наукової організації праці, яка обов’язково включає профілактику захворювань серед працюючих та адекватний медичний супровід робітників. В свою чергу, у профілактиці професійних захворювань велику роль відіграють систематичне оздоровлення та ретельний контроль за умовами праці, а також попередні та періодичні медичні огляди, якими активно займаються відділення профілактики амбулаторно-поліклінічних закладів.

 

Попередні профілактичні медичні огляди.

Завданням попередніх оглядів є виявлення осіб, які страждають захворюваннями, при яких контакт з певним професійним фактором протипоказано. З цією метою проводиться професійний відбір, що визначає придатність людини до виконання відповідних професійних обов’язків.

У місті Кіровограді за  рік результати попередніх оглядів виглядають так:

Результат огляду

Працівників, абс.

Відсоток виконання

Направлено на попередні медичні огляди

2754

100

Допущено до роботи

2707

98

Не допущено в зв’язку з протипоказаннями

47

2

Медичний огляд з метою професійного відбору обов’язковий тільки при прийомі на роботу, пов’язану з такими професійними факторами виробничого оточення, що можуть негативно вплинути на послаблений якимось захворюванням стан здоров’я працюючого. Не допущеним до певних робіт особам було запропоновано перелік професій та видів робіт за якими даний працівник не має медичних протипоказань у праці.

Комісія, що проводить попередні медоогляди осіб, які потрапляють на роботу, що пов’язана з впливом професійних шкідливостей, повинна бути детально ознайомлена з цими шкідливими факторами та знати процеси виробництва, до якого відбираються кандидати.

Але нажаль, відомі випадки у яких відбір працівників відбувається на роботи у певних умовах, а насправді керівництво вимушує робітника виконувати значно більший обсяг робіт, в т. ч. числі тих, які мають додаткові шкідливі фактори, які непередбачені допуском медичної комісії.

 При медогляді надається висновок не тільки про стан здоров’я обстежуємого, але й про функціональний стан тих органів та систем, функції яких при виконанні наміченої роботи можуть бути під впливом дії професійних шкідливих факторів. При виявленні відхилень від норми у стані здоров’я обстежуємих у вирішенні питання про відповідність кандидата, комісія лікарів керується офіційним списком медичних протипоказань до прийому на роботу. Тому звертаємо увагу, що адміністрація підприємства не має права приймати на роботу, що пов’язана з можливим впливом шкідливих факторів, осіб, які не мають висновків медичної комісії.

Якість медичних оглядів в цілому задовільна за рахунок кваліфікації лікарів, але низька матеріальна-технічна база поліклінік міста потребує значного переобладнання та придбання сучасної діагностичної апаратури.

 

Періодичні профілактичні медичні огляди.

Завданням періодичних медичних оглядів є систематичний контроль за станом здоров’я працюючих та своєчасне виявлення в них соматичних захворювань, що перешкоджають продовженню праці, а також виявлення початкових відхилень, обумовлених впливом факторів виробничого оточення, і призначення терапевтичних заходів захворівшим, а також опрацювання заходів, що скеровані на покращання умов роботи працюючих.

У місті Кіровограді за  рік результати періодичних оглядів виглядають так:

Показник

Кількість, абс.

Відсоток, %

Підлягало огляду:

9679

100

із них жінок

4818

49,7

Оглянуто:

9578

98,9

із них жінок

4752

49,6

Виявлено підозрілих на профзахворювання

4

0,04

Виявлено профзахворювань

8

0,08

Виявлено соматичних захворювань

952

9,9

Підлягають амбулаторному лікуванню

970

10,1

Підлягають стаціонарному лікуванню

503

5,2

Потребують працевлаштування

89

0,9

Потребують санаторно-курортного лікування

792

8,2

Потребують дієтичного харчування

215

2,2

За результатами періодичних оглядів:

Показник

Осіб, абс.

Проліковано амбулаторно

232

Стаціонарно

92

Оздоровлено у санаторії

28

Раціонально працевлаштовані

60

Отримали дієтичне харчування

127

Слід зауважити, що в минулому році гострих професійних захворювань не виявлено, що свідчить про досить належний контроль за умовами праці та попередження контакту з шкідливими факторами.

Стан проведення повноти та якості медичних оглядів у амбулаторно-поліклінічних закладах задовільний. Якість оглядів регулярно перевіряється міським профпатологом та лікарями відділення гігієни праці міської санітарно-епідеміологічної станції.

Але при проведенні даних видів оглядів лікарі стикаються з деякими проблемами, наприклад недостовірні дані, надані роботодавцями, у вигляді списку працівників підприємств. Тому за уточненими списками санітарно-епідеміологічною станцією у місті Кіровограді зареєстровано всього 9679 осіб, які працюють в небезпечних умовах або зі шкідливими факторами, скільки ж реально працівників відчувають на собі негативний вплив виробничих факторів невідомо.

Хворі на професійні захворювання повинні бути переведені на інші роботи, що не пов’язані з певним шкідливим фактором, без зменшення заробітної платні. Слід звернути увагу, що у місті Кіровограді з 8 осіб, у яких визначено професійні захворювання 6 працюють у ГРЕ-37 (підприємство яке розташовано у селищі Гірничому і медичне спостереження якого забезпечує СМСЧ-19, яка не була підпорядкована у 2006 році міському управлінню охорони здоров’я; санітарний нагляд проводить відділення гігієни праці селища Смоліно) та 1 особа, яка працює вчителем у ЗОШ №15. Щорічний аналіз захворюваності на професійні захворювання показує, що саме в цих підприємствах виявляються дані хворі. Тому адміністрації даних установ необхідно звернути уваги на умови праці своїх підлеглих та виконання всіх рекомендацій лікарів, наданих в заключних актах під час проведення профілактичних оглядів.

Враховуючи факт, що майже 10 відсотків працівників мають пройти амбулаторне лікування, а 5% - стаціонарне для покращання власного стану здоров’я, ми вимушені знову звертатися до керівників установ про обов’язкове виконання рекомендацій медичних комісій, оскільки при щорічних оглядах виявляються не поодинокі випадки ігнорування порад лікарів, що приводить до занедбання стану здоров’я, в т. ч. посиленню ризику розвитку професійної патології.

 У випадках зниження або втрати працездатності хворих направляють до МСЕК для встановлення групи інвалідності за професійним або загальним захворюванням, а призначене профілактичне лікування досить часто попереджає інвалідність.

Треба відмітити незадовільне оздоровлення працюючих в санаторно-курортних умовах. Не дивлячись на складний соціально-економічний час, керівники підприємств повинні обов’язково винаходити можливість якнайбільше забезпечити власних працівників санаторним лікування, в першу чергу тих, кому це призначено при медичному огляді, для збереження здоров’я кадрового потенціалу колег для подальшого ефективного вирішення поставлених цілей виробництва.

 Великі труднощі виникають при виконання рекомендацій раціонального працевлаштування, яке попередить виникнення або прогресування захворювань у робітників, внаслідок чого іноді дуже кваліфіковані кадри залишають виробництво, оскільки не мають можливості перейти на інший вид робіт.

Необхідно звернути увагу на фінансове забезпечення питань охорони праці та створення необхідних умов праці для робітників, т. я. частіше всього саме матеріальне незабезпечення перешкоджає створенню нормальних умов роботи, наприклад забезпеченням спеціальним харчуванням в передбачених законодавством випадках.

Звертаючись до керівників підприємств, неможливо не підкреслити той факт, що джерелом більшості професійних шкідливих факторів, що впливають на стан здоров’я та непрацездатність людини є неякісність виробничих процесів, технологій, нераціональна конструкція обладнання; професійні шкідливі фактори можуть бути зв’язані з нераціональною організацією праці, його напруженістю та тривалістю. Обов’язковим моментом вирішення цих завдань є посилення відповідальності роботодавців за підвищення дієвості та ефективності управління охороною праці; посилення мотивації до безпечної праці, стимулювання за зменшення ризику профзахворюваності на виробництві; посилення уваги до безпеки працівників тощо.

 Також шкідливими факторами можуть бути біологічні фактори, що є найбільш актуальним для медичних працівників. Щодо останньої групи робітників відомо, що за останні 10 років виявлено 20 випадків туберкульозу легень, що зареєстровано як професійні захворювання працівників протитуберкульозних закладів. Даній проблемі необхідно приділити особливу увагу, т. я. соціальний рівень життя медичних працівників наскільки низький, що, навіть за умов відносно високого контролю за рівнем захищеності, в умовах росту туберкульозу зростає захворюваність і медичних працівників під час виконання своїх професійних обов’язків. Крім того, іноді важко довести факт зараження даною хворобою медичним працівникам загальнолікувальної мережі під час постійного зіткнення з первинними хворими на туберкульоз, в яких даний діагноз ще не веріфіковано. Користуючись нагодою, звертаємося до представників професійних спілок медичної спільноти про широке висвітлення даної проблеми та привернення уваги суспільства, органів державної влади до вирішення питань охорони праці медичних працівників та надасть всебічної підтримки потерпілим на виробництві працівникам.

 

Диспансеризація хворих на професійні захворювання.

Професійні шкідливості певної сили та тривалості можуть привести до розвитку хронічних професійних хвороб та професійних інтоксикацій. Тривала дія не різко виражених професійних шкідливостей може привести до зниження опору організму та обумовлює більш важкий перебіг непрофесійних хвороб, ускладнює їх лікування та обумовлює більшу частоту ускладнень при них. Завдання попередження ускладнень хворих на професійну патологію як раз покладено на диспансеризацію цієї категорії.

Станом на початок 2007 року у поліклініках м. Кіровограда на «Д»-обліку знаходиться 71 хворий з хронічними професійними захворюваннями.

Якість диспансеризації робітників шкідливих та небезпечних професій задовільна, але зруйнування цехової служби негативно вплинуло на спостереження за станом здоров’я працюючих.

Продовжують мати місце випадки, коли при звільненні з роботи, або при переході на іншу роботу хворі з професійною патологією для подальшого диспансерного нагляду до інших лікувально-профілактичних закладів не передаються.

На жаль більшість підприємств не переймається відповідним медичним спостереженням власних співробітників, що особливо стосується дрібних приватних підприємств.

 

Висновки та пропозиції.

Враховуючи багатонаправленість проблеми, що обговорюється, все ж таки необхідно зробити висновок, що найбільш дешевим видом попередження захворюваності у працівників підприємств є проведення їм організованих скринінгових профілактичних медичних оглядів, що в значній мірі перешкоджає росту захворюваності співробітників підприємств, т. я. комфортні та безпечні умови праці - один з основних факторів, що впливають на якість виробництва та безпечність праці, здоров’я працівників.

 

В заключення хотілось б зробити висновок, що питання охорони праці є одним з важливих на сучасному етапі життя нашого суспільства, в період коли роботодавці ставлять для себе основним завданням як можна швидше та з мінімальним вкладенням засобів отримати найбільшу кількість прибутку, і користуючись дефіцитом робочих місць, що виник у нашій країни в останній час, коли наші громадяни готові за мізерну платню виконувати саму важку роботу мало уваги приділяють, а іноді й зовсім ігнорують вимоги безпеки праці.

Збільшення кількості професійних захворювань, нещасних випадків на виробництві, що приводять до травм, а іноді до загибелі людей, все це вимушує задуматися про наше законодавство в області охорони праці, і здається, що нашим законодавчим, виконавчим та судовим органам державної влади предстоїть ще багато роботи в цьому напрямку.Создан 01 окт 2011  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником